IHS

RELIGION & VETENSKAP

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

www.rikareliv.info

Foto: RLC

Ny bok: Farlig förenkling

Humanisternas budskap

I boken Farlig förenkling, som kommer ut under augusti, granskar etikforskaren Elisabeth Gerle retoriken i budskap som framförs av Sverigedemokraterna och av förbundet Humanisterna.


   Ewa Almqvist  |2010-07-29|  Det är märkligt att organiserade ateister i debatt efter debatt framträder som oberoende sanningsvittnen i fråga om vad som är lämpligt för skola och myndigheter. Att religionsfrihet innebär såväl frihet till religion som frihet från religion verkar vara bortglömt, säger Elisabeth Gerle.

– Istället ges ateisternas företrädare en högt uppsatt ”predikstol” för att mässa sitt budskap om hur skadlig religion är. Senast hörde vi i Ekot Humanisternas ordförande hävda att prästerna bör ta ledigt vid skolavslutningarna. Varför inte be en imam och en rabbin medverka om det är ett mångreligiöst samhälle man vill värna? Kanske vill man göra om kyrkorna till sädesmagasin som man gjorde i gamla Sovjet?

De förenklade fiendebilder som framförs bidrar till att skapa en bild av det svenska och av det normala som utesluter både religiös och kulturell mångfald, betonar Gerle i boken. Hon hävdar att det blir alltmer uppenbart att man snarare vill åstadkomma ett helt religionsfritt samhälle.

– Humanisterna tillåts framträda som neutrala och oberoende av religion, men skenet av objektivitet förefaller snarare vara en dimridå för en aggressiv religionsfientlighet som är svår att förena med ett mångkulturellt samhälle, påpekar Elisabeth Gerle och frågar om inte Humanisterna snarare borde betraktas som en religion eller livsåskådning bland andra.

Gerle visar i sin kommande bok att allt fler kommentatorer menar att förbundet Humanisterna är ett exempel på nyateistisk dogmatism, en religiöst oförsonlig hållning. I den offentliga debatten knyter Humanisterna ord som ”religion” till något förlegat, vidskepligt och irrationellt i motsats till upplysning, framsteg och välfärd. Det svenska blir sekulärt, till och med antireligiöst. I Sverigedemokraternas motioner till kyrkomötet knyts ord som folk och folkkyrka till svensk etnicitet och nationalism.

Dessa förenklingar döljer att förhållandet mellan religion och politik är betydligt mer komplicerat. Med hjälp av Jürgen Habermas och andra visar Gerle att rötterna till det vi kallar upplysning och sanning är betydligt mer komplexa.

Boken "FARLIG FÖRENKLING - om religion och politik utifrån Sverigedemokraterna och Humanisterna" utkommer i augusti på Nya Doxa förlag.

Elisabeth Gerle, Lund, är professor i etik vid Uppsala universitet och präst/forskare vid Svenska kyrkans sekretariat för teologi och ekumenik.

 

Ewa Almqvist är ärkebiskopens pressekreterare.