Valle de los Caídos

Generalissimo Francos mausoleum i bergen ovanför Madrid 

Religion & Vetenskap

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

I religionens namn

Maktens helgedomar

Redan i begynnelsen sökte människa makt över människa. Och människa sökte makt över Gud, vilket lett till elände för människorna. Och makt över Gud och människa var inte av Gud. Makten var av ondo!


  Paul Lindberg: | 2009–01–28 |  I bergen högt ovanför Madrid ligger benediktinerklostret Heliga Korset i Valle de los Caídos, med några hundra munkar som väktare över stupade i det spanska inbördeskriget. Ett monumentalt och storslaget klosterkomplex över falangister som stupade för Fransisco Francos fascistiska maktövertagande. I kryptan under hundrameterskorset ligger general Franco begravd, samt ytterligare en spansk fascist – bara dessa två.

Diktatorn Franco hade själv bestämt allt om detta monument, som ett minne över sina egna gärningar och för den konservativa katolska kyrkans sak i Spanien, på den tiden. Än i dag vaktar några hundra benediktinermunkar denna makabra anläggning för falangisternas räkning. Detta monuments minne gäller inte liberaler, socialdemokrater och socialister som dog för demokratin under det spanska inbördeskriget.

Det uppslitande spanska inbördeskriget splittrade landets folk med över en halv miljon döda, soldater och civila. Kriget varade mellan åren 1936 och 1939, och som hade sin uppkomst av att den demokratiskt valda regeringen bestående av liberaler och vänstern inte tolererades av en mycket konservativ och efterbliven feodal härskarklass, som tillsammans med en kyrka med samma värderingar förenades med Spaniens kapitalägare.

Tillsammans förenades detta uppbåd med militären och fick sin ledning under det fascistiska partiet Falangen som Fransisco Franco var ledare över.

Det visade sig att Falangen egentligen inte hade någon möjlighet att segra över republikens och regeringens försvar, som hade hela västvärldens stöd. Men när det såg mörkast ut för falangisterna grep både Mussolinis Italien och Hitlers Tyskland in för att ge Franco den militära segern. 

Under det kalla kriget tog den katolska maktorganisationen Opus Dei över ledarskapet av Spanien under Francos ledning, och en hård polisstat såg till att inte folket skulle kunna andas fritt. Det var först efter Francos död 1975 som demokratin tog över och därefter fått Spanien att blomma. 

När spanska regimen idag tillåter undersökningar av offren från inbördeskriget, så protesterar ljusskygga varelser från det förflutna, som inte vill rota i det gamla. Men det vill det spanska folket, inte för att hämnas, utan för att få klarhet.

Människas makt över människa kan se olika ut. Det är skillnad på makt och makt. Men det kan vara bedrägligt när makten anses vara försvarbar för att tjäna goda syften, det gör nämligen i stort sätt alla makthavare. Jesus berättar att det goda samhället inte kommer till genom makt, utan med kärlek och rättvisa – utan makt!

 

Valle de los Caídos. Det grandiosa tillhör maktavarna, passande för diktaturer och det totalitära. Någon reell demokrati finns knappast inte någonstans i hela världen än i dag. I detta benediktinerkloster, Heliga Korset, verkar några hundra munkar som väktare för detta monument som har sin enda koppling med Gud genom utnyttjandet av religionen, och kan därför få utgöra exemplet för falsk religionsutövning.