RELIGION & VETENSKAP

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Jesus fördömde Mamon

Apokalypsens sista välde

”Lycklig är den som läser och hör denna profetias ord.

Och som iakttar de ting som är skrivna i den; ty den fastställda tiden är nära.”

Uppenbarelseboken 1: 3


  Paul Lindberg:  | 2008–12–04 | Det angloamerikanska väldet är det sista av världsväldena som beskrivs i Uppenbarelseboken. Början till slutet för Mamons kollapsade världsherravälde. Därefter kommer uppgörelsen mot falsk ”religion”. Men betydelsen av ”falsk religion” har ännu ingen förklaring, men enligt en hel del forskare är det Mamon som åsyftas.

Ovanstående är tolkningar av Gamla testamentets profeter som leder till kodade förklaringar i Johannes uppenbarelse i Nya testamentet. Denna bibelsyn, som haft många tolkningar, men som fick en mera precisering under slutet av 1800-talet av en vetenskaplig exegetik och hermeneutik.

Charles Taze Russell (USA, 1852–1916) var grundaren av ett religiöst sällskap i Pittsburgh, för en fördomsfri och seriös bibelforskning – russellianism. Efter 1931 förändrades rörelsen och utvecklades till det som i dag heter Jehovas vittnen.

C T Russell och hans russellianism var den tidens fria vetenskapliga forskning med bästa avsikter för en förståelse och för ett tillgodogörande för att var och en fritt skulle kunna ta ställning för Gud och mot Mamon. Detta grundades på Jesus ord – men också på Nya testamentets övriga texter, och på profeternas inspirerade ord.

C T Russell lade stor vikt på att iaktta tidens politiska skeenden för att kunna avläsa apokalypsens utveckling. Av detta kom han fram till att det är just vår tid som ligger närmast det som i Bibeln benämns ”den fastställda tiden” för apokalypsens tipping point.

Russellianerna, kom fram till att Jesus återkommit till Jorden, vilket utgick från tidigare adventistiska tolkningar, ur bland annat Daniels bok. Jesus skulle ha återuppstått år 1914. Av detta drog Jehovas vittnen slutledningar av vad C T Russell hade kommit fram till.

Att den historiske Jesus lever bland människorna är i dag en uppfattning bland flera hundra miljontals kristna människor, och har sin giltighet hos den andlige Jesus – innehavaren av orden som stoppades i Jesus mun genom Guds inspirationer.

Enligt min mening: Jesus kött och blod är levande för alla dem som lever upp till minimikraven så som Jesus har uppställt för människorna. Dessa krav är följande: "Älska Gud av hela din själ och hela ditt hjärta!"  "Älska din nästa så som dig själv!"

När du uppriktigt lever upp till dessa ideal så blir du del av Jesus kött och blod – symboliskt. Du blir som han, och blir Jesus föredömlige representant inför varandra här på Jorden. Du blir ordets görare, precis så som Jesus bett oss om. Jesus bad oss att ta efter honom personligen – att bli broder eller tvilling med honom. Detta är demokrati i Jesus anda. Gör därför Jesus levande inom dig – i ljuset av ditt inre!

Om den historiske Jesus är uppstånden i kött och blod i vår tid är en annan femma, och som vi i så fall kan få klarhet kring genom de fem evangelierna.

Världsordningens förändring kan bara ske genom Jesus ord och våra handlingar som leder till förändringar. Människorna måste gripa in i handlingen. Och vi kan se många föredömliga människor som gör allt vad de kan i Jesus anda, för att exempelvis stoppa den globala miljöbomben.

Många har också kommit till insikt kring Jesus fördömande av Mamon som en historisk och tidlös realitet, som kan förklaras och begripas även i vårt moderna tänkande. Mamon är människas makt över människa, till hennes fördärv.

Mamon är ansvarslös gentemot människorna och fiende till det goda samhället och för människornas bästa! Jesus ogiltigförklarade och fördömde Mamon!