RELIGION & VETENSKAP

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Ärkebiskop Anders Wejryd. Foto: Jim Elfström/IKON

Svenska kyrkan

Biskop bland biskopar

När kyrkan exponerar sin föredömlighet, när hon är som allra bäst, då speglar hon Guds vilja. Kyrkorna trimmas och gammalt ogräs rensas. Den nya öppenheten genereras av den goda viljan. Vi står inför en tid- och koordinatpunkt som säger oss att kyrkorna kommer att behövas för medmänniskorna! Inte bara Svenska kyrkan. I Guds ögon behövs därför större fullkomlighet i andligt agerande. Läs biskoparnas föredömliga texter på Svenska kyrkans hemsida!

Paul Lindberg


  Ska kyrkan tjata om klimatet? ”Ni har alltid bestämt hur det ska vara. Och vi har fått betala.” Det sade en för kort tid sedan avgången afrikansk premiärminister nyligen på Lutherska världsförbundets rådsmöte med anledning av hur klimatförändringarna drabbar fattiga länder. I många av dessa har de flesta invånarna redan i dag varken tillgång till rent vatten eller tillräckligt med mat.

Jag tyckte nog att hans beskrivning var ganska ytlig och nästan lite överslätande, fastän Kilimanjaros snö snart är helt borta. Men ganska snart kändes att hans fokus måste ligga på den nära och kortsiktiga överlevnaden. Allt var redan på eller över gränsen! Utmaningarna är redan oerhörda. Redan i dag har odlingsbetingelserna försämrats dramatiskt, vattentillgången minskat, krigsriskerna ökat och flyktingkatastrofer drabbat – och flera kan förväntas. Strömmarna av flyktingar och asylsökande till Sverige är en stilla rännil i jämförelse. Ännu.

”Ni har alltid bestämt hur det ska vara. Och vi har fått betala.” Redan nu har fattiga människor i många länder fått sträcka sig längre än de kan. När vi nu talar om att få med utvecklingsländerna i en framtida klimatpolitik, så att inte deras utsläppsutveckling ska bli som vår, så kan man ju förstå att de undrar varför det är så självklart. ”Ni har alltid bestämt hur det ska vara. Och vi har fått betala.”

I Svenska kyrkans remissvar på Klimatberedningen vill vi att man på allvar, i de internationella förhandlingarna, aktualiserar tänkbara mekanismer som överför resurser och teknik till utvecklingsländerna, så att vi betalar på deras omställning. Om man gör en koppling mellan ansvar för uppkomsten av situationen nu och möjligheterna att finansiera en omställning, så kanske ett genombrott kan ske. För det är dessvärre så att inte ens ett stopp på utsläppen i USA och EU tillsammans kan få oss ner på hållbara nivåer.

Men varför ska ärkebiskopen tjata om det här? Det kan väl stå på politikernas bloggar eller på Naturskyddsföreningens hemsida?

Jag tjatar om det eftersom jag genom missionen och det kyrkliga biståndet fått klart för mig vilket pris som betalas av dem vi sällan ser i Sverige.

Jag tjatar om det för att jag tror att religionen kan få oss att våga satsa, våga sticka ut och våga ta oss an till synes omöjliga uppgifter. Vi hör till en religion vars stora berättelser handlar om kriser som hotar allt – och om utvägar som öppnas ur kriserna!

Jag tjatar om det för att tron egentligen handlar om ömsesidig relation, inte om ägande eller behärskande.

Anders Wejryd, 

Ärkebiskop

 

Läs mer!

Väg genom krisen – Ragnar Persenius, biskop i Uppsala stift

Kristus är kärnan i allt – Tony Guldbrandzen, biskop i Härnösand stift

Lite längre – i rummet, i tiden, i tanken – Anders Wejryd, ärkebiskop

Publik eller medmänniskor – Erik Aurelius, biskop i Skara stift

Sökaren blir ”finnare” – Caroline Krook, biskop i Stockholms stift

Äntligen stod hon i predikstolen! – Hans Stiglund, biskop i Luleå stift

Är Gud ett hjärnspöke? – Antje Jackelén, biskop i Lunds stift

Den gyllene regeln – Lennart Koskinen, biskop i Visby stift

Tankar om godhet – Hans-Erik Nordin, biskop i Strängnäs stift

Nådens gåvor – Esbjörn Hagberg, biskop i Karlstads stift

Ska kyrkan tjata om klimatet? – Anders Wejryd, ärkebiskop

Vila och vandra – Martin Lind, biskop i Linköpings stift

De mångtydiga orden och verkligheten – Sven Thidevall, biskop i Växjö stift

Det handlar om växande – Hans Stiglund, biskop i Luleå stift

Förstå hur allt blev som det blev – Caroline Krook, biskop i Stockholms stift

Firande med många känslor – Tony Guldbrandzén, biskop i Härnösands stift

Det finns bara en Gud – Lennart Koskinen, biskop i Visby stift

Beröring alstrar värme – Antje Jackelén, biskop i Linds stift

Livslångt lärande – Erik Aurelius, biskop i Skara stift

Att börja något nytt – Thomas Söderberg, biskop i Västerås stift

Miljö och rättvisa hör ihop – Hans-Erik Nordin, biskop i Strängnäs stift

Bön ett mänskligt behov – Esbjörn Hagberg, biskop i Karlstads stift

Amandla! Makten åt folket – Ragnar Persenius, biskop i Uppsala stift

Livet ges oss – Anders Wejryd, ärkebiskop

Bönen ett samtal med Gud – Martin Lund, biskop i Linköpings stift

Huvudpersonen – Erik Aurelius, biskop i Skara stift

Det evigas genombrott i tiden – Caroline Krook, biskop i Stockholms stift

Gud, fader och moder – Tony Guldbrandzén, biskop i Härnösands stift

Låt flyktingarna stanna – Sven Thidevall, biskop i Växjö stift

Tro och religion i ropet – Antje Jackelén, biskop i Lunds stift

Fastetid är prövotid – Esbjörn Hagberg, biskop i Karlstad stift

Vatten för livet – Ragnar Persenius, biskop i Uppsala stift

Nåd kan lösa blockeringar – Anders Wejryd, ärkebiskop

Ett solidaritetens tecken – Sven Thidevall, biskop i Växjö stift

Himlen inom oss – Lennart Koskinen, biskop i Visby stift

Inte beroende av nyårslöften – Hans Stiglund, biskop Luleå stift

Nyårstankar – Caroline Krook, biskop i Stockholms stift

Född på flykt – Tony Guldbrandzén, biskop i Härnösands stift

Bekämpa fattigdom och HIV – Antje Jackelén, biskop i Lunds stift

Julen kommer oombedd – Martin Lind, biskop i Linköpings stift

www.svenskakyrkan.se