ANDLIGHET

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Två nya biskopar

Jämlik människosyn

Eva Brunne

Eva Brunne blir Stockholms stifts åttonde biskop sedan stiftet bildades 1942 och hon efterträder Caroline Krook, som har varit biskop i Stockholm i elva år. Sedan tre år tillbaka har Eva Brunne varit stiftsprost i Stockholm och hon har dessförinnan bland annat varit kyrkoherde i såväl Flemingsberg som i Sundbyberg.

Foto Magnus Aronson/IKO

Fördjupad kontakt

Som nyvigd biskop ser Eva Brunne fram emot att lära känna stiftets församlingar ännu bättre.

Jag vill också lära känna de andliga nätverk som växer och som har blivit sidoingångar till kyrkan. Pilgrimsrörelsen och andlig vägledning är två exempel på sådana nätverk. De engagerar många som inte har sin ingång via söndagens högmässa. Så tror jag att det kommer att fortsätta att vara.

”Gör inte skillnad på människor” är hennes motto som biskop. Det är hämtat från Jakobs brev 2:1.

Det uttrycker den jämlika människosyn som präglar kyrkan och påminner om vårt ansvar i samhället och i världen, säger Eva Brunne.

Mottagande i Stockholm
Det var ärkebiskop Anders Wejryd som förrättar biskopsvigningen, som äger rum den 8 november klockan 11 i Uppsala domkyrka. Söndagen därpå, den 15 november, tas Eva Brunne emot som Stockholms stifts nya biskop i en högmässa i Storkyrkan. Där är det domprost Åke Bonnier som leder mottagandet.

Christina Nilsson

Kärleken fördriver rädslan

Tuulikki Koivunen

Bylund

Vid en högtid i Uppsala domkyrka på söndagen åtog sig Tuulikki Koivunen Bylund officiellt uppdraget att vara biskop i Härnösands stift. Därefter fick hon ta emot stiftets 200 år gamla biskopskors, och en varm applåd.

Foto Magnus Aronson/IKON

Domkyrkan fylldes av mer än 1300 personer när ärkebiskop Anders Weijryd förrättade vigningen av Tuulikki Koivunen Bylund till biskop för Härnösands stift och Eva Brunne till biskop för Stockholms stift.

Högtiden präglades av både tradition och värme när de båda kvinnorna gav sina löften. Inför Gud och församlingen lovade de att utöva sina uppdrag så att Gud blir ärad, kyrkan uppbyggd och Guds vilja förverkligad i världen. De fick sedan ta emot biskopskorset och biskopsstaven, och de ikläddes biskopskåpan och mitran – de ämbetstecken som deras företrädare också haft. Allt avslutades med församlingens långa, varma applåd.

Bland de särskilt inbjudna gästerna i domkyrkan märktes, förutom kungaparet, representanter för lutherska kyrkan i flera länder och för andra samfund i Sverige. Även svenska staten var representerad i form av landshövdingarna Britt Bohlin från Jämtland och Per Unckel från Stockholm. På plats från Härnösands stift fanns bland annat medarbetare på stiftskansliet och i stiftsstyrelsen och domkapitlet.

Fransk radio och press och tyska televisionen följde vigningen på plats i domkyrkan. Flera finska medier mötte biskop Tuulikki Koivunen Bylund på kyrktrappan direkt efter vigningen, i Finland har ännu ingen kvinna vigts till biskop.

Tuulikki Koivunen Bylund växte upp i småstaden Raumo 10 mil norr om Åbo i Finland. Hon flyttade till Sverige 1971 eftersom kvinnor då inte tilläts bli präster i den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, samma år prästvigdes hon för Lunds stift.

I Härnösands stift, som omfattar Jämtlands- och Västernorrlands län, blir Tuulikki Koivunen Bylund den 25:e biskopen sedan grundandet 1647, och den första kvinnan på posten. Henne valspråk ”Kärleken fördriver rädslan” är hämtat från första Johannesbrevet (4:18).

– Det är ett bibelord som jag erfarit är sant. Utan rädsla ska vi ta emot alla utmaningar som framtiden ställer oss inför, säger biskop Tuulikki Koivunen Bylund.

  Kajsa Åslin

pressekreterare 

Härnösands stift