IHS

RELIGION & VETENSKAP

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Foto: Magnus Aronson/IKON

Fred och samförstånd

Sveriges nya interreligiösa råd

På initiativ av ärkebiskop Anders Wejryd har Sveriges interreligiösa råd bildats, vid ett möte i ärkebiskopsgården i Uppsala på kvällen den 4 maj 2010. Rådet kommer att bestå av kristna, muslimer, judar, buddhister, bahai, sikher samt hinduer. 


Anders Wejryd, Svenska kyrkans ärkebiskop

  Ewa Almqvist  |2010-04-13|  Det nybildade rådet har till syfte att främja och skapa förutsättningar för interreligiöst samarbete i Sverige, lyfta fram religionens roll för att skapa fred och samförstånd i världen och utgöra en röst gentemot religionsfientlighet. 

– Vi har skapat en nationell mötesplats för religiösa ledare i Sverige, inte en ny organisation, betonar ärkebiskop Anders Wejryd. Vi vill stärka friheten till religiös tro och utövning, både individuellt och i gemenskap, men också vara en röst i det offentliga samtalet om etik och andlighet.

Sveriges interreligiösa råd ska samlas minst två gånger per år, och kan till sitt stöd tillsätta en arbetsgrupp om behovet uppstår.

 Beslut i rådet kan bara fattas om alla är överens, och inte på andras vägnar. Eftersom rådet inte kommer att ha någon egen ekonomi, ska alla deltagare bära sina egna kostnader.

Rådet kommer att bestå av totalt 15 personer: fem kristna, tre muslimer, två judar, två buddhister (utses av respektive paraplyorganisation) samt en representant vardera från bahai, sikher och hinduer.

Ewa Almqvist är ärkebiskopens pressekreterare