RELIGION & VETENSKAP

Tidigare artiklar

Till framsidan

Brev till RikareLiv

Att göra en bibel

The Book

En ny bibel – Nya och Gamla testamentet, i två band med texten från Bibel 2000, har sett dagens ljus! Det är en bildbibel med modernt stuk och nytänkande, utan snegling på traditioner. Jesus orsakade andra att göra Bibel, men satte aldrig själv ord på pränt. Det leder till eftertanke.


göra en bibel kan säkert vara lärorikt. Många har lagt sig i och låtit påverka orden med bästa avsikter, ibland med både goda och mindre goda resultat, så är det ju förstås.

Utgivarnas avsikter har varit att engagera tanken och skapa förståelse för oliktänkande och arv. ”Ju mer man kan – desto mer kan man tycka”, säger utgivarna.

Att våga gå utanför ramarna och regelverken, med goda avsikter, borde kunna ge nyttiga erfarenheter. Och det har utgivarna vågat göra! 

Det eventuellt inkrökta behöver ibland belysas med ett starkare, eller i alla fall ett annorlunda ljus, sett från andra vinklar, och som kan ge nya perspektiv. Detta kan aldrig vara fel. Tvärtom!

I vår tid kommer många till klarheten att andlighet, tradition och förändring är påtagligt och nödvändigt, och att Heliga skriften är till för alla tider i allmänhet och vår tid i synnerhet, och tiden står inte stilla. Det handlar om andlighet på allvar!

bilderna i the book handlar om vår tids levande och döda människor, som helt och fullt appellerar till ordens innehåll. Det har lyckats riktigt bra!  Bildvalen appellerar både till visdomen och ibland till orimligheter i mänskligt författade texter, som inte alltid är hållbara med Jesus ögon. Jesus var minst av allt en fundamentalist! 

Människorna tog sig an uppgiften att göra Bibel! Vi ska bli till medan vi passerar, säger Jesus, och allting kan ifrågasättas om detta nu bara gagnar tillblivelsen!

The Book visar med all tydlighet i bildvalen, att Heliga skriften bara kan läras med urskiljning och studeras mellan raderna, och det visas bra med bildassociationerna. Verklig kunskap och insikt kommer aldrig från mekanisk inlärning, utan istället av frimodig individualitet och sanningssökande i Jesu efterföljd – ett slags personligt forskande. Och The Book är ett exempel kring detta, anser jag.

Bibeln är världens mest spridda bok! Vad som är världens mest lästa skrift däremot vet vi ingenting med bestämdhet. Med stor sannolikhet är Bibeln den mest lästa, även om Bibeln är ofullkomlig på många sätt, mest vad det gäller hanteringen av Bibeln som ett farligt vapen, eller tillhygge i fel händer, för att slå oliktänkande i skallen.

The Book visar ibland på det orimliga med människors avsikter, utan att ha ändrat ett enda ord i dess texter. Men med bildens hjälp som tryckts in i ögat, och låter den sökande kunna se med bland annat Jesus ögon. Bra, bra, bra!

att göra en bibel är inget för månglare! Templet är ingen marknadsplats – templet är en andlig mötesplats! Att göra Bibel för profitens skull kan jämföras med vilken månglarlusta som helst. Bli påve eller kardinal – det är lönsamt! Smarta affärer inom religionerna har aldrig varit ovanligt. Emellertid menar Jesus: låt de som söker rikedom göra det, och låt den andligt sökande avstå från rikedom. I den andan behöver vi inte döma, i alla fall inte det som inte alltid är så lätt att bedöma!

Paul Lindberg

Upparbetad 2007 - 11 - 19