RELIGION & VETENSKAP

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Saltsjöbadens kyrka, med en interiör som en bysantins basilika    

En historisk reseguide 

Svenska kyrkor

En bokskatt om en svensk kyrkoskatt kommer att glädja och allmänbilda många människor under lång tid framöver. Kulturarvet handlar om Sveriges äldsta ännu använda byggnader, och som tillsammans faktiskt har flest besökare av alla svenska samlingslokaler under ett år. Det är fråga om levande miljöer som samlat människor i tider av både oro och för tröst och glädje.


  Paul Lindberg: | 2009–02–05 |  En historisk reseguide, men också en lärobok, en uppslagsbok, en konstbok, en bok om människor och en skön bilderbok med tusen fräscha fotografier.

I bokens inledning skriver författarna att "med kyrkornas och kristendomen gick Sverige in i historisk tid. För första gången blev landet på allvar en del av den europeiska kulturella gemenskapen, med latin som gemensamt språk och Rom som religiöst centrum. Vi har kvar kyrkor ända från kristnandets begynnelse 

som använts kontinuerligt fram till nutiden, en period på tusen år." 

Boken är rakt igenom full med intressant berättande sakkunskap: "Det dröjde innan våra nordliga trakter blev målet för den kristna kyrkans mission. Det skedde genom missionärer, utsända av nordtyska och engelska biskopar till länderna i norr. Ansgar som kom från Bremen till Birka var en ensam föregångare på 800-talet. Större framgång hade de olika expeditioner som på 1000-talet sändes från kontinenten och från England. Även från den östromerska kyrkan kom enstaka sändebud. Den nya religionen tycks 

Författarna Ann Catherine Bonnier och Göran Hägg på bild, samt Ingrid Sjöström och fotograf Malin Gezelius. 

 

ha anammats först bland makteliten, som hade sina gods och gårdar på de bördiga slätterna i Skåne, Västergötland och Östergötland. Missionärernas löften var lockande: evigt liv om man lät döpa sig och sedan följde Guds bud. När en storman och hans familj bekände sig till den nya religionen övertalades vanligen hela hans hushåll, väpnade följe och underlydande att ta efter."

Det berättas även om Sveriges och Nordens äldsta kyrka – Dalby Heligkorskyrka, utanför Lund. Den byggdes som domkyrka på 1000-talet och byggdes troligtvis för heliga reliker. Det var kyrkorna som kom först när kristendomen introducerades i Sverige, som tog sin början med gårdskyrkan som övergick till sockenkyrka. Därefter kom den kyrkliga organisationen med ett enda stift för hela Norden (år 1104), med den danske biskopen i Lund. Det utvecklades ett femtiotal kloster fram till medeltiden och reformationen.

I inlednings avslutande ord skriver författarna: "Man kan med fog hävda att kyrkorna är vårt lands märkligaste sevärdheter. Både en och en och som samlat kollektiv har kyrkorna fler dimensioner än andra kulturminnen. De är viktiga landmärken och orienteringspunkter i landskapet. Kyrkan är hjärtpunkt och minnesbank i varje bygd. Kyrkornas samlade bestånd av bildkonst och målningar, konsthantverk och textilier överträffar med råge vad som finns i museerna, i kvantitet och ofta även i kvalitet."

En praktfull bok att rekommendera!

www.medstromsbokforlag.se

Bilden ovan till vänster: S:t Olof kyrka på Österlen, Skåne

Bilden ovan till höger: Härkeberga kyrka, Uppland, med målningar avAlbertus Pictor

Bilden till höger: Oskar Fredrik, Göteborg