RELIGION & VETENSKAP

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Kyrkor och pilgrimsvandringar som intressanta och lärorika upplevelser. 

Foto RLC

Svenska kyrkan

Strängnäs domkyrka

Strängnäs tidigaste domkyrkohistoria är ganska okänd. I det så kallade Florensdokumentet från 1100-talet framgår det att Strängnäs ansågs vara en viktig plats. Och i berättelsen om den helige Eskil, som gav namnet åt Eskilstuna, som tidigare bara hetat Tuna, var Eskil biskop i Svealand någon gång i slutet av 1000-talet. Enligt berättelsen stenades han till döds i Strängnäs av hednamänniskor som motsatte sig kristendomens införande.


  Paul Lindberg: |2011-08-04| Eskil begravdes i det dåtida Tuna där biskopshuset hade sin plats. En kult uppkom efter biskop Eskil och för Strängnäs blev han skyddshelgon.

Strängnäs domkyrka grundlades under 1200-talet och har fått behålla sin medeltida karaktär genom åren.

Kyrkan var tidig med byggnadsmaterial i tegel.

Tillbyggnader har gjorts och kyrkan fick sin slutliga utseende vid 1500-talet. Undantaget för kyrkans utseende är det höga tornets huva som är ett verk av Carl Hårleman och kom till före mitten av 1700-talet. Vid den tiden var huvan förgylld och måste ha varit en bländande syn.

Kort Rogge är väl en av de namnkunnigaste biskoparna av Strängnäs domkapitel. Han representerade det feodala systemet som den storslagna renässansens kyrkofurste. Som biskop och rikskansler förenade han kyrka och politik med staten och feodalmakten. Kort Rogge lät under slutet av 1400-talet bygga till katedralens torn med flera våningar och andra tillbyggnader i anslutning till kyrkan.

Interiören är slående i denna vackra katedral, som är så konstnärligt utsmyckad. Det vackra altarskåpet är ett av de allra främsta mästerverken från 1400-talets Belgien. De rika kalkmålningarna har åter tagits fram sedan de vitkalkades under 1600-talet. Hela katedralen med de praktfulla gravkoren representeras helt av den feodala furstemakten. Detta är verklighetens kyrkohistoria.

Det frapperande i den sörmländska Strängnäskatedralen är den utsökta moderna konsten, som verkligen smälter in i denna gamla byggnad utan att ofreda det gamla arvet. Tvärtom, det nya harmonierar riktigt bra just på grund av den höga konstkvaliteten.

Våra kyrkor och dess historia kan för den intresserade bli härliga sommarupplevelser och trevliga utflyktsmål. Med en termos kaffe och några mackor får man en rik men billig semester.