IHS

RELIGION & VETENSKAP

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

 

Pride 2011

Kärlek och rättvisa över alla gränser

Sveriges största folkfest genom tiderna! Och gratis! Humor, kroppar och utmanande maner – bara för glädje. Under kläderna är vi nakna, och nakna kom vi till världen. Gud surnade till på Adam och Eva då de plötsligt blygdes av sin nakenhet – det naturliga tillståndet. Priden representerar ett stort medvetande, som handlar om dem som trakasseras på grund av sexuell läggning. Jesus beskriver den nakna människan och syftar på dem som saknar medkänsla för kärlek och rättvisa. Ingenting förenar människor bättre än Guds gränslösa kärlek. De som dömer kommer själva att dömas.


  Paul Lindberg: |2011-08-06| Mångfald berikar och ger alla chansen för ett meningsfullare liv. Upplevelsen av att vara älskad frigör och möjliggör en mängd möjligheter hos människan. Världsordningens brist på kärlek och rättvisa har varit ett huvudsakligt tema, och en vattendelare, för världens stora religioner och de moderna politiska ideologierna. Kärlek och rättvisa är det livselixir som kan få världsordningen att kvalitativt förändras.

Från att homosexuella och hbtq-personer tillhört samhällets missaktade grupper, så blev de den utlösande koordinatpunkten som kunde förena ett lands mångfald till en kärlekens gemenskap som representeras av Pridefestivalen. Riksdagspartier, yrkesgrupper, ideella samvetsgrupper, fackföreningar och en mängd företrädare av kärleksgrupper kunde förenas i en enda fråga – den gränslösa kärleken. 

Vad skulle fenomenet människan kunna åstadkomma om kärlekens alla aspekter slog rot hos alla medvetanden? Ja, det skulle antagligen bli en bättre värld, utan tvekan. En undanskuffad grupp förändrade mentaliteten hos människorna i ett land. Om fler länder förändras så kan en hel värld förändras, och där hatet och ondskan trängs tillbaka.

Foto: Paul Lindberg (bilder från 2009–2011)