Linköpings domkyrka hålls uppe av olika strävpelare från olika tidsepoker. Templet 

står under ständig tillväxt, med exempelvis utställning av  ikoner. FOTO: RLC

Till framsidan

Övriga artiklar

Religion & vetenskap

Brev till Rikare Liv

 

Sevärdheter

Kyrkans skatter

Linköpings stift var en gång i tiden rikast och mäktigast i hela landet. Och i kraft av denna makt konkurrerade biskopen med den världsliga kungamakten. Biskopspalatset blev Svenska kyrkans största palats, men idag fungerande som Linköpings slott och residens för landshövdingen.

I våra kyrkor finner vi fantastiska berättelser kring vår historia – minst lika spännande som Robin Hood-filmerna. Det finns också kulturskatter med allra högsta kvalitet och sevärdhet.


  Paul Lindberg: |2009-06-29| Våra levande kyrkor har sin kontinuitet sedan tusen år tillbaka, som kristna församlingar och numera med stora museala konstvärden. Sveriges omkring 3 500 kyrkor är till stor del ett arv från tiden då Sverige var katolskt. 

Det finns nog ingen svensk kyrka som inte har något alldeles speciellt att berätta, eller sin konst eller klenoder att kunna visa upp. I dag är kyrkorna våra gemensamma, äldsta och rikaste kulturskatter.

Linköpings stift utmärktes under sin historia som det rikaste stiftet i landet. Efter kungen var stiftet rikets största jordägare, med en rad berömda klosteranläggningar runt om i bygden. Stiftet ägde stora förmögenheter i stiftelseformer, som förvaltades för kyrkans intressen och utveckling.

Ett semestertips!

Linköpings slott, numera landshövdingens residens. En gång i tiden den mäktige biskop Brasks residens – innan han gick i landsflykt.

Domens sidoskepp med blindfönster och märkliga detaljer och grotesker.

Änglarnas jamsession diggar loss och får kyrkans lampkronor att gunga häftigt. Så går det till i Linköpings domkyrka.

Kyrkornas vackra instrument är som ljuvlig musik att se på. 

Klottra har Linköpingsborna lärt sig av den där Brask, med sina klotterlappar – men ska det vara nödvändigt på kyrkans pelare...

Domkyrkan har dubbla altartavlor, den gamla finns i korgången.

Tut i luren. Se upp där uppe. Änglarna surrar och krockar i predikstolen...

Jesus välkomnar alla regnbågens varianter, både jude och grek, och numera samkönade äktenskap.