IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Vapenval med oklara besked.

Foto: Fly

SVENSKA freds

Oklara besked

Vapenexport till diktaturer

Åtta av tio säger nej till vapenexport till diktaturer och länder som kränker de mänskliga rättigheterna, och 52 procent säger nej till vapenexport överhuvudtaget. Det visar en undersökning som Ipsos genomfört på uppdrag av Amnesty. 


  Eva Kellström Froste: |2014-07-25Vapenexport till diktaturer eller inte – beskeden var inte helt tydliga från riksdagens största partier på seminariet ”Svensk vapenexport – en viktig valfråga”. Representanter från Folkpartiet, Moderaterna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna fick svara på frågan varför svenskarnas inställning inte reflekteras i politiken.

Folk vill inte exportera vapen 

– Det är ett väldigt komplext samband. Folk vill inte att vapen ska bidra till att kränka mänskliga rättigheter, men om man ställde frågan om de vill ha en försvarsindustri skulle man få ett annat svar menade Anna-Lena Sörenson (S).

Ulrik Nilsson (M) var inne på samma linje. – Vi politiker måste ta ansvar för helheten. Ska vi avrusta det svenska försvaret, öka det militära samarbetet eller öka kostnaderna för försvaret?

Både han och Anna-Lena Sörenson menade att kostnaderna för Sverige för svenskt krigsmateriel blir betydligt högre om industrin inte tillåts exportera vapen.

Peter Rådberg (MP) höll inte med. – Så svår är inte frågan. Folk inser att vapen inte är den rätta vägen för att skapa fred.

Benny Lindholm (FP) trodde att undersökningen gav en rättvisande bild. – Vi får inte fastna i för eller emot vapenexport. Den stora skiljelinjen är vilka vi ska exportera till. Om man har en kameral syn på vapenexport, det vill säga att man har perspektivet att vi ska ha vapenexport för att kunna ha råd med en svensk industri, då landar man i att sälja till alla länder.

stoppa vapenexport till diktaturer

Benny Lindholm och Peter Rådberg var positiva till att stoppa vapenexport till diktaturer, en av de punkter som utreds av Krigsmaterielexportkommittén. Socialdemokraternas Anna-Lena Sörenson svarade inte lika tydligt på en rak fråga om de vill stoppa vapenexport till diktaturer. – Vi vill skärpa kriterierna.

– I stället för ett demokratikriterium är det viktigt att göra en totalbedömning – var befinner sig landet i processen. Hon tyckte också att det var skillnad på att exportera vapen och att exportera övervakningsutrustning.

Ulrik Nilsson, M, ansåg att det var svårt att definiera vad som är en demokrati och tog Ukraina och Thailand som exempel på länder där styrelseskicket hunnit förändras. Men moderatorn Jesper Bengtsson påpekade att när Sverige fattade beslut om att exportera Jas-plan var Thailand styrt av en militär junta.

Benny Lindholm (FP) tyckte inte att svårigheter med definitioner behövde innebära att det inte gick att ha ett demokratikriterium för vapenexport.

– Det finns alltid svårigheter i definitioner. Vad är till exempel en miljöbil? Men bara för att det kan vara svårt att definiera behöver det inte betyda att man inte ska subventionera dem. Det är lite fegt att inte kunna sätta ner foten.

RLC