IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Koldioxidhalten är 40 procent högre jämfört med vid industrialiseringens början.    Foto: Paul Nicklen/National Geographic/WWF

WWF

Klimatpanelens rapport

Världen måste agera nu!

Klimatet förändras i en aldrig tidigare skådad takt. De tre senaste decennierna var de varmaste någonsin sedan 1850. Forskarna slår nu fast att det är människan som till 95 procents säkerhet har orsakat klimatförändringarna.


 Marie von Zeipel:  |2013–09–27| – Nu har vi en gedigen kunskap och ännu starkare vetenskapliga bevis att luta oss emot. Mänskligheten måste agera utifrån den fakta och kunskap som presenteras i den nya IPCC-rapporten, säger WWFs generalsekreterare Håkan Wirtén.

Sedan klimatpanelen IPCC lade fram sin senaste rapport 2007 har glaciäravsmältningen accelererat, havsnivåerna stigit mer än väntat och utbredningen av havsisen kring Arktis minskat dramatiskt. Den globala uppvärmningen har bidragit till höjda havsnivåer och en försurning av haven som har ökat med nästan 30 procent sedan 1900-talets början.

Varmare och surare hav
Varmare och surare hav är skadliga för fisk, korallrev och marina ekosystem. – En tredjedel av koldioxidutsläppen, främst från förbränning av fossila bränslen, tas upp av haven och bidrar till att förstöra redan känsliga ekosystem. En miljard människor lever vid kusterna och är beroende av haven som sin huvudsakliga källa till mat och försörjning. Vi måste hantera dessa risker på fullaste allvar och på samma sätt som vi människor resonerar kring finansiell risk, säger Stefan Henningsson, WWFs klimatexpert.

När vi närmar oss nästa sekelskifte är det mycket troligt att jordens medeltemperatur är 1,5 grader varmare än vid 1800-talets slut – eller ännu högre. Koncentrationen av växthusgaser i atmosfären är idag större än någonsin och koldioxidhalten är 40 procent högre jämfört med vid industrialiseringens början.

förbränning av fossila bränslen
Den viktigaste orsaken till klimatförändringarna kommer från förbränning av fossila bränslen. WWF uppmanar därför världens regeringar och investerare att sluta satsa på ohållbara energisystem som smutsig gas, olja och kol och i stället börja investera i förnybar energi.

– För svensk del är vårt pensionssparande i AP-fonderna en synnerligen viktig fråga och potentiell omställningskraft i det här sammanhanget, avslutar Stefan Henningsson.