Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Diskussionen kommer att samla de politiska, säkerhets-, teknik-, hälso- och fredsbyggande samhällena och placera frågan om förbättrad kollektiv handling i centrum.

Foto: RLC

SIPRI

Stockholm Forum

Om fred och utveckling

Globalt fredsforum med temat att "Främja fred i en ålder av sammansatt risk". Stockholm 4 - 7 maj 2021. Det gäller att samla de politiska, säkerhets-, teknik-, hälso- och fredsbyggande samhällena och placera frågan om förbättrad kollektiv handling i centrum.

Stephanie Blenckner: |2021-03-04| Coronapandemin har förstärkt eller förvärrat konflikter, kränkningar av de mänskliga rättigheterna, desinformationsinsatser, ojämlikhet mellan könen och samhällsfrakturer. Den nya post-pandemiska världen riskerar att bli mer våldsam och mindre demokratisk. Geopolitiska spänningar och ensidiga åtgärder har ökat, medan behovet av kollektiva åtgärder har blivit tydligare än någonsin. 

Multilaterala lösningar är viktiga, vilket framhävs genom FN:s 75-årsjubileum och i pandemisvaret, men det är också lokalt jordade lösningar och sammankopplingar mellan de två.

Utforska nya tillvägagångssätt 

Stockholm Forum 2021 kommer att utforska nya tillvägagångssätt och lösningar för att främja fred i en tid av sammansatta politiska, sociala, ekonomiska och miljömässiga risker förstärkta av COVID-19. Deltagarna kommer att dela lärdomar från olika organisationer, sektorer, länder och historia med särskilt fokus på Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa – som en regional plattform för konfliktlösning och på de utmaningar och möjligheter som ny teknik erbjuder för fredsbyggande. 

Diskussionen kommer att samla de politiska, säkerhets-, teknik-, hälso- och fredsbyggande samhällena och placera frågan om förbättrad kollektiv handling i centrum.

Bredare fredsbyggande 

För var och en av dagarna i Stockholm Forum 202 kommer formatet att kombinera öppna politiska debatter på hög nivå med sessioner som endast är inbjudna om viktiga tematiska frågor och landfrågor. Forumet kommer att använda digital teknik och partners för att främja öppet utbyte med det bredare fredsbyggande samhället genom hybrid- och onlinesessioner.

Värd för Stockholm Forum är SIPRI och UD. SIPRI producerade en kortfilm om det virtuella Stockholms forumet om fred och utveckling om hållbar fred 2020 i tiden för COVID-19.

sipri