Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

 

Världen förändras i ökad takt. Makten klarar inte att ta det ansvar som är nödvändigt.

Foto: PhotoDisc

NATURSKYDDSFÖRENINGEN / Ny RAPPORT:

Världsbankens stöd

Leder till fossilberoende

Världsbanksgruppens stöd bidrar till att låsa in länder i beroende av fossila bränslen och försvårar för dem att leva upp till Parisavtalet. Det visar en ny rapport där Naturskyddsföreningen och organisationen Recourse har granskat Världsbanksgruppens stöd till energisektorn i tre länder.


Lisa Persson: |2020-10-14| – Världen står inför en klimatkris som drabbar många fattiga länder hårt. Trots det går Världsbankens stöd till investeringar i fossila bränslen vilket innebär att länder låses in i fossilberoende, säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

I den nya rapporten undersöks Världsbanksgruppens energistöd till Nigeria, Moçambique och Myanmar – tre länder som är hårt utsatta för klimatförändringarna, samtidigt som en stor del av befolkningen saknar tillgång till elektricitet. Rapporten visar att Världsbanksgruppen prioriterar stöd till fossila bränslen framför förnybar energi. Detta trots att samtliga tre undersökta länder har betydande, outvecklade sol- och vindresurser och att förnybar teknik redan är tillgänglig och konkurrenskraftig med fossila bränslen.

Moçambique – största kolexportören

I Moçambique, till exempel, ges 16 gånger mer finansiering till fossila bränslen än till förnybar energi. Tillsammans med andra typer av stöd har detta bidragit till att Moçambique är på väg att bli en av världens största kolexportörer.

Världsbanksgruppens fossila stöd bidrar också till att de inte lever upp till sitt löfte att ge människor som lever i fattigdom ökad tillgång till energi. 

– I alla tre länderna fokuserar Världsbanksgruppen på utvecklingen av fossilgas. Det inte bara driver på klimatförändringarna utan är också ett dyrt energislag för människor som lever i fattigdom, säger Karin Lexén.

Världsbanksgruppen stöder fossilt bränsle

Världsbanksgruppen består av fem internationella organisationer som har i uppdrag att öka människors tillgång till energi och samtidigt begränsa klimatförändringarna i länder med utbredd fattigdom. Rapporten Assessing the World Bank’s contributions to Climate Goals and Energy Access: Nigeria, Mozambique and Myanmar visar tydligt att Världsbanksgruppen inte lever upp till sitt uppdrag.

– Vi uppmanar Världsbanksgruppen att sluta ge stöd till fossilt bränsle och istället skala upp finansieringen till förnybara småskaliga energilösningar. Det är det snabbaste och billigaste sättet att öka tillgången till energi för människor som idag lever i fattigdom, säger Karin Lexén.

Läs rapporten:

CLIMATE GOALS AND ENERGY ACCESS