Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

 

Hemlig rapport avslöjar att Norska regeringen undanhöll information om miljardförlust för oljeborrning i Arktis.

Foto: Greenpeace

GREENPEACE

Oljan i Arktis

Miljardförlust för Norges regering

Norges Storting gav tillstånd för oljeborrning i Arktis. Beslutet visar sig vara baserat på vilseledande fakta. Dessutom som hemligt, men som nu avslöjats. Det är en del av dokumentet för People vs. Arctic Oil-rättegången, som nu tas upp av den norska Högsta domstolen.


Daniel Bengtsson: |2020-11-03Det norska olje- och energiministeriet har undanhållit viktig information från norska Stortinget och allmänheten. De avslöjade uppgifterna visar att en öppning av nya oljefält i Barents hav kan leda till förluster på flera miljarder norska kronor. 

Enligt den avslöjade informationen så har olje- och energiministeriet bett det norska oljedirektoratet att ta bort informationen i direktoratets årsrapport (2013) om att oljeborrningarna skulle kunna vara olönsamma. Regeringen bad även direktoratet att undanhålla alla sådana referenser från Stortinget innan de fattade beslut om oljeprospektering.

Olönsamt för skattebetalarna

Redan 2012 så visste den norska regeringen att en prospektering kunde vara olönsam. Men det fick varken skattebetalarna, som betalar för 78 procent av all oljeprospektering i landet, eller Stortinget reda på. Även efter att Greenpeace och Natur og Ungdom stämde regeringen för sitt beslut och begärde ut all dokumentation, så undanhölls denna information.

De provborrningar som hittills har genomförts i Arktis har inte lett till några stora upptäckter av olja eller gas, vilket i sin tur också stödjer tidigare rapporter från Greenpeace och Natur og Ungdom om att verksamheten, förutom att vara klimatvidrig är direkt olönsam.

Regeringen var väl medveten om att ett fall i oljepriset med 25 procent, skulle innebära att oljeprospektering i Arktis inte blir lönsamt. Antagandet från regeringen om ett pris på 120 USD per oljefat de kommande 20 åren är inte i närheten av de nuvarande oljepriserna på 40 USD. Inte heller är de i linje med framtida beräkningar som ligger mellan 50-70 USD per fat.

Bakgrunden

Klimaträttegången, också känd som People vs. Arctic Oil, prövas i Högsta domstolen 4 november och pågår i sju dagar. Samtidigt som datumet för Högsta domstolsförhandlingarna offentliggjordes, så överlämnade den norska regeringsadvokaten en rapport som hittills hållits hemligt för målsägande, medier och allmänheten.

Våren 2013 lade norska regeringen fram en rapport till Stortinget med ett förslag om att öppna den sydöstra delen av Barents hav för oljeborrning. I samband med detta förslag gjordes en riskbedömning som även innehöll en ekonomisk bedömning. Den rapporten visade att oljeproduktion i dessa områden skulle vara väldigt lönsam. Detta var den sista informationen Stortinget fick innan de fattade sitt beslut om att öppna upp Barents hav för oljeprospektering. Rapporten som nu avslöjats är daterad till 8 mars 2013, medan rapporten till Stortinget, som innehöll den föråldrade beräkningen, presenterades den 26 april. Den nya informationen fanns alltså tillgänglig, men undanhölls.

Den hemliga ekonomiska analysen

Målsägande i People vs. Oil-rättegången har sedan tidigare visat att de beräkningar som presenterades var direkt felaktiga. Men under rättstvisten har den norska statens regeringsadvokat avfärdat dessa faktafel och argumenterat för att de är obetydliga.

De viktigaste slutsatserna i den hemliga ekonomiska analysen är följande: Oljeprospektering har större chans att generera förlust än vinst. Oljefälten i Barents hav har 25 procents risk att ge ett negativt nettovärde, förutsatt från de beräkningar om att olje- och gaspriserna skulle följa vara 120 USD / fat. Aktuella olje- och gaspriser, liksom norska oljedirektoratets förväntningar på framtidens olje- och gaspriser, är för närvarande betydligt lägre än 2013 års beräkning.

Siffrorna rapporterades aldrig för Stortinget

Detta är allvarligt eftersom siffrorna i rapporten presenterades aldrig för Stortinget och har inte tidigare offentliggjorts, det gjorde också att Stortingets beslut om oljeprospektering i Barents hav byggde på felaktiga uppgifter.

Staten har inte presenterat den nu avslöjade rapporten i de tidigare domstolsförhandlingarna, trots att parterna i fallet har begärt att alla relevanta ekonomiska överväganden ska lämnas in. Staten har följaktligen undanhållit relevant information från domstolarna, riksdagen och allmänheten.

Daniel Bengtsson, Nordisk kommunikationschef.