IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Stora Nassa-skärgård.

Foto: Germund/WWF

WWF/ALMEDALEN

Östersjön ett friskt hav

Med svenska sunda satsningar

Östersjön har länge enbart setts som en miljöfråga, men skillnaden mellan en god och dålig havsmiljö har stora effekter på den ekonomiska tillväxten och möjligheterna att skapa arbetstillfällen i Sverige. Många av dagens möjligheter kan förloras om havsmiljön försämras. Det visar det globala konsultföretaget Boston Consulting Groups (BCG) nya analys av effekterna av Östersjöns hälsa på jobb och ekonomi i Sverige.


  Marie von Zeipel: |2014-07-01 Att återställa havsmiljön i Östersjön kan till år 2030 skapa drygt 70 000 jobb och ge cirka 27 miljarder kronor i årligt mervärde till Sverige. Det visar nya siffror från Boston Consulting Group som tagits fram på uppdrag av WWF, som presenterades på Seminariet Havet, samhällsnyttan, näringslivet och politiken

– Det är bråttom. Den regering som får makten efter valet måste inse att en frisk havsmiljö är grundläggande för vår långsiktiga välfärd, för jobb och ekonomisk utveckling, och omsätta den kunskapen till konkret handling, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

När det värsta och bästa scenariot för år 2030 jämförs är skillnaden för hela Östersjöregionen 280 miljarder kronor i årligt mervärde och 550 000 jobb enbart inom fiske, jordbruk och turism. Mer än en 10 procent av detta mervärde gäller Sverige. Med rätt satsningar kan Östersjöregionen omvandlas till ett nav för blågröna innovationer och initiativ. Men det kräver att politiken skapar rätt förutsättningar och incitament.

en samlad förvaltning av Östersjön 

Idag hanteras frågor som rör Östersjön i mycket stor utsträckning sektor för sektor. Det leder till processer som ofta är kortsiktiga, motstridiga – och som misslyckas med att få bukt med de stora Östersjöfrågorna, som övergödning, överfiske och tillförsel av giftiga ämnen. Det behövs en samlad förvaltning av Östersjön som utgår från vad ekosystemet klarar av.

– Miljöinsatser i Östersjöregionen förknippas ofta med förbud och extra kostnader. Men det finns tydliga affärsmöjligheter. Vi hoppas att rapporten kommer att förändra hur entreprenörer och företagsledare ser på Östersjön, säger Fredrik Lind, BCG.

WWF uppmanar regeringen att: 
1. Formulera en tydlig vision för Sveriges politik i Östersjöregionen som omfattar miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter för en långsiktig samhällsnytta.
2. Förankra visionen inom departement, myndigheter, näringsliv och organisationer och få till stånd en konkret handlingsplan och matchande budget.
3. Driva på för att samordna visionen och genomföra den med de övriga länderna runt Östersjön.
4. Initiera och använda incitament för att kraftigt stimulera ekologiskt hållbara innovationer och initiativ i Östersjön.
5. Göra Östersjöregionen till ett globalt nav för en ekologiskt hållbar blå utveckling.

Röster från näringslivets paneldeltagare:
Miljömålet ”Hav i balans samt levande kust och skärgård” är ett bra exempel på att gränsöverskridande samverkan måste ske. Vi kan endast nå målet genom en nationell och internationell samverkan mellan forskare, intresseorganisationer, politiker och näringsliv – och där vill Volvo vara med, säger Niklas Gustavsson, Executive Vice President Sustainability & Public Affairs, Volvo.

”Miljön är viktig för både närturismen och den inhemska turismen som i sin tur är mycket viktig för Sverige. Turismens ekologiska fotavtryck kan minskas om vi utvecklar hållbara kollektiva lösningar för den turistiska infrastrukturen”, säger Magnus Ling, generalsekreterare Svenska Turist Föreningen.

”I dagsläget är Orkla Foods Sveriges policy att inte ta någon fisk från Östersjön, delvis på grund av den osäkerhet som råder kring dioxiner, utfiskning och övergödning. Det vore ett stort steg framåt för hela näringen om vi i framtiden kunna ha ett friskt Östersjön som alternativ råvarukälla, säger Eva Berglie, Presschef, Orkla Foods Sverige.

”Östersjön är en viktig del i det som gör Sverige och svenska städer attraktiva att bo och leva i, vilket blir allt viktigare i den globala konkurrensen om duktiga människor. Genom att investera i Östersjön investerar vi i vår egen konkurrenskraft, säger Magnus Meyer, VD, WSP Sverige.

RLC