Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

.

Politiskt dropslag och aningslöst hot mot klimatet och miljön.

Foto: WWF / Ola Jennersten

WWF VÄRLDSNATURFONDEN

Drastiskt minskade anslag ett dråpslag för miljö och klimatarbete

Politik: M, SD och KDs budgetreservation hotar med stora sänkningar på miljö- och klimatområdet. I jämförelse med regeringens förslag minskas budgeten med hela 3,5 miljarder under 2022, vilket kommer att få stora konsekvenser för möjligheten att sänka utsläpp och bevara biologisk mångfald, menar WWF.

Marie von Zeipel: |2021-11-20|  För en vecka sedan presenterade oppositionen en gemensam budgetreservation som alternativ till den budget som presenterats av regeringen. Vänsterpartiet har meddelat att de har för avsikt att rösta för regeringens budget till skillnad från Centerpartiet som avser att rösta för sin egen budget. Det innebär att den budget som har störst stöd i riksdagen är oppositionens.

– Det är sorgligt att riksdagen beslutar om en budget som innehåller drastiskt minskade satsningar på klimat och biologisk mångfald samtidigt som det är kris för dessa områden. Det är ingen liten neddragning heller utan hela 3,5 miljarder nästa år, kommenterar Gustaf Lind, generalsekreterare på WWF.

– Regeringens skogsproposition innebär att möjligheten att skydda skog kan komma att försvagas kraftigt. Med den föreslagna budgeten riskerar skogsägare dessutom att stå utan ersättning för skydd av värdefull natur, säger Gustaf Lind.

Sveriges skydd av skog och arter försvåras

När skogspropositionen lades fram byggde den på en budget med förstärkt finansiering för skydd. Med oppositionens budget urholkas denna och Sveriges möjligheter att nå internationella åtaganden om skydd av skog och arter försvåras kraftigt.

Bara några dagar efter att COP26 avslutats presenterades en budget som innebär sänkt skatt med 50 öre på bensin och diesel. Det väntas leda till att utsläppen ökar med minst 150 000 ton koldioxid per år vilket går helt emot de senaste klimatrapporterna och är tvärtemot vad som behövs. Det innebär också ytterligare 3,5 miljarder i missade skatteintäkter jämfört med regeringens förslag vilket leder till mindre resurser till åtgärder för klimatet, miljön och andra samhällsmål.

Satsa på energieffektiviseringar

Mer el kommer att behövas i delar av klimatomställningen. All el- och värmeproduktion har dock en kostnad och miljöpåverkan och det är därför helt centralt att satsa på energieffektiviseringar. Det gör att energin räcker till mer, att energisystemet blir mer robust och ger dessutom ökad konkurrenskraft för industrin. Trots det väljer oppositionen att kapa anslaget till energieffektivisering till industrin och för flerbostadshus.

– Det är i den pågående energidebatten anmärkningsvärt att oppositionen kapar stödet till energieffektivisering för flerbostadshus och industrin. Att minska efterfrågan är den snabbaste och billigaste åtgärden för att säkra tillgången till energi, i synnerhet för de investeringar som nu görs i industrin, säger Gustaf Lind, generalsekreterare på WWF.

Positiva satsningar på laddinfrastruktur

En av de positiva satsningarna i budgetreservationen är att man förlänger regeringens ökade satsningar på laddinfrastruktur till år 2023 för sträckor där laddmöjligheter saknas idag och till tung trafik. Det är satsningar som WWF särskilt lyft fram genom åren. I regeringens budgetförslag finns inga medel för det år 2023.

– Det är positivt att oppositionen redan nu i budgetreservationen visar att man har för avsikt att förstärka medlen till laddinfrastruktur för områden av större behov och för tung trafik, säger Gustaf Lind.

En annan positiv del av budgetreservationen är att Klimatklivet finns kvar liksom i regeringens budget. Om det sänkts i enlighet med de tre partiernas egna budgetförslag hade det haft omfattande negativa effekter på Sveriges klimatarbete.

www.wwf.se