IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

”Hur gör vi då? El från solen” är en del av en serie ”Policy breifs” som berättar om  Naturskyddsföreningen projekt kring styrmedel och policyåtgärder för en klimatsmart framtid. 

NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Solenergin flödar

Men var finns solcellerna?

Skiner solen på dig? Njut av förnybar, gratis energi som borde tas tillvara i betydligt fler solceller än idag. Solceller är en viktig del i framtidens energisystem, ett energisystem som vi vill ska bestå av hundra procent förnybara energikällor. Hur kommer det sig att Sverige ligger så långt efter andra länder när det gäller solceller? För att ändra på det krävs politisk handlingskraft. 


 Kristoffer Talltorp: |2013-08-12| Solenergi är en fantastisk energikälla. Den är förnybar och till skillnad från vindkraft och bioenergi behöver den inte komma i konflikt med skydd av naturområden och biologisk mångfald. I de flesta fall finns det redan tak att installera solceller på. Ingen ny mark behöver tas i anspråk. Placering på exempelvis tak innebär också att energin kan produceras inne i städerna där en stor del av energin används.

Ett av världens sämsta länder

Att Sverige är ett av världen sämsta länder när det gäller installerad producerad effekt elenergi från solen i förhållande till befolkning är ingen slump. Avsaknaden av nationella mål och handlingsplaner kring solenergi har, i kombination med svaga stödmekanismer, lett till en långsam utveckling trots den stora potential som finns.

Vänta inte - sätt fart! Vi arbetar för att det ska bli fart på installationen av solel i Sverige. Varför vänta? Vi har en rad bra förslag till politikerna:

» Anta en handlingsplan för hur solenergi ska utvecklas i Sverige.

» Sätt ett planeringsmål på minst 4 TWh solel till 2030 – idag produceras cirka 0,019 TWh

» Inför nettodebitering på årsbasis – Det innebär att den som producerar sin egen solel på taket ska kunna mata in den i elsystemet när solen lyser. Elbolaget ska sedan räknar ihop hur mycket el som solcellsinnehavaren både producerat och förbrukat under hela året. Då får den som investerat i solel förutom miljönyttan också tydlig ekonomisk nytta av sina solceller.

» Öka och förläng det investeringsstödet till solceller som nu finns. Det är ett sätt att både uppmuntra och visa vad politikerna vill

» Använd offentlig upphandling för att installera solenergi på offentliga byggnader. Det sker ibland, men kan göras mycket oftare!

MER INFORMATION

Läs mer om Naturskyddsföreningens vägar framåt mot ett energisystem med hundra procent förnybar energi i

Hur gör vi då? El från solen

”Hur gör vi då? El från solen” är en del av en serie ”Policy breifs” som berättar om  Naturskyddsföreningen projekt kring styrmedel och policyåtgärder för en klimatsmart framtid. 

Läs mer om våra Policy briefs

Bli medlem – rädda klimatet

Klimatfrustrerad? Vi är 192 000 som vill öka farten i kampen mot klimatförändringarna. Bli medlem för 24 kr/mån.