IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Kronisk undernäring drabbar 165 miljoner barn över hela världen och resulterar i långsiktiga negativa konsekvenser på fysisk och mental utveckling, ökar risken för dödlighet och minskar produktiviteten i vuxen ålder.

Foto: WaterAid

WaterAid 

Tvål och vatten

Det avgör barnens framtid 

Det är sedan tidigare känt att god handhygien är ett effektivt sätt att minska dödsfall i diarrésjukdomar som fortfarande är den tredje största dödsorsaken i världen för barn under fem år. Nu pekar forskning även på den roll tillgången till rent vatten, sanitet och god hygien kan ha på små barns fysiska och mentala utveckling och förmåga att tillgodogöra sig näring.


  Johanna Strömberg: |2013-10-15|  Enligt en rapport från WaterAid och The London School of Hygiene and Tropical Medicine kan rutiner kring handhygien, rent vatten och tvål förbättra tillväxten hos små barn. Rapporten som nyligen publicerades i The Cochran Review, av WaterAid och The London School of Hygiene and Tropical Medicine, visar på små men betydelsefulla förbättringar i utvecklingen hos barn under fem år som har tillgång till rent vatten, tvål och god hygien. 

”Den här rapporten ger ytterligare bevis för vilken avgörande roll vatten, sanitet och hygien spelar för barns överlevnad, hälsa och utveckling. Om inte roten till undernäring, det vill säga bristande tillgång till vatten, sanitet och hygien, åtgärdas kommer vi aldrig lyckas utrota extrem fattigdom, säger WaterAids generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen.

rent vatten har effekt på den fysiska utvecklingen

”Vi vet att tillgång till rent vatten, sanitet och hygien är ett effektivt sätt att minska förekomsten av och dödsfall i sjukdomar som diarré, vilket fortfarande är den tredje största dödsorsaken i världen för barn under fem år, men för första gången tyder vår forskning nu på att tillgång till rent vatten, sanitet och hygienutbildning också kan ha en liten men viktig effekt på den fysiska utvecklingen hos små barn, säger Dr Alan Dangour, folkhälsonutritionist vid London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Även om allt inte är helt säkerställt än uppskattar vi att rent dricksvatten och effektiv handtvätt kan minska förekomsten av kronisk kortväxthet hos barn under fem års ålder med upp till 15 %. Det är potentiellt en mycket viktig upptäckt som visar på att en förbättrad tillgång till vatten, sanitet och hygien är en viktig del i att tackla den globala bördan av undernäring.”

165 miljoner barn drabbas

Kronisk undernäring drabbar 165 miljoner barn över hela världen och resulterar i långsiktiga negativa konsekvenser på fysisk och mental utveckling, ökar risken för dödlighet och minskar produktiviteten i vuxen ålder. Internationellt bistånd stödjer många projekt för förbättrad näringsstatus hos barn, som tillhandahållande av vitamintillskott.

Denna studie visar dock på att insatser för tillgång till vatten, sanitet och hygien kan spela en viktig roll i att förbättra barns förmåga att tillgodogöra sig näring, och därmed bidra till deras fysiska och mentala utveckling.

Läs forskningsrapporten på engelska: 

The Cochrane Library