IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

 Vi måste tillsammans bekämpa den ökande främlingsfientligheten som hotar de medborgerliga fri- och rättigheterna. Vi får aldrig låta de mörka krafterna ta över.

Foto: Riksdagen

MILJÖMAGASINET

Mänskliga rättigheter

EU saknar tydliga verktyg 

Utmaningarna är många, till exempel skapandet av en mer human asyl- och flyktingpolitik, demokratins tillbakagång i en rad medlemsstater, diskriminering och hot mot minoriteters rättigheter. Urholkandet av det som handlar om människovärdet.


  Anna Hedh: |2015-03-20För mig har alltid människovärdet varit grunden. Det är fundamentet för det engagemang jag känner och grunden för den politik jag i dag driver som europaparlamentariker. I snart elva år har jag arbetat med grundläggande fri- och rättigheter i Europaparlamentet.

Det har under en längre tid stått klart att EU saknar tydliga verktyg då en medlemsstat inskränker mänskliga rättigheter. EU ställer stora krav på länder som vill gå med, men har svårare att reagera när ett land väl är medlem.

Detta är särskilt aktuellt för Viktor Orbáns högerregering i Ungern, som steg för steg har nedmonterat demokratin genom ändringar av bland annat vallagar och presslagstiftning. Responsen från EU har varit svag. EU-kommissionen har agerat enbart i de fall där de ungerska lagarna bryter mot EU-lagstiftning.

Den strikt juridiska analys som gjorts av enskilda lagar är långt ifrån tillräcklig. Problemet är politiskt: den konservativa ungerska regeringen vägrar att respektera grundläggande demokratiska spelregler. Därför driver jag aktivt på för att EU ska utveckla en mekanism som granskar hur medlemsstaterna respekterar mänskliga rättigheter.

Nyligen var det folkomröstning i Slovakien om att skriva in i konstitutionen att äktenskap bara kan vara mellan man och kvinna. Slovakien har redan detta i sin grundlag. Lyckligtvis röstade inte tillräckligt många för att folkomröstningen skulle bli giltig. Men det visar på att framgångarna i kampen för lika rättigheter för hbtq-personer i Europa provocerar vissa grupper i EU:s medlemsstater.

Trots att det står inskrivet i EU:s fördrag att diskriminering på grund av sexuell läggning är förbjuden saknas en heltäckande EU-lagstiftning mot diskriminering. Vi kräver sedan länge att EU tar nya initiativ för att få till stånd en förändring, däribland en tydlig handlingsplan för att motverka det utanförskap som är vardag för många hbtq-personer. Särskilt viktigt är att omgående driva fram tydliga förbättringar i de medlemsländer där bristerna är störst. Vi driver även kravet på att få en gemensam diskrimineringslagstiftning som gäller hela samhällssektorn, och inte bara som i dag arbetslivet.

De senaste månaderna har vi alla också chockats över illdåden i Paris och Köpenhamn. Det var inte första gången judar i Europa attackerades. Tidigare har dödsskjutningar skett på det judiska museet i Bryssel och en judisk skola i Frankrike. Terroristdåd av denna typ ger upphov till många frågor om rasism, diskriminering och våld mot minoriteter.

Jag är övertygad om att det kommer att krävas många olika insatser, och att vi måste samarbeta på lokal, regional, nationell och EU-nivå. Vi ska inte bara bekämpa terrorism i sig, utan också dess grundorsaker. Vi måste arbeta för ett samhälle där ingen lämnas utanför. 

En del i det arbetet kommer Mona Sahlin, som har blivit utsedd till nationell samordnare mot våldsam extremism, att göra. Målet är att förbättra samverkan mellan myndigheter, kommuner och andra organisationer. Till det viktigaste hör att vi tillsammans förhindrar att ungdomar åker till krigshärdar och begår brott, men också att vi med olika former av stöd tar hand om dem som kommer tillbaka.

Liknande diskussioner förs i en rad medlemsstater. Det finns såklart också en debatt i Europaparlamentet om åtgärder som kan tas på EU-nivå för att förhindra terrordåd. I detta har diskussionen om ett så kallat PNR-system fått ny fart. PNR står för Passenger Name Record och är den standardiserade bokningsinformationen som flygbolag samlar in och lagrar när vi reser.

Frågan handlar om under vilka former polisen ska få tillgång till denna information? Detta har behandlats i Europarlamentet under flera år. Brottsbekämpande myndigheter i Sverige och en rad andra medlemsstater använder i dag PNR-uppgifter för brottsbekämpningsändamål, och jag är övertygad om att ett system med gemensamma regler ger ett bättre skydd än 29 olika nationella system.

Men det är också viktigt att påpeka att vi socialdemokrater, i samband med nya regelverk för brottsbekämpning, alltid kämpar för att det blir en bra avvägning mellan intresset av att bekämpa brott och intresset av att skydda den personliga integriteten.

Som sagt, människovärdet är grunden i allt mitt politiska engagemang, därför ser jag som min allra viktigaste arbetsuppgift den här mandatperioden att fortsätta trycka på för att EU ska få en gemensam horisontell diskrimineringslagstiftning. 

Vi måste tillsammans driva på steg för steg och genomföra reformer som garanterar ett EU där vi alla räknas lika, oavsett vilka vi är. Vi måste tillsammans bekämpa den ökande främlingsfientligheten som hotar de medborgerliga fri- och rättigheterna. Vi får aldrig låta de mörka krafterna ta över.

Anna Hedh är redaktör för Miljömagasinet och Europaparlamentariker (S)

Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet nr 12, 20 mars 2015

www.miljomagasinet.se

RLC