Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

 

Vem vill ha en billig lägenhet? När det finns hiskligt dyra!

Foto: RLC

BOSTADSMARKNADEN

Ökade bostadspriser

Tecknet för tro och bostad

Att tro och hoppas på högre bostadspriser är knappast ett himmelskt verk. Det är mer ett hokus pokus för profitens och bostadsmarknadens trollerier. De får fastighetspriserna att öka.


Paul Lindberg:  |2020-07-19| Bostadsmarknadens affärsfolk eftersträvar ständigt ökade fastighetsvärden. De är representanter för bank-, bygg- och mäklarbranschen. Det sker i stora delar av världen med konsekvenser för dem som inte hänger med i kostnadsutvecklingen – medan profiten för bostadsmarknadens aktörer ständigt ökar.

Alltså, mindre roligt för dem som behöver ett hem, men som inte har möjligheten att ta bindande banklån eller andra åtaganden.

Mängden av olika besvärligheter gör det svårt för en stor del av den unga vuxna befolkningen med möjligheten av en stabil hyresbostad. Och det beror helt på marknadsekonomins privilegier gentemot socialhumanismens rättigheter.

Spekulationsmarknaden

Vuxna ungdomar drabbas mycket hårt av för höga bostadskostnader på grund av bostadsmarknadens aktörer och den ogina och ansvarslösa politiken. Det handlar om en mycket destruktiv spekulationsmoral som inte tar något som helst ansvar för de medmänskliga behoven. Sveket mot ungdomens behov av boende har skett på grund av bostadsmarknadens övertagande av samhällsansvaret. Det ansvaret var möjligheten för boende för alla – på en socialhumanistisk värdegrund.

Med all erfarenhet så är det känt att profitsuget aldrig går bra ihop med samhällsbehovens sociala ansvar för medmänniskorna. Det gäller inom i stort sätt alla samhällsområden. När det privata företagandet tog över olika nödvändiga sociala samhällsangelägenheter, så fungerar inte det. I det stora hela har det varit en black om foten. Skola, vård, omsorg, försvar och rättväsenden med flera, vilka i dag alltmer anses som nödvändigt för att ansvaras samhällets organ och styras direkt av staten. Det behöver inte alls vara en motsättning mellan borgerlighet eller socialism.

Behoven av boenden bör ha minst samma sociala innebörd som ovan nämnda områden och ska garanteras av det politiska samhället genom staten. Det betyder inte att bostadsbyggandet övertas av staten. Det betyder att staten garanterar alla människor värdiga hyresbostäder utan inblandning av profiterande bankintressen. Eftersom bostadsprofiterandet omöjliggör att alla får ett värdigt liv idag, så är det nuvarande förhållandet odugligt.

Så kallad "boprisindikator"

När bostadsmarknaden vill höra vad som är bäst för bostadsbranschen så snurrar man bara på den så kallade "boprisindikatorn". Det liknar mest siarens "teckentydning" som genom påverkan av "den allmänna meningen" utgöra en mer tillrättalagd "tro". Så kan i stort sätt vad som helst manipuleras och säljas som "den allmänna meningen". Och det är vad som görs av marknadsföretagen för marknadens skull, men inte för dem som anses utgöra dem allmänna meningen – samhällsmedborgarna, vilka inte är marknadsägarna.

Enligt SEB:s "boprisindikator" har de trollat fram ett historiskt lyft på 47 enheter. När bankbehoven önskar skydda sina marknadsintressen kan man alltså skjuta in miraklet "boprisindikatorn och så kan det avgöra vad som drevet ska inriktas på. Med andra ord: nu lutar det åt att det går att tjäna kosing på boendemarknaden igen.

Läs mera i detta ämne!

Det politiska sveket

Ekonomisk rättvisa