IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

R

Foto: Corel

DET NATURLIGA STEGET

Från negativ påverkan

Till positivt värdeskapande

Hållbar utveckling är idag högt upp på agendan hos beslutsfattare världen över. För att skapa ett välmående samhälle med god välfärd och livskvalitet för alla människor, nu och i framtiden, kommer det att krävas långt mer från samhällets aktörer än vad som sker idag. Ett antal internationella företag med höga ambitioner inom hållbarhetsområdet har tagit steget från att säga att de inte ska ha en negativ påverkan, till att de ska skapa mervärde i hela värdekedjan, från leverantörer till slutkund.


Lena Johansson:  |2015-07-25 Det är imponerande att se företagsledare inom bland annat IKEA och Kingfischer som tydligt deklarerar att det är mot dessa mycket ambitiösa mål de strävar. Samtidigt kommunicerar de att man i dagsläget inte vet hur utmaningarna som de står inför ska lösas. För att lyckas krävs nya samarbeten och partnerskap.

IKEA och Kingfisher presenterar öppet och transparent sina resultat på respektive hemsidor och via sina Netpositive rapporter. Där går det att läsa vilka resultat som uppnåtts hittills i relation till vad företagen vill uppnå på lång sikt, det vill säga i relation till framgång.

ikeas ställningstagande 

I IKEAs rapport finns följande ställningstagande bakom deras Netpositive Strategy:

"Simply put, to be able to fulfill future customer needs, address the higher price of raw materials and energy, while driving down emissions and maintaining our low-prices, we need to transform our business. We can no longer use 20th century approaches to meet 21st century demands. Simply working towards being less bad will not get us where we need to be – we need transformational change – which means challenging old ways and embracing the new, being bold, innovative and committed to taking action. It means taking many steps, both large and small, that, together, will have transformational impact." IKEA Netpositive Report, 2014

vad ni behöver göra imorgon

Det Naturliga Steget arbetar med detta koncept genom vision, strategier och KPI:er för hållbarhet. I gapet, mellan vad din verksamhet gör idag och vad ni behöver göra imorgon, kan nya ekonomiskt fördelaktiga möjligheter hittas som kan ge positivt värde till både den egna verksamheten och samhället i stort.

Vill du veta mer om detta eller kanske anta utmaningen?

Det naturliga steget

IKEA

Kingfisher

RLC