IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Svensk brunbjörn, naturen behöver mer skydd.

Foto: WWF/ Leif Ragnarsson.

WWF

Biologisk mångfald

Regeringen bygger luftslott!

WWF kommenterar regeringens strategi för biologisk mångfald: Regeringen bygger luftslott! Regeringen presenterat strategin för hur Sverige ska bevara den biologiska mångfalden. Världsnaturfonden WWF anser att det är oroväckande att regeringen, med bara sex år kvar tills målen ska nås, främst föreslår nya utredningar.


  Katarina Herou: |2014-03-13| – Det här var regeringens sista chans under mandatperioden att komma med kraftfulla åtgärder för att nå miljömålen, men tyvärr togs den inte, säger Peter Westman, naturvårdschef på WWF.

På presskonferensen presenterade Johan Rockström, professor, de vetenskapliga underlag som visar att vi står på randen till ett katastrofalt ekosystemskifte på grund av förlusten av biologisk mångfald. Strategin som regeringen lägger i propositionen svarar inte upp mot den samhällsomställning som krävs för att hålla oss inom säkra ramar.

– Johan Rockström visar på den dramatiska utveckling vi har framför oss om ingenting görs nu. Vi har underlagen men stannar där. Kunskapen måste omsättas i praktik, säger Lovisa Hagberg, miljöpolicyrådgivare på WWF.

höj hänsynsnivåerna betydligt

I stort saknas såväl konkreta förändringar i regelverken för att åstadkomma ett hållbart brukande av den biologiska mångfalden, som finansieringsförslag som gör det möjligt att nå ambitiösa mål om skydd av natur, anser WWF. För att säkra skogens mångfald behöver hänsynsnivåerna i lag höjas avsevärt, vilket inte görs här.

Det finns dock några ljuspunkter. För skogen öppnar man för mer varierade skogsbruksmetoder och stärker tillsynen. Regionala handlingsplaner för grön infrastruktur innebär bättre hantering av landskapsövergripande utmaningar. Redovisning av tillståndet för ekosystemtjänsterna i ekonomiska beslutsunderlag, som budgetproppen och stärkta insatser mot artskyddsbrott, är andra steg i rätt riktning.

tydliga svagheter i hur havsplaneringen ska genomföras

Regeringen beslutade också om en ny proposition för hushållning med havsområden. WWF har länge arbetat för en sammanhållen havsplanering och välkomnar propositionens ansats att med nationell koordinering planera svenska havsområden. WWF tycker att det är viktigt att regeringen betonar att välmående hav ska vara grundläggande i de nya havsplanerna. Det finns dock tydliga svagheter i hur havsplaneringen ska genomföras, som till exempel brist på mandat och resurser till de ansvariga myndigheterna.

– Sverige har redan halkat efter i genomförandet av Havsmiljödirektivet och Baltic Sea Action Plan. Vi vill se att regeringen verkligen genomför den goda ansatsen i propositionen om hushållning med havsområden, säger Peter Westman.