IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Jag vill tala med påven om kyrkornas bidrag till några av vår tids stora frågor. Det inbegriper gemensamma utmaningar som klimatfrågan, den svåra flyktingsituationen i världen och andlig nöd i vår tid, säger ärkebiskop Antje Jackelén.

Foto: Magnus Aronson/IKON och Grzegorz Galazka/SIPA/TT

ROMMÖTET

Ärkebiskopen möter påven

Antje Jackelén och Franciskus

Jag ser fram emot detta besök. Svenska kyrkan är en del av den världsvida kristenheten och påve Franciskus är som andlig ledare för över 1 miljard katoliker en mycket viktig röst, också i arbetet för rättvisa och försoning. Jag vill tala med påven om kyrkornas bidrag till några av vår tids stora frågor. Det inbegriper gemensamma utmaningar som klimatfrågan, den svåra flyktingsituationen i världen och andlig nöd i vår tid, säger ärkebiskop Antje Jackelén.


 Daniel Bramsell: |2015-04-27Måndagen den 4 maj möter Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén påve Franciskus i en privat audiens i Vatikanen. En ny ärkebiskop brukar besöka andra kyrkoledare för att visa vikten av Svenska kyrkans ekumeniska engagemang och för att samtala om kyrkans utmaningar idag. Ärkebiskop Antje Jackelén har redan besökt sina nordiska kollegor och kommer också att möta ärkebiskopen av Canterbury senare i år.

Besöket hos påven ordnas genom det påvliga rådet för främjandet av kristen enhet och dess chef kardinal Kurt Koch. Programmet omfattar, utöver det timslånga mötet med påven, ett besök på enhetsrådet för samtal samt ett besök på det påvliga rådet för interreligiösa frågor.

– Om två år firar vi 500 år av reformation och gläds samtidigt över 50 år av dialog mellan de lutherska kyrkorna och Vatikanen. Till dialogens frukter hör dokumentet From Conflict to Communion och att vi kan högtidlighålla reformationsjubileet tillsammans, säger ärkebiskopen.

Påve Franciskus är romersk-katolska kyrkans högsta ledare. Han valdes till påve Benedictus XVI:s efterträdare 2013 och var dessförinnan ärkebiskop av Buenos Aires. Franciskus är den 266:e påven i Katolska kyrkan och den förste från Sydamerika. Han föddes 1936 i Argentina som Jorge Mario Bergoglio.

1973 var ärkebiskop Olof Sundby den första svenska ärkebiskopen efter reformationen att göra ett officiellt besök hos påven. Efter det har svenska ärkebiskopar besökt påven i Rom vid olika tillfällen, däribland KG Hammar, som besökte påve Johannes Paulus II 1999 och Anders Wejryd, som träffade påve Benedikt XVI 2007.

Läs även:

Franciskus

ROMMÖTET

Ärkebiskopen mötte påven i Rom

Ärkebiskop Antje Jackelén mötte påve Franciskus i Vatikan, Rom. – Det var ett både formellt och varmt personligt möte. Påven uttryckte själv sin tacksamhet för det som gjorts för latinamerikanska flyktingar, inte minst i Sverige, under diktaturen.

 

Daniel Bramsell: |2015-05-04Påven betonade också ekumenikens betydelse, både bakåt sedan Andra Vatikankonciliet och framåt mot det gemensamma högtidlighållandet av reformationen 2017, säger ärkebiskop Antje Jackelén efter mötet.

I sitt tal vid den privata audiensen hos påven sa ärkebiskopen bland annat:

”Tragedierna vid tröskeln till Europa fortsätter. Tusentals människor dör i Mare nostrum, vårt Medelhav: en skam för Europa! Migration och miljontals flyktingar kommer även fortsättningsvis ställa våra värderingar och vår förmåga att agera på svåra prov… Världen vänder sig till religiösa ledare eftersom religioner har en kulturell integritet, ett andligt djup och en moralisk kraft som ofta saknas i rent sekulära perspektiv.”

Ärkebiskop Antje uppmärksammade också påvens uttalanden om jämställdhet och löneskillnader:

”Påven har sänt hoppfulla signaler över hela världen genom att tala tydligt i frågor om fattigdom, marginalisering och jämställdhet – nu senast om skandalen som lönegapet mellan män och kvinnor utgör.”

I talet lyftes även klimatfrågan som både ärkebiskopen och påven är engagerade i, och ärkebiskopen överlämnade ett exemplar av klimatbrevet skrivet av Svenska kyrkans biskopar.

Läs ärkebiskop Antjes tal till påve Franciskus i sin helhet (på engelska):

www.svenskakyrkans tal-till-paven

Besöket hos påven arrangerades av det påvliga rådet för främjandet av kristen enhet. Utöver det timslånga mötet med påven besöker ärkebiskopen enhetsrådet för samtal samt det påvliga rådet för interreligiösa frågor.

Senast Svenska kyrkans ärkebiskop besökte påven var 2007 då Anders Wejryd träffade påve Benedictus XVI.