Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

 

Upphandlande myndigheter har en unik möjlighet att tillämpa sociala kriterier i anbudsprocesser för att stödja en ansvarsfull inköp av mineraler. Men detta händer bara i begränsad grad.

Foto: Swedwatch / Simon Lensken

SWEDWATCH

Global elektronik

Mängder av mineraler

Tillverkningen av elektronik som smartphones och bärbara datorer kräver stora mängder mineraler som kommer från hela världen. Extraktion av dessa mineraler har kopplats till allvarliga effekter på mänskliga rättigheter och miljö samt väpnade konflikter.

Tom Sullivan: |2020-12-14| Webbinariet Offentlig upphandling och mineraler inom elektronik gäller: Säkerställande av tillbörlig aktsamhet i mänskliga rättigheter i försörjningskedjor av mineraler som används i IKT utforskar möjligheter att tillämpa sociala kriterier på IKT-upphandling med fokus på mineraler.

Denna handling kommer att undersöka erfarenheter, strategier och metoder som används i europeiska länder, där offentliga myndigheter aktivt har inkluderat avtalsklausuler relaterade till ansvarsfull inköp av mineraler i IKT-produkter. Dessutom kommer webbseminariet att ge insikter om riskerna med mineralutvinning och överväga en branschmodell som syftar till att förbättra praxis för mänskliga rättigheter i mineralförsörjningskedjor.

Detta webinar är en del av Make ICT Fair, ett EU-finansierat projekt som syftar till att förbättra livet för arbetare och samhällen som påverkas av produktion av IKT-enheter inklusive smartphones och bärbara datorer.

Globala mängder av skadliga mineraler

Tillverkningen av elektronik kräver stora mängder mineraler från hela världen. Extraktionen av dessa mineraler är kopplad till allvarliga konsekvenser för de mänskliga rättigheterna och miljön och är känd för att främja våldsamma konflikter.

Upphandlande myndigheter har en unik möjlighet att tillämpa sociala kriterier i anbudsprocesser för att stödja en ansvarsfull inköp av mineraler. Men detta händer bara i begränsad grad.

Detta webinar undersöker möjligheterna att tillämpa sociala kriterier vid IKT-upphandling med fokus på mineraler. Den undersöker erfarenheter, strategier och metoder som används i europeiska länder, där offentliga myndigheter aktivt har inkluderat avtalsklausuler relaterade till ansvarsfullt inköp av mineraler i IKT-produkter.

Dessutom ger webinaret insikter om riskerna med mineralutvinning och överväger en branschmodell som syftar till att förbättra prövningen av de mänskliga rättigheterna i mineralförsörjningskedjor. Publiken får möjlighet att ställa frågor och vara engagerade i diskussionen om hur man kan förbättra arbetet med ansvarsfull mineraltillverkning.

Förbättra livet för arbetare och samhällen

» Översikt över risker och effekter kopplade till mineralutvinning – Linda Scott Jakobsson, Swedwatch

» Sociala kriterier i offentliga kontrakt för att ta itu med ansvarsfull inköp av mineraler i IKT-försörjningskedjor – Elin Severholt, Stavanger stad med kommentarer från Elisabeth Nissen Eide, Atea Norge

» Modeller för försäkringsprogram för mänskliga rättigheter i mineralförsörjningskedjor – Leah Butler, Responsible Mineral Initiative

» Paneldiskussion modererad av Josefine Hintz, ICLEI – Lokala myndigheter för hållbarhet

» Dela erfarenheter, utmaningar och möjligheter att tillämpa sociala kriterier relaterade till ansvarsfull mineraltillverkning. Frågor och svar med panelen och publiken.

Detta webinar är en del av Make ICT Fair, ett EU-finansierat projekt som syftar till att förbättra livet för arbetare och samhällen som påverkas av produktion av IKT-enheter inklusive smartphones och bärbara datorer. Genom ökad medvetenhet, forskning och förespråkande lyfter den europeiska kampanjen fram mänskliga rättigheter och miljöpåverkan längs IKT-försörjningskedjor samt lösningar på dessa utmaningar. Make ICT-fair har 11 deltagare från civilsamhällets organisationer och akademiska institutioner i hela EU.

Panelen:

» Elin Severholt, Stavanger stad

» Kathleen McCaughey, Stockholmsregionen

» Carla Canal Rosich, staden Barcelona

För mer information kontakta: Tom Sullivan, kommunikationsrådgivare, Swedwatch tom@swedwatch.org

eller Linda Scott Jakobsson, projektledare Make ICT Fair, Swedwatch linda@swedwatch.org

Finansiering av Europeiska unionen och samfinansieras av Sida.