IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Tyvärr är det nerväxt i skolans åsiktskorridorer – nu för tiden. Annat var det förr, då vi växte till helt utan tillväxt. Men det är klart om korridorerna är fulla med åsikter så får man väl ta till kvasten för alla de där nyorden...

Foto: RLC

COGITO

Svenska nyord

Åsiktskorridor och nerväxt 

I Språkrådets lista över nyord 2014 fastnade jag för två: nerväxt och åsiktskorridor. Nerväxt har kanske sju år på nacken; möjligen var jag först när jag behövde ett svenskt begrepp i en ansökan om att få resa till den första ”degrowth”-konferensen i Paris 2008. Då var vi 150 deltagare; i höstas kom 3.000 till den fjärde konferensen i Leipzig. Men fortfarande nästan inga svenskar. Kanske beror det på att tillväxttänkandet är så cementerat i svensk politik. 


  Christer Sanne: |2015-03-09 I andra länder förefaller man att se tillväxt för vad det är, en ökad rikedom, men i Sverige betraktas tillväxt som en nyckel till allt: jobb, pensioner, välfärdstjänster etc. Tillväxtkritik likställs gärna med civilisationskritik och hänvisas till tidningarnas kultursidor.

Tillväxt klingar ju också så positivt: skogen växer och barn växer och det är bra. Nerväxt är knepigare eftersom kurvor som pekar neråt brukar ses med oro. Lika meningsfullt som att ”det är roligare rösta ja” men ändå. Men på kontinenten debatterar man sedan länge ”beyond growth” – bortom tillväxten, dvs hur vi ska skapa ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle (vilket är degrowth-rörelsens mantra). Här i Sverige pågår dock en akademisk utredning, bekostad av ett statligt forskningsråd, om vad det skulle innebära om tillväxten upphör, av sig själv eller genom medvetna åtgärder. Det är förträffligt men ett rött skynke för allianspartierna och har knappast heller påverkat socialdemokraterna.

Tack ändå, Språkrådet, för lite stöd. Men även om vi har ett ord så bör man använda det sparsamt för att inte hamna utanför åsiktskorridoren. Det hände miljöpartiet i höstas när de fyra allianspartierna hävdade att partiet inte borde få delta i diskussionerna om de framtida pensionerna därför att det (kanske) inte tror på tillväxten och har talat om kortare arbetstid. Ett tag pågick en ren kampanj för att få Löfven att göra sig kvitt mp.

Detta är verkligen problematiskt. Vetenskapen säger att vi förstör jordens naturresurser, ”förbrukar kapitalet” och att det skulle behövas minst tre jordklot om alla ska leva på vår standard osv. Ändå ska Sverige sträva efter tillväxt, mer konsumtion. Riksbankschefen talar om att vi måste ”köpa flera grejor”.

Just pensionsfrågan sätter verkligen ljuset på tillväxtens omöjlighet. För att sluta att producera och konsumera allt mer kan vi slå av på takten genom att minska arbetsvolymen – men dela upp den så att alla får ett jobb – så att vi får en utplanande ekonomi. Men pensionerna tas ur den löpande produktionen – ATP-fonderna är bara en buffert. Mardrömsscenariot är att pensionärerna, som menar sig ha slitit sina 40 veckotimmar, ska kräva att nästa generation också ska göra det för att de ska få en ”rättmätig” pension. Det skulle kunna låsa in oss i en evig 40-timmarsvecka, tills vi alla drunknar – i prylar eller i den stigande havsnivån. En pusselbit i en hållbar framtid måste därför bli att omförhandla fördraget mellan de arbetande och pensionärerna. Kanske ska pensionsåldern höjas men då måste det balanseras med ännu kortare arbetstid för att inte öka arbetsvolymen.

Åsiktskorridoren behöver alltså vidgas; man ska inte behöva idiotförklaras för att man är tveksam till tillväxt. Men ”åsiktskorridor” är granne med ”strutspolitik”. Att inte låtsas om de ekologiska gränserna är strutspolitik. Men i ärlighetens namn gäller det fler frågor. Även om det bär emot måste vi också kunna diskutera invandringspolitiken i en värld med nästan obegränsad rörlighet. Sju partiers strutspolitik har hittills bara gynnat Sverigedemokraterna.

Jag mår illa av deras främlingsfientliga åsikter men de är en kraft i svensk politik som inte kan nonchaleras. 

 Christer Sanne, docent vid KTH i Stockholm, numera pensionerad.

RLC