Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

 

PFAS i dricksvatten i enlighet med den senaste forskningen, måste åtgärdas. Allt för att säkerställa att människor får det skydd mot miljögifter som de har rätt till.

Foto: NSF

NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Giftigt dricksvatten

Innehåller för mycket PFAS

Ny undersökning: Två miljoner svenskars dricksvatten innehåller för mycket PFAS . Det överskrider EU:s nya gränsvärde. Undersökningen med data från vattenverk på 42 platser riskerar att skada människors hälsa. Nu kräver miljöorganisationen att Sverige inför ett totalförbud mot PF AS.


Lisa Persson: |2020-11-11| – Resultatet är uppseendeväckande. Det är oacceptabelt att det fortfarande är tillåtet att släppa ut miljögifter som förorenar vårt dricksvatten och riskerar att skada människors hälsa, säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

250 analysrapporter från vattenverk

Naturskyddsföreningen har samlat in data från omkring 250 analysrapporter från vattenverk på 42 platser i Sverige och undersökt förekomsten av de extremt svårnedbrytbara miljögifterna PFAS. På 16 av dem finns en eller flera dricksvattentäkter där halterna av PFAS är så höga att de överskrider EU:s livsmedelsmyndighets (EFSA) nya gränsvärde. Det innebär att över två miljoner människor inte kan dricka sitt dagliga behov av vatten utan att riskera negativa hälsoeffekter.

Toppen av ett isberg

– Vår undersökning visar bara toppen av ett isberg. Den största delen PFAS vi får i oss kommer från mat och luften vi andas, bara en mindre del kommer från vattnet. Om vi överskrider gränsvärdet bara genom att dricka vattnet så ger det en fingervisning om att vi sannolikt har betydligt större mängder PFAS i våra kroppar, säger Karin Lexén.

Gränsvärdet anger hur mycket PFAS som är säkert för en människa att få i sig totalt från mat, vatten och luft. Det sänktes i september i år då ny forskning visat att hälsoriskerna ökar vid lägre halter än man tidigare trott. Det nya gränsvärdet har ännu inte implementerats av Livsmedelsverket – men när det görs kommer minst 25 av 40 undersökta platser att behöva åtgärda en eller flera dricksvattentäkter.

PFAS måste helt förbjudas i Sverige

– PFAS måste helt förbjudas i Sverige. Och Livsmedelsverket måste omgående sänka sina åtgärdsgränser för PFAS i dricksvatten i enlighet med den senaste forskningen, för att säkerställa att människor får det skydd mot miljögifter som de har rätt till, säger Karin Lexén.

Fakta om PFAS:

» PFAS används för sina vatten- och smutsavvisande egenskaper och finns i praktiskt taget alla konsumentprodukter vi använder idag – i allt ifrån kläder, stekpannor och smink till matförpackningar, möbeltyg och brandskum.

» Utsläpp från produktionen eller användningen av dessa produkter går rakt ut i miljön och hamnar slutligen i maten vi äter, luften vi andas och i vårt dricksvatten.

» Den största mängden PFAS som människor får i sig kommer från mat och luft.

» Vissa PFAS misstänks vara cancerframkallande, reproduktionsstörande och orsaka leverskador. De har också visat sig försämra barns vaccinationsrespons.

» Mycket tyder på att många PFAS inte bryts ned alls. Det gör att halterna kommer fortsätta öka både i miljön och i våra kroppar så länge de tillåts släppas ut.

Läs mer om undersökningen:

FAKTA OM PFAS