IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Regeringskansliet – lockande residens för regeringssugna.

Foto: RLC

SUPERVALÅRET 2014

Konsten att samspela

Fyra partier och en regering

Vilka partier skulle kunna bilda regering med önskvärd trovärdighet? S+MP+V+Fi? Eller S+M+FP? Ideologiskt är den förstnämnda varianten mest realistisk. En sådan association skulle kunna samarbeta metodiskt, och med sympatier från väljarkåren. Partierna har drivit de frågor och problemlösningar som Sverige är i behov av. Inte några av riksdagspartierna vill heller ha med SD att göra – eller ta stöd från dem. Frågan blir då hur förväntningarna av en ny regering kan ta sig ut?


Paul Lindberg: |2014-07-30 Svaret på regeringsbildningen får vi först efter valet. Men det hindrar inte att väljarna före valet kräver utfästelser av partierna med vilka de samvetsgrant vill regera – ett rimligt krav i en demokrati. Väljarna ska kunna ta ställning före valet för att kunna påverka regeringsbildningen. Och i så fall, hur kan det samspelet gestaltas? Alliansen är som den är – åtta år efter en Moderatdominerad regering. Och då blir intresset större för en association av oppositionspartierna. Hur kan samspelet möjligen komma att formas?

På samhällsarenan är förutsättningen för en lyckad association ett tydligt pragmatiskt samspel. Med sensibla vibbar för de försummade samhällsbehoven, finner vi behoven av en kvalitativ rehabilitering. Det gäller försummelsen av det som lett till ungdomsarbetslösheten; den otillräckliga skolan; det påtvingade skuldberget på grund av ohållbara banklån, för exempelvis bostäder; behovet av att ombilda bostadsrätter till hyresrätter, för dem som vill befrias från påtvingade banklån; den neddragna vård- och omsorgssektorn; överproduktionen av motorvägar och försummelsen av kollektiva samfärdsmedel, som tunnelbana, spårvagn och tåg; det gäller även den omoraliska vapenexporten. Och därutöver allt det som resulterat i landets största orättvisa fördelningspolitik sedan 30-talet. Allt detta och mer därtill visar att M aldrig varit något arbetar- eller medelklassparti, vilket de knappast själva hållit för sanning.

Åtta år med M gav ett rikligt utfall för främst de allra rikaste, som minst av alla behövde mer i plånboken. Mut- och plånbokspolitiken måste nödvändigtvis ersättas med en solidarisk och rättvis demokratitillväxt.

känsla och lyhördhet

Samarbete och samförstånd är den positiva metodiken för en trovärdig och socialhumanistisk offensiv. Det som behöver fokuseras är den ändamålsenliga demokratitillväxten. Behovet av att kunna samarbeta associativt är idag av större betydelse än tidigare, av flera skäl. 

Världen, Europa och Sverige ser inte likadant ut som tidigare. Världen, är utsatt av en global uppvärmning, med en numera mätbar klimatförändring, och det vet världens invånare idag. Men ändå har miljöåtgärderna varit lika med noll i relation till behoven. Europa, konfronteras av en aggressiv högerextremism, med avsikten att sabotera en kvalitativ demokratitillväxt. Sverige, och M-regeringen har under åtta år inte lyckats ta några nämnvärda initiativ för att ingripa mot det gigantiska miljöhotet. Det är troligtvis det värsta hotet mänskligheten stått inför i sin omfattande totalitet. 

Den ökade vetskapen om miljöproblemens globala omfattning tycks mest irritera den industriella tillväxtens politiska anförare. Som väl är ökar istället näringslivets mest avancerade spetsteknologi för en hållbar behovsutveckling. Men tiden är knapp, och möjligheterna att hindra den globala uppvärmningen minskar dag för dag. Politiker måste göra en helomvändning, och kasta profitlystnaden på soptippen – ansvaret för behoven måste nödvändigtvis gå före profiten.

En ny regering borde därför tydligt och skarpt agera offensivt och värnande. Och ge järnet för det som utlovats och som förväntas. Med stor personlighet, borde regeringsmedlemmarna vara samspelta i en kvalitativ och samordnad association. En sådan regering bör också kunna lägga fast en klar plan för en tydlig omdaning för det goda samhället – istället för att bara utgöra ett kraftlöst förvaltarskap. Det gäller styrkans frimodighet och samspel, som i harmoni drar åt samma håll. Men ändå ett samspel med särpräglade föresatser och politiska handlingsprogram – som solister i en orkestral synkronisering. 

I RIKTNING MOT DET GODA SAMHÄLLET

Valet i september kan exempelvis betraktas som två huvudsakliga sakfrågor kring ett väldigt problemtyngt komplex. Den övergripande globala uppvärmningen. På ena sidan står miljöns beskyddande. På andra sidan finner vi miljöförnekelsens anhängare. Och mellan dem har vi den traditionella kontroversen rättvisa mot egoism. Mellanpolitiken tycks f.n. dominera valdebatten, naturligt nog. Det kan ses som en uppgörelse för eller emot demokratitillväxten.

Det fundamentala problemkomplexet, som berör framtidens överlevnad, lyser för närvarande mest med sin frånvaro i denna något andefattiga valrörelse – supervalåret 2014.

Några metodiska nyckelord på vägen: samförstånd, ömsesidig förståelse och försonlighet; enighet och mångfald; högt till tak och nära till samspel och konsensus; samstämd intressegemenskap och medmänskligt samhällsansvar; samverkan, interaktion, lagspel och ömsesidig växelverkan. Allt för det goda samhällets skull.

 

RLC