IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Tempelberget Moria. Helig plats för judendom, kristendom och islam.

Foto: BET.

FÖRSONINGSPREDIKAN

Parashat Vajera

Upplevelsen på berget Moria

Det tar tid ibland att upptäcka en människas sanna karaktär, inte första intrycket utan personen som döljer sig bakom den yttre fasaden. Inte så sällan upptäcker man att personen som först verkade vara lite småtråkig eller färglös i själva verket är en fin och uppriktig person som man gärna skulle vilja kalla för sin vän.


  Ute Steyer, Rabbin: |2015-11-05Och ibland träffar man någon som man direkt förstår att det är något speciellt med. Ofta visar det sig att personen har gått igenom omvälvande personliga upplevelser och genomgått en betydande transformation.

Man kan nog lugnt anta att Isak var en sådan människa efter upplevelsen på berget Moria då han låg bunden på altaret och såg fadern Abraham hållandes i en kniv beredd att offra honom.

Mina tankar går till en annan Yitzhak som har gått igenom stora förändringar i sitt liv och som i slutändan betalade med sitt liv: För exakt 20 år sedan så mördades Yitzhak Rabin z”l av en judisk extremist. Mördaren, må hans namn bli utplånat, drevs av ett gränslöst hat, ett hat som kunde växa sig stort i ett samhällsklimat och inte minst bland de kretsar som kallar sig för tora-trogna, religiösa judar, där det hade blivit acceptabelt att svartmåla, demonisera och förtala de man ansåg vara fiender.

Vad var då Yitzhak Rabins ”brott” i deras ögon? Hans brott var att han efter en karriär inom IDF där han som general kämpade med vapen i handen mot både anfallande arabiska trupper så väl som mot palestinska terrorister åsidosatte ett livlångt fiendeskap och kom till förhandlingsbordet med Yassir Arafat i Vita Huset för att få ett slut på årtionden av en konflikt som håller på att förstöra vårt folk och det palestinska folket. Han var villig att sätta sig ner och prata med och även lära sig av sin fiende. Han hade inga skäl att lita på Arafat, men han var villig att göra ett uppriktigt försök.

I Bereshit Rabba, en samling midrashim till Första Moseboken, finns en mycket intressant midrash:

”...och han lyfte upp sina ögon och såg...” – han såg Guds närvaro, Shechina, och han såg änglarna... Rabbi Levi sade: en uppenbarade sig för honom i formen av en Saduceer, en uppenbarade sig som Nabateer och en uppenbarade sig som Arab. Abraham sade till sig själv: om jag ser att Shechinan litar på dem vet jag att de är viktiga människor, och om jag ser att de visar respekt för varandra så vet jag att det rör sig som rättfärdiga människor – och när han såg att de visade respekt för varandra så förstod han att det rörde sig om rättfärdiga människor.

Abraham såg Shechinan, Guds närvaro, hos de tre besökarna och förstod då att det måste röra sig om tre mycket viktiga och högt uppsatta personligheter. Det skulle ha räckt med det här för att ge oss en intressant utläggning av texten: Shechinan som är närvarande kring Guds sändebud i skepnad av tre mycket olika män: en Nabateer (det var ett handelsfolk som t ex byggde staden Petra i Jordanien), en Saduceer (den högt uppsatta politiska grupperingen under andra Templet och rabbinernas motståndare) och en Arab. Men Rabbi Levis utläggning som följer förbryllar ännu mera och ger det hela en annan vändning: Rabbi Levi lägger till: ”...och om jag ser att de behandlar varandra med respekt så förstår jag att det rör sig om rättfärdiga människor”.

Gud uppenbarade sig inte i en eld, eller en stormvind, inte heller med en tyst röst – Gud uppenbarade sig, representerande en ”sann” mångfald, dvs. det rör sig om exempel på folk bland mänsklighetens mångfald. En mångfald som yttrar sig i ganska så kontroversiella former.

Om vi översätter det till Sverige idag: De dök upp i form av en romsk tiggare, en syriansk flykting och en somalisk kvinna... eller i dagens Israel: som sekulär lesbisk Israel, som arg palestinsk byggnadsarbetare och som kristen sudanesisk flykting. De ställde inte bara Abrahams gästfrihet på prov, de ställde Abrahams fördomar på prov.

Men Abraham såg att dessa tre besökare som egentligen inte skulle ha haft mycket gemensamt och till och med varit varandras motståndare ändå behandlade varandra med respekt. Detta, enligt Rabbi Levi, är det sanna beviset på Guds närvaro i världen.

Pirkei Avot 6:3

Den som lär sig ett kapitel, eller en enda lag, eller en vers eller ett ord eller till och med en bokstav av någon annan – är ansvarig att behandla denna med respekt.

Yitzhak Rabin var beredd att lyssna och visa respekt för den man som han i hela sitt liv betraktat som sin fiende – i ett försök att få ett slut på konflikten. Vi kommer aldrig att få veta hur Israel skulle ha sett ut idag om Yitzhak Rabin fortfarande hade varit i livet. Om fredsöverenskommelsen skulle ha lett till ett slut på konflikten eller om den som så många andra också skulle ha runnit ut i sanden.

Men vi vet, att inte minst p.g.a. konflikten så fortsätter samma ideologiska klimat att härska som fick Yitzhak Rabins mördare att växa. Tyvärr så har antalet extremistiska och rent rasistiska grupper i Israel tilltagit, vi har läst på senare tid om mordbrand, attacker, trakasseringar, förolämpningar på afrikanska asylsökanden, kristna, asylsökande, arabiska israeler, palestinier, homosexuella, kvinnor och flickor som bär för korta kjolar etc. Listan har tyvärr blivit lång. Och även om det fortfarande rör sig om ett relativt litet antal individer som begår våldshandlingar – sprider sig det ideologiska giftet.

Men en lika stor fara än det ideologiska giftet är den krypande rädslan som leder till attityder som borde vara otänkbara: Efter den senare tidens nya terrorattacker mot israeler så är numera de sociala medierna i Israel fyllda av debatter som uppmanar till massavskedanden av palestinska arbetare, städare, och kypare. Rädslan är påtaglig och tanken att man kanske kunde ha förhindrat nästa terrorattack om man hade avskedat städaren eller kyparen är odräglig. Men rädslan håller på att underminera värdegrunden som vi judar står på.

Det är i själva verket två olika halachiska principer som här kolliderar med varandra å ena sidan: ”att rädda ett liv tar precedens (företräde) över att hålla Shabbat” – för att rädda ett liv, det egna eller någon annans, är det tillåtet att bryta mot andra halachiska bud, t o m Shabbat. Att avskeda den palestinska städaren utan några andra skäl än att hon eller han är palestinier – även om det är orättvist och moraliskt förkastligt – kan rättfärdigas därför med hänsyn till den potentiella faran för liv och hälsa.

Den andra principen som står i motsats här är: ”låt dig dödas snarare än att överträda” – dvs. det finns vissa principer för vilka vi judar snarare ska offra vårt liv än att bryta mot dessa.

Kanske är det dessa värderingar som ledde Abraham till att förhandla med Gud om invånarna i Sedom:

”... Skall du verkligen förinta den rättfärdige tillsammans med den orättfärdige? ... Så kan du inte göra, döda den rättfärdige tillsammans med den orättfärdige, så att det går den rättfärdige på samma sätt som den orättfärdige. Så kan du inte göra! Skall inte den som är hela jordens domare göra vad som är rätt?

En tanke att gå att diskutera: Vilka principer skall styra oss? Hur ska vi avgöra när vilka principer tar precedens? Vad riskerar vi när vi åsidosätta den ena principen för den andra?

Shabbat Shalom  

Ute Steyer är ny rabbin för Stockholms synagoga.

Tempelberget FAKTA: 

 

Helig plats för tre världsreligoner

Tempelberget är en upphöjd plats i Jerusalems gamla stad. Tempelberget är en helig plats för judendomen, islam och kristendomen. 

Trots namnet är tempelberget ett av gamla stans lägst belägna delar och omges av högre kullar runt den gamla stadsdelen. I judisk tradition går man dock alltid upp till tempelberget, aldrig ned. 

Mitt på berget finns en klippa som sägs vara den plats där Abraham enligt Första Moseboken nästan offrade Isak, en plats som då kallades Moria berg. 

På samma plats skall Muhammed enligt islamisk tradition ha börjat sin himmelsfärd. Över den klippan är Klippdomen byggd, och en liten bit därifrån ligger Al-Aqsamoskén. 

På tempelberget byggde kung Salomo det första templet på niohundratalet f.Kr. och som förstördes av babylonierna år 586 f.Kr. 

På femhundratalet f.Kr. uppfördes det andra templet med stöd av perserkungen Kyros II  (Bibelns Kóresh). Detta tempel förstördes av romarna år 70 e.Kr. 

Av det andra templet återstår bara den Västra muren som i kristen tradition kallas för Klagomuren.

RLC