IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

De kvinnor och barn som utsattes för övergrepp i Magdalene Laundries barn-och mödrahem och på andra institutioner förtjänar sanning, rättvisa och upprättelse.

Foto: RLC

IRLAND/AMNESTY INTERNATIONAL

FN-kritik mot abortlagar

Irland måste revidera lagar

Irland måste skyndsamt revidera sin abortlagstiftning så att den lever upp till landets skyldigheter gällande mänskliga rättigheter, säger Amnesty International. Detta efter att FN:s människorättskommitté i skarpa ordalag kritiserat abortlagarna. FN-kommittén har till uppgift att granska hur länder efterlever konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. 


  Elisabeth Löfgren: |2014-07-25I granskningen av Irland anser FN-kommittén att de irländska abortlagarna bryter mot konventionen. Abort är kriminaliserat i de allra flesta fall i Irland och kan ge upp till 14 års fängelse. Kvinnor och unga flickor som blivit våldtagna, eller som bär på ett foster som inte är livsdugligt eller då graviditeten är ett allvarligt hot mot kvinnans hälsa, tvingas att antingen fullfölja graviditeten eller åka utomlands för att få abort.

FN:s GER IRLAND EN KRISTALLKLAR SIGNAL

– FN-kommitténs slutsatser skickar en kristallklar signal till Irland att deras abortlagar är totalt i ofas med internationella fördrag om mänskliga rättigheter. Att kriminalisera tillgång till sexuella och reproduktiva rättigheter och information är olagligt och diskriminerande mot kvinnor och unga flickor, säger John Dalhuisen, chef för Amnesty Internationals Europa- och Centralasienavdelning.

– Irland kan inte längre komma undan genom att kriminalisera abort och samtidigt förlita sig på att vissa kvinnor resor utomlands för att få en laglig abort. Irland smiter ifrån sitt ansvar att enligt internationell rätt erbjuda säkra och legala aborter, säger Colm O'Gorman, chef för Amnesty i Irland.

FN kritiserar irländsk abortlagstiftning 

FN kritiserar lagen om "Protection of Life during Pregnancy", som Irland antog 2013. Den diskriminerar kvinnor som inte har möjlighet att få en abort utförd utomlands. Kvinnor och unga flickor måste genomgå omfattande utredningar och tillgången till abort är enormt restriktiv. FN-kommittén kritiserade också bristen på juridisk tydlighet vad gäller bedömningen av allvarliga hälsorisker om graviditeten fullföljs.

– Lagen lämnar gravida i en väldigt sårbar situation där det kan handla om liv eller död. Kommittén uttryckte också oro över att sjukvårdspersonal riskerar att straffas enbart för att de informerat gravida kvinnor om möjligheten att åka utomlands för att genomgå en abort.

Kommittén uppmanade Irland att revidera lagstiftningen och även konstitutionen i frågor gällande abort och att abort ska vara en rättighet för alla kvinnor som blivit gravida efter våldtäkt eller incest, eller om det finns en allvarlig risk för kvinnans hälsa eller om fostret är allvarligt skadat.

Irlands bristande utredningar 

Kommittén kritiserade även Irlands bristande utredningar av de övergrepp som begåtts mot kvinnor och barn på olika institutioner. Särskilt uppmanades de irländska myndigheterna att genomföra oberoende och grundliga undersökningar av de allvarliga anklagelserna om grova övergrepp i Magdalene Laundries barnhem och "mödra- och barnhem". De skyldiga måste ställas inför rätta och alla offren kompenseras. Även Amnesty har drivit frågan om utredning av barnhemmen.

– Irlands internationella rykte står på spel om den irländska regeringen inte vidtar åtgärder och lever upp till sina internationella förpliktelser enligt folkrätten. De kvinnor och barn som utsattes för övergrepp i Magdalene Laundries barn- och mödrahem och på andra institutioner förtjänar sanning, rättvisa och upprättelse. Det är nödvändigt att göra upp med detta arv av människorättskränkningar, säger Colm O'Gorman.

RLC