IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Läkare Utan Gränser kommer att avsluta sina medicinska program i Somalia

Foto: LUG

SOMALIA

Läkare utan gränser

Avslutar verksamheten i Somalia

Efter 22 år av medicinsk hjälp i Somalia sätter övergrepp och missbruk stopp för vidare humanitära insatser. De säkerhetsgarantier för personal och patienter som är en förutsättning för att kunna arbeta i Somalia har underminerats av att väpnade grupper och civila makthavare stöttat eller tolererat våldsamma angrepp riktade mot Läkare Utan Gränser.


 Malin Lager: |2008-08-14Efter att ha jobbat kontinuerligt i Somalia sedan 1991 avbryter Läkare Utan Gränser nu alla sina aktiviteter i landet. Detta är ett resultat av extrema angrepp på medarbetare i en miljö där väpnade grupper och civila makthavare i allt högre grad stödjer, tolererar eller överser med mord, attacker och kidnappning av humanitära hjälparbetare.

Samma aktörer som Läkare Utan Gränser förhandlar med när det gäller respekt för de medicinska humanitära insatserna, har i vissa fall även spelat en roll i övergreppen mot organisationens personal, antingen genom direkt deltagande eller genom sitt tysta medgivande. Detta har framför allt skett i södra och centrala Somalia, men även i andra delar av landet. Deras agerande, liksom överseende med denna våldsmiljö, leder till att hundratusentals somalier nu blir utan humanitärt bistånd.

exceptionella humanitära behov

Under sin 22-åriga historia i Somalia har Läkare Utan Gränser förhandlat med väpnade aktörer och myndigheter på alla sidor. De exceptionella humanitära behoven i landet har drivit organisationen och dess medarbetare att ta risker på ett sätt som saknar motstycke – framför allt gäller det den somaliska personalen – och att acceptera omfattande kompromisser när det gäller principerna om oberoende och opartiskhet.

De senaste incidenterna är det brutala mordet på två medarbetare i Mogadishu i december 2011 och den därpå nästan omedelbara frigivningen av den dömde mördaren, samt kidnappningen av två anställda i flyktinglägret Dadaab i Kenya, en incident som avslutades så sent som förra månaden efter en 21 månader lång fångenskap i centrala delarna av södra Somalia. 

Dessa två händelser är bara de senaste i en rad extrema övergrepp. Ytterligare fjorton av Läkare Utan Gränsers anställda har dödats och sedan 1991 har organisationen upplevt dussintals attacker mot medarbetare, ambulanser och vårdinrättningar.

extrema begränsningar att kunna bedöma

– Genom att döda, attackera och kidnappa humanitära hjälparbetare har väpnade grupper och civila myndigheter som tolererar deras handlingar beseglat ödet för otaliga liv i Somalia, säger Dr Unni Karunakara, Läkare Utan Gränsers internationella ordförande.

– Vi avslutar våra aktiviteter i Somalia på grund av att situationen i landet har skapat en ohållbar obalans mellan å ena sidan riskerna för vår personal och å andra sidan vår förmåga att bistå det somaliska folket.

Förutom mord, kidnappningar och övergrepp mot personalen har insatsen i Somalia inneburit att Läkare Utan Gränser varit tvungna att använda beväpnade vakter, en exceptionell åtgärd som inte förekommer i något annat land. Organisationen har också varit tvungen att tolerera extrema begränsningar i möjligheten att självständigt bedöma och svara mot befolkningens behov.

säkerhetsgarantier för patienter och personal 

För att humanitära insatser ska kunna genomföras måste värdet av medicinskt humanitärt arbete erkännas och respekteras av alla krigförande parter och av lokalsamhället. Detsamma gäller accepterandet av de operativa principerna om oberoende och opartiskhet. Dessutom måste de inblandade aktörerna visa förmåga och vilja att upprätthålla de säkerhetsgarantier för patienter och personal som förhandlats fram. Denna acceptans, som är alltid bräcklig i konfliktområden, existerar inte längre i Somalia i dag.

– I slutändan är det civilbefolkningen i Somalia som får betala det högsta priset, säger Unni Karunakara. Många somalier har aldrig fått uppleva ett land utan krig eller svält. Stödet de får är redan mindre än vad som behövs.

Övergreppen från de väpnade grupperna och det överseende som civila makthavare visar med dessa övergrepp har nu tagit ifrån dem den lilla medicinska vård som fanns tillgänglig.

medicinska program avslutas

Läkare Utan Gränser kommer att avsluta sina medicinska program i Somalia, inklusive de i huvudstaden Mogadishu och förorterna Afgooye och Daynille, liksom i Balad, Dinsor, Galkayo, Jilib, Jowhar, Kismayo, Marere och Burao. Fler än 1 500 anställda har tillhandahållit en rad tjänster, som exempelvis gratis primärvård, behandling av undernäring, mödravård, kirurgi, insatser mot epidemier, vaccinationskampanjer, distribution av rent vatten och förnödenheter. Under 2012 genomförde Läkare Utan Gränser mer än 624 000 konsultationer, lade in 41 100 patienter på sjukhus, vårdade 30 090 undernärda barn, vaccinerade 58 620 personer och förlöste 7 300 barn.

Under sin 22-åriga historia i Somalia har Läkare Utan Gränsers personal på nära håll sett hur stora behoven är hos den somaliska befolkningen. Samtidigt som organisationen har förbundit sig att genom medicinsk vård och humanitärt stöd lindra dessa behov, måste nu alla aktörer i Somalia på ett konkret sätt visa sin vilja och förmåga att underlätta tillhandahållandet av humanitärt stöd till det somaliska folket. De måste också visa att de respekterar säkerheten för de hjälparbetare som riskerar sina liv för att ta hand om befolkningen.

LÄKARE UTAN GRÄNSER

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.