Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

AFN+ -mötet Stockholm+50 kommer att äga rum i Stockholm i juni 2022.

Foto: RLC

SEI – STOCKHOLM ENVIRONMENT INSTITUTE

FN mötet Stockholm+50

En hälsosam planet för alla

Stockholm+50 kommer att äga rum den 2–3 juni 2022 i Stockholm, Sverige för att fira 50 -årsdagen av FN:s konferens om mänsklig miljö (Stockholmskonferensen 1972). Det kommer att försöka påskynda genomförandet av åtaganden och leveranser för hållbar utveckling, inklusive en hållbar återhämtning från Covid-19-pandemin.

Annika Flensburg: |2021-08-10| Stockholm Environment Institute (SEI) initierar en oberoende vetenskaplig rapport som ska lanseras inför det internationella FN -mötet ”Stockholm+50: en hälsosam planet för allas välstånd – vårt ansvar, vår möjlighet”. Rapporten kommer att beskriva den vetenskapliga grunden för mötet och finansieras av den svenska regeringen.

SEI är ett internationellt politik- och forskningsinstitut som inrättades för att hedra arvet från Stockholmskonferensen 1972, den första världskonferensen för att placera miljö- och utvecklingsfrågor i spetsen för internationella frågor.

Behoven till hållbar utveckling i utvecklingsländer

Rapporten kommer att syntetisera den senaste forskningen för att belysa samhällets behov och möjligheter till hållbar utveckling i utvecklingsländer, framväxande och utvecklade ekonomier. För att säkerställa en noggrann och effektiv rapport inrättas en internationell rådgivande panel.

Det första mötet i den rådgivande panelen ägde rum den 1 juli 2021. Bekräftade medlemmar är Ajay Mathur (generaldirektör, ISA), Andrew Norton (direktör, IIED), Céline Charveriat (verkställande direktör, IEEP), Charles Mwangi (medordförande, GEO-6 för ungdom), Dominic Waughray (VD, WEF), Elliot Harris (FN:s biträdande generalsekreterare för ekonomisk utveckling, UNDESA), Fatima Denton (direktör, UNU-INRA), George Varughese (SEI Associate), Janez Potočnik (medordförande, IRP), Joanes Atela (Senior Research Fellow, ACTS), Johan Kuylenstierna (ordförande, Sveriges klimatpolitiska råd),

”Med den här rapporten kommer vi att erbjuda en möjlighet att reflektera över de framsteg vi har gjort under de senaste 50 åren, men också överväga var vi har misslyckats med att leva upp till Stockholmsdeklarationen. Behovet av att påskynda genomförandet av åtaganden kan inte vara mer angeläget och vi kommer att försöka tillhandahålla övertygande bevis och idéer om hur det kan göras.” Åsa Persson, forskningschef och biträdande direktör för SEI.

Hur samhällen kan återhämta sig från kriser

Rapportens omfattning kommer att fastställas tillsammans med den rådgivande panelen, i syfte att stödja visionen för Stockholm+50 -teman när de framträder och underbyggs av den senaste vetenskapen och analysen. Preliminärt kommer rapporten att undersöka om och hur samhällen kan återhämta sig med hållbarheten från kriser som Covid-19-pandemin, vårt förhållande till naturen, och genomföra och finansiera befintliga åtaganden. Jämlikhet, välstånd och ungdomars perspektiv är viktiga tvärgående frågor.

Det övergripande målet är att driva den globala hållbarhetstransformationen genom att tillföra värde till befintliga analyser och identifiera åtgärder som inte tydligt tas upp i andra internationella processer och forum.

”Tillsammans med våra partners och utifrån nyare vetenskap kommer vi att fylla kunskapsluckor och visa att resultaten från Stockholm+50-rapporten är bevisbaserade och vilar på en mångfald av perspektiv”, säger Nina Weitz, forskare vid SEI och projektledare för den vetenskapliga rapporten Stockholm+50.