IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Blir jag nästa som dödas av en drönare? Det undrar Nabela, åtta år.

Foto: Amnesty

AMNESTY INTERNATIONAL

Drönarattacker

Folkrättsbrott i Pakistan

USA har gjort sig skyldigt till rättsstridigt dödande i Pakistan genom drönarattacker, av vilka vissa kan utgöra krigsförbrytelser, säger Amnesty International i en rapport som publiceras idag, den 22 oktober. Rapporten, Will I be next? US drone strikes in Pakistan, är en av mest omfattande studierna som hittills gjorts av USA:s drönarprogram ur ett människorättsperspektiv.


  Tina Larsson : |2013-10-23|  Amnesty International har granskat alla 45 kända attacker som inträffat i norra Waziristan i nordvästra Pakistan mellan januari 2012 och augusti 2013. Rapporten väcker allvarliga frågor kring den nästan totala avsaknaden av transparens kring drönarprogrammet och brott mot folkrätten som kan uppgå till krigsförbrytelser och utomrättsliga avrättningar.

– Sekretessen kring drönarprogrammet ger USA-administrationen tillåtelse att döda, långt bortom domstolarnas och folkrättens räckvidd. Det är dags för USA att förklarar sig och ställer de ansvariga för brotten till svars, säger Mustafa Qadri, Amnesty Internationals Pakistanexpert.

hopp om upprättelse

Hur mycket hopp om upprättelse kan offren för drönarattackerna och deras familjer känna, när USA inte ens erkänner sitt ansvar för enskilda attacker?

I oktober 2012 dödades 68-åriga Mamana Bibi i en dubbelattack, troligtvis av en Hellfire-missil, när hon skördade grönsaker tillsammans med sina barnbarn på familjens åker.

I juli 2012 dödades 18 arbetare, inklusive en 14-årig pojke, i upprepade attacker i en fattig by nära gränsen till Afghanistan, när de åt kvällsmat efter en lång arbetsdag.

I motsats till offentliga påståenden om att dem som dödades ska ha varit "terrorister", tyder Amnesty Internationals undersökning på att offren för attackerna vare sig var inblandade i strider eller utgjorde något hot.

– Vi kan inte hitta något som kan försvara dessa attacker. Det finns verkliga hot mot USA och dess allierade i regionen och drönarattacker kan vara lagliga under vissa omständigheter. Det är dock svårt att tro att en grupp arbetare, eller en äldre kvinna omgiven av sina barnbarn, skulle utgöra ett hot överhuvudtaget – allra minst mot USA, säger Mustafa Qadri. 

godtyckligt dödande

Folkrätten förbjuder godtyckligt dödande och i väpnade konflikter får direkt våld endast användas mot personer som deltar i striderna. I fredstid är avsiktligt dödande tillåtet endast i nödvärn.

USA fortsätter att stödja sig på doktrinen om det "globala kriget" i ett försök att rättfärdiga det gränslösa kriget som utkämpas mot al-Qaida, talibanerna och dem som uppfattas som deras allierade. Löftet om ökad transparens kring drönarattacker, understruket av ett tal som president Barack Obama höll i maj 2013, har ännu inte blivit verklighet och USA vägrar fortfarande att avslöja såväl grundläggande fakta som rättslig grund för attackerna.

Jämte hotet från amerikanska drönarattacker har befolkningen i norra Waziristan ofta hamnat i kläm mellan attacker av väpnade grupper och den pakistanska armén. Nu lever människor dessutom i skräck för de amerikanska drönarna som svävar på himlen dag och natt. 

– Tragedin ligger i att USA:s drönare i Pakistan nu ingjuter samma sorts skräck hos människor i stamområdena som en gång enbart var kopplat till al-Qaida och talibanerna, säger Mustafa Qadri.

vågade inte anmäla övergrepp

Boende berättade för Amnesty International att de inte vågade anmäla övergrepp från väpnade grupper till lokala myndigheter på grund av rädsla för vedergällningar. Många av invånarna kände också rädsla inför att tala med Amnesty International om drönarattackerna – några av dem som gjorde det hotades senare.

Medan den pakistanska regeringen vidhåller att den motsätter sig det amerikanska drönarprogrammet, uttrycker Amnesty International oro över att Pakistan och även andra länder, inklusive Australien, Tyskland och Storbritannien, kan ha assisterat USA i att utföra attacker och begå människorättsbrott.

Rapporten dokumenterar också Pakistans underlåtenhet att skydda de mänskliga rättigheterna hos befolkningen i norra Waziristan. Det handlar om dödsfall, skador och människor som tvingats på flykt på grund av militärens bombattacker, avsaknad av rättsmedel och brist på tillräcklig sjukvård.

offentliggör fakta om drönarattackerna

Amnesty International uppmanar de amerikanska och pakistanska myndigheterna att offentliggöra fakta och rättsliga grunder för drönarattackerna och att omedelbart inleda grundliga utredningar kring dödsfall på grund av attackerna. De ansvariga för rättsstridiga drönarattacker eller attacker från andra väpnade grupper i Pakistan måste ställas inför rätta och offren och deras familjer måste få tillgång till rättvisa och kompensation.

Amnesty uppmanar också det internationella samfundet att motsätta sig amerikanska drönarattacker och annat dödligt våld som strider mot folkrätten och uppmana USA och Pakistan att vidta åtgärderna ovan.

Läs rapporten!

Will I be next? US drone strikes in Pakistan