IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

En liten pojke på Madagaskar, klimatvittne inför tidernas värsta hot mot mänskligheten.

Foto: John E. Newby/WWF-Canon

fN:s KLIMATRAPPORT

Klimatförändringarna

Hungerkatastrofer och massflytt 

FN:s rapport om klimatpåverkan som släpps i dag ger det tydligaste och mest omfattande beviset hittills på de gigantiska utmaningar planeten står inför. Klimatförändringarna påverkar redan idag liv och försörjningsmöjligheter för hundratals miljoner människor och förändrar känsliga ekosystem som upprätthåller livet på jorden.


  Marie von Zeipel: |2014-03-31| – Rapporten är ännu en väckarklocka för att världens ledare måste handla snabbt och kraftfullt. Vi har ett tydligt val att minska utsläppen nu och investera i anpassningsåtgärder eller så riskerar vi att gå mot en värld av förödande risker och ohanterliga konsekvenser, säger Stefan Henningsson, klimatexpert på WWF.

FN:s klimatpanel började ge ut sina första rapporter för 20 år. Sedan dess har klyftan växt mellan vad vetenskapen säger och vad länderna gör i verkligheten. Rapporten belyser den dramatiska skillnaden mellan en värld där vi agerar nu för att minska utsläppen från fossila bränslen till en värld där vi inte agerar tillräckligt snabbt.

risker för havsisen i Arktis
I rapporten förutspår forskarna dramatiska förändringar för havsisen i Arktis och världens korallrev samt en massflytt av fiskebestånd från tropikerna mot polerna. I Asien riskerar miljontals människor i kustregionerna att råka ut för svåra översvämningar. Skördarna av många viktiga grödor riskerar att minska vilket kan leda till hungerkatastrofer. Andra effekter är ökad havsförsurning, utbredd giftig algblomning, sämre vattenkvalité samt grava ekonomiska konsekvenser regionalt och globalt.

– Fortsatta fossila investeringar innebär en palett av risker för planeten som investerare nu måste beakta. Att vårt pensionssparande bidragit till att sätta oss i denna ovissa situation är motsatsen till en tryggad framtid. Här finns ingen tid att spilla, det är dags att tänka nytt redan idag. Att tackla klimatförändringarna handlar om att ta ett helhetsgrepp för hur vi organiserar oss i riktning mot det fossilfria samhället, säger Stefan Henningsson.

IPCC:s delrapport tre i Berlin
Den 13 april lanseras IPCC:s delrapport tre i Berlin om åtgärder för att begränsa klimatets effekter. I oktober 2014 kommer IPCC:s samlade utvärdering att sammanställas i en syntesrapport. Lanseringen sker i samband med ett möte i Köpenhamn.

Fakta: Detta är den andra i en serie av fyra rapporter som utarbetats av världens ledande klimatforskare och nationella myndigheter i FN:s klimatpanel (IPCC). Den bedömer klimatpåverkan, anpassning och sårbarhet för både människor och ekosystem när det gäller observerade effekter och framtida risker. 

Potentialen att anpassa oss till klimatförändringarna bedöms, samt de områden där människor eller ekosystem inte kommer att kunna anpassa sig till i framtiden. 

Länkar:

ipcc.ch

WWFs globala kampanj om förnybar energi: panda.org/seizeyourpower

Gilla oss på facebook: facebook.com/WWFclimateandenergy

Läs våra bloggar:  climate-energy.blogs.panda.org