Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

 

Axel Oxenstierna uttalade på 1600-talet att Sveriges största rikedom var den billiga arbetskraften

 

AMNESTY

Visa handlingskraft

För mänskliga rättigheter

Regeringen måste visa handlingskraft för ny lagstiftning om företags ansvar för mänskliga rättigheter. Kampanjen uppmanar regeringen att aktivt bidra till processen med att ta fram ett gemensamt regelverk på EU-nivå.


Ami Hedenborg: |2020-09-29| Nu går en bred grupp samhällsaktörer ut med en uppmaning till regeringen om en lag som kräver att företag respekterar mänskliga rättigheter i all sin verksamhet. Bakom kravet på lagstiftning står företag, fackförbund och civilsamhällesorganisationer.

Nu lanseras kampanjen ”Visa handlingskraft” som vill sätta press på Sveriges regering för att få en lagstiftning på plats om företagande och mänskliga rättigheter. Kampanjen uppmanar regeringen att aktivt bidra till processen med att ta fram ett gemensamt regelverk på EU-nivå. 14 civilsamhällesorganisationer är initiativtagare till kampanjen som stöds av en rad små och stora svenska företag, däribland Arvid Nordquist, Coop, H&M, IKEA, Scania och Systembolaget. Även åtta stora fackliga organisationer stödjer kampanjen, bland dem TCO, Finansförbundet och Unionen.

Mänskliga rättigheter och hållbart företagande

Många svenska och europeiska företag har idag egen verksamhet, leverantörer eller affärsrelationer i länder där kränkningar av mänskliga rättigheter är vanligt förekommande och där det arbetsrättsliga skyddet är svagt. Trots att Sverige ofta ses som ett föregångsland för mänskliga rättigheter och hållbart företagande finns det idag ingen lag som kan hålla företag ansvariga för om människor eller miljö far illa på grund av deras produktion.

– Utan en lagstiftning kan svenska företags verksamhet ha negativ påverkan på mänskliga rättigheter i länder där våra varor produceras utan att de som drabbas kan ställa företag till svars för det. Men med en ny lagstiftning får de drabbade ett rättsligt skydd. Det innebär också att vi konsumenter kan känna oss trygga i att inte bidra till att människor far illa i produktionen av det vi handlar, säger Ulrika Sandberg, sakkunnig inom företagsansvar och mänskliga rättigheter på Amnesty i Sverige.

Risk för tvångs- och barnarbete

I dag finns det en stor risk att företags verksamhet bidrar till tvångsförflyttningar av lokalbefolkning, vattenföroreningar, eller användning av tvångs- och barnarbete. Med en lagstiftning med krav på så kallad Human Rights Due Diligence (HRDD) måste företag göra konsekvensanalyser ur ett människorättsperspektiv. En sådan lag innebär även att företag ska kunna ställas till ansvar för negativ påverkan och att individer som drabbats ska kunna söka gottgörelse.

Frivillighet räcker inte

Flera företag arbetar redan kontinuerligt med dessa utmaningar och stödjer kravet på lagstiftning. Det arbete som sker från företagens sida bygger idag på egna, frivilliga initiativ. Men frivillighet räcker inte. I Amnesty och Fair Actions senaste granskning av svenska företags hållbarhetsrapporter är det tydligt att mänskliga rättigheter redan prioriteras lågt i hållbarhetsarbetet. Andra granskningar visar att företagen är svagast på att redovisa arbetet med mänskliga rättigheter, jämfört med miljö, anti-korruption och arbetsrättsliga frågor.

– Vi ser att nuvarande svensk lag om hållbarhetsredovisning uppenbart inte är tillräcklig för att få företagen att förbättra sitt arbete med att respektera mänskliga rättigheter i praktiken. Regeringen måste därför vara drivande för att få en ny och effektiv lagstiftning på plats som inkluderar en obligatorisk HRDD. Ett första steg är att starta en inkluderande konsultationsprocess för att lyssna in vad olika samhällsaktörer menar att en sådan lag ska innehålla säger Ulrika Sandberg, sakkunnig inom företagsansvar och mänskliga rättigheter på Amnesty i Sverige.

Sverige måste visa handlingskraft

Vissa europeiska länder, som Frankrike och Nederländerna, har redan antagit lagstiftning på området. På EU-nivå tas nu viktiga steg mot ett gemensamt regelverk, men Sveriges regering har än så länge varken varit aktiva i den processen, en fråga som andra medlemsstater driver aktivt, eller utrett en svensk lagstiftning, trots rekommendationer från Statskontoret och Agenda 2030-delegationen.

– Min förhoppning är att mänskliga rättigheter ska få sin rättmätiga plats inom företagens hållbarhetsarbete. Den plats de är värda och ska ha för att vi på riktigt ska kunna säga att vi har ett hållbart företagande, med ett pågående arbete med policyer, regelbundna konsekvensanalyser, uppföljning och rapportering och där de drabbade får ett rättsligt skydd. För att det ska se måste Sveriges regering ta sitt ansvar och driva på för en gemensam och effektiv lagstiftning, säger Ulrika Sandberg, sakkunnig inom företagsansvar och mänskliga rättigheter på Amnesty i Sverige.

De 14 initiativtagarna till kampanjen genom CONCORDE är:

Amnesty Sverige; Act Svenska kyrkan; Afrikagrupperna; Diakonia; Fair Action; Fairtrade Sverige; Forum Syd;

Naturskyddsföreningen; Oxfam; Rädda Barnen; Swedwatch; Unicef Sverige; Union to Union; We Effect

Företag som ställt sig bakom kampanjen:

Alva; Another Textile Company; Arvid Nordquist; Blomsterlandet; Coop; DEDICATED; Delicato; Eguale; Electrolux;

Gina Tricot; GPH Healthcare; H&M; HSB; IKEA Sverige; Löfbergs; Nordic Sugar AB; READ THE LABEL;

Riksbyggen; Scania; Systembolaget; Tekompaniet; Tony´s Chocolonely; Viva Wine Group.

 

Fackförbund som ställt sig bakom kampanjen:

Vårdförbundet; Finansförbundet; Lärarförbundet; Akademikerförbundet SSR; TCON; Unionen; ST; Vision.

Mer om kampanjen Visa Handlingskraft Nu:

 

AMNESTY

Visa

handlingskraft

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden.

Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Amnesty International Sverige har tillsammans med Fair Action Sverige granskat 46 svenska företags hållbarhetsrapporter om sitt arbete med att respektera mänskliga rättigheter i Sverige och utomlands. ​Resultatet visar en tydlig skillnad mellan företagens påstådda ambition att respektera mänskliga rättigheter och hur de faktiskt agerar.

Amnesty International Sverige

Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och mak. Mer om kampanjen Visa Handlingskraft Nu:

www.visahandlingskraft.nu

Läs mer om vårt globala arbete på , där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

 

www.visahandlingskraft.nu