Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Megastäderna ökar i världens folkrika länder. Magneter för en vissa och problematiskt för andra. 

 Foto: RLC

ISTÄLLET FÖR DYSTOPI

Skräpytornas återkomst

"Landsbyggd, glesbyggd men inte storstad"

Ekonomen Kjell A. Nordström uttalar sig i en intervju i VA-Veckans Affärer om naturens övertagande av ”skräpytorna”. Det bygger på ett tidigare uttalande från samma forskare där han för ett par år sedan uttalade den numera klassiska profetian:


Ulf Svensson: |2019-04-02 ”...Och om du åker dit, kommer du att hitta tre alkoholister, några barn och ett par knäppgökar. Det är det som återstår, alla andra har stuckit. Och du finner dem i ställen som stortorget i Avesta.”

Nu kommer nästa profetia av Kjell A. Nordström där han nu uttalar att ”Naturen övertar skräpytorna – alkisarna och knäppgökarna flyttar till stan.” Det vill säga nu flyttar alla in till stan! Den ende som verkar ha rubbat Nordströms cirklar är den numera framlidne Hans Rosling som lära ha sagt; ”Du och dina jävla städer. Ge mig lite bakterier så ska du få se på grejer.”

Man kan översätta Hans Roslings uttalande med att våra städer är sårbara. Självfallet skulle en pandemi ställa till det ordentligt med kaos och elände, och detta i en situation där redan sjukvården går på knäna. Där ett elavbrott, med efterföljande vattenavbrott, förlamar livet i storstaden. Den sårbara staden är väl skildrad senast i SVT-serien ”Nedsläckt land” där människorna i det ”lågteknologiska” klarar sig betydligt bättre än de i det ”högteknologiska”. I det lågteknologiska finns både brunn och eldstad vilket saknas i moderna bostäder. Rätten till bostad är också hotad i våra storstäder enligt FN:s rapportör om bostadsfrågor, Leilani Farha, så var ska inflyttarna bo?

En annan faktor som måste hanteras redan i dag i Kjell A. Nordströms dystopi är den tilltagande elbristen. I Stockholm står redan samhällsbyggarna inför elbristen och i Skåne får man säga nej till nya produktionsanläggningar. Denna el måste komma någonstans ifrån och denna plats kan vara en anläggning någonstans i skräpytornas Sverige. Överhuvudtaget kommer det att råda brist på mat, rent vatten, byggmaterial, arbetskraft osv vilket krävs för att våra storstäder ska fungera. Hälften av alla livsmedel kommer dessutom från svensk landsbygd, och de flesta gruvor och processindustrier är lokaliserade på någon skräpyta. Jag utgår från att detta även gäller i Kjell A. Nordströms drömsamhälle. Och någonstans i geografin måste det ju produceras.

Det finns en hänvisning till den israeliska historiken Yuval Noah Harari som ser en tendens till att vi vill vara nära många. Här hänvisar Nordström till att infrastrukturen för oss samman – ”finns det en poäng i att människor delar på värme, infrastruktur och annat i städerna” – samt att han håller med Harari om ”att det är ett påhitt att människor måste finnas i varje buske.”.  Jag tror helt enkelt att den tidigare utsiktsplatsen – Handelshögskolan i Stockholm – kan ha varit något snäv i sammanhanget för att göra dessa förutsägelser. 

För det första blir fler och fler områden på jordklotet obeboeliga pga. klimatkrisen, vilket även gäller vissa större städer, där ekosystemtjänster försvinner, infrastrukturkollapser blir vanligare, ohälsosam luftkvalitet breder ut sig, våld försvårar för människor att leva sina liv osv, vilket gör delar av städerna ohållbara.

För det andra finns redan i dag en teknologi och en industri väl spridd i landet som ger utgångspunkt för en ultrastrukturell vändpunkt. Redan i dag kan vi skippa VA-infrastrukturen på landsbygden, spara 100 procent av det ovärderliga dricksvattnet, ta vara på 100 procent av växtnäringen, och därmed skippa rördragningar, sprängningar, grävningar, pumpstationer och reningsverk. Värme och energialstring i den lilla skalan är redan ett gott alternativ till centralistiska, sårbara och kostsamma systemlösningar. 

Genom den nya mobilitetsteknologin, inte minst hybrid aircrafts – den nya tidens luftskepp – blir varje plats i geografin tillgänglig på samma villkor som vilken annan plats som helst. Dessutom krävs ingen infrastruktur och framdrivningen är helt fossilfri. Tungrodda, oflexibla och ytterst sårbara infrastruktursystem kan i framtiden vara överspelade på många platser i världen. 

Frågan jag ställer mig är; varför vill vi lyssna på denne dystopier?

 

 

RLC