IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

De första forskningsresultaten från prövningen av favipiravir i Guinea tyder på att läkemedlet kan minska dödligheten bland ebolapatienter med låg virusnivå i blodet. Samtidigt är medicinen ineffektiv för väldigt sjuka patienter med höga virusnivåer.

Foto: Peter Casaer/LUG

LÄKARE UTAN GRÄNSER

Positiv medicin mot ebola

Effektiv för vissa ebolapatienter

Favipiravir är ett läkemedel under pågående klinisk prövning. Forskningen leds av det franska forskningsinstitutet INSERM (Institut national de la santé et de la recherche médicale), och påbörjades den 17 december 2014 på Läkare Utan Gränsers ebolacenter i Guéckédou i Guinea. Prövningarna utökades sedan till ebolacenter i Nzerekore och Macenta, också i Guinea.


  Malin Lager: |2015-02-24– De här resultaten är preliminära och behöver bekräftas, dessutom pågår prövningarna fortfarande. Mer forskning behövs. Men vad vi ser hittills är inte goda nyheter för en betydande del av patienterna, nämligen för alla dem som mår sämst. Favipiravir är inte en mirakelkur mot ebola, säger Annick Antierens som är ansvarig för läkemedelsprövningen på Läkare Utan Gränser.

DÖDLIGHETEN HALVERADES

Enligt de första resultaten från forskningsinstitutet INSERM kan favipiravir göra skillnad för patienter med relativt låga halter av ebolaviruset i blodet. I denna grupp halverades dödligheten från 30 procent till 15 procent. För patienter med högre virusnivåer samt för små barn ger den nya behandlingen däremot ingen effekt.

På Läkare Utan Gränsers behandlingscenter i Guéckédou ser personalen realistiskt på resultaten.

– Vi har sett att behandlingen har effekt på vissa patienter men inte på andra. Några återhämtar sig, andra dör, säger sjuksköterskan Julien Demeuldre som jobbar för Läkare Utan Gränser i Guéckédou.

Fler prövningar planerade i Guinea

Samtidigt som favipiravirprövningen fortsätter i Guinea ska andra behandlingsmetoder testas. I Läkare Utan Gränsers ebolacenter i Conakry ska en studie om behandling med blodplasma påbörjas. Behandlingen går ut på att blodplasma från tillfrisknade patienter, som innehåller antikroppar mot viruset, ges till ebolasjuka. I slutet av februari ska Läkare Utan Gränser även starta en prövning av ett möjligt ebolavaccin i Guinea.

Bland patienterna är intresset för att delta i prövningarna stort. Hittills har inte en enda patient på ebolacentret i Guéckédou valt att inte delta i studien.

FÖRVÄNTNINGARNA ÄR STORA

– Alla väntar på ett effektivt läkemedel mot ebola, säger Julien Demeuldre. Patienterna är stolta över att de kan hjälpa till att hitta det. Samtidigt är de inte alltför optimistiska och har inga falska förhoppningar. De vet att ebola är en väldigt dödlig sjukdom, med eller utan det här läkemedlet.

– Vi ger våra patienter omfattande information om läkemedlet och hur prövningen går till. Sedan frågar vi om de vill delta, säger Annick Antierens. Ifall en patient inte vill delta i studien ger vi självfallet inte läkemedlet utan försöker att lindra patientens symtom och vårda personen så gott vi kan på andra sätt.

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

  

 

RLC