Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Oxfam inledde den rättsliga åtgärden eftersom klimatkrisen ökar på fattigdomen, hungern och ojämlikheten runt om i världen.

Foto: RLC

OXFAM FRANKRIKE

Franska staten

Historiskt klimatmål

Med stöd av 2,34 miljoner personer som skrev under den största namninsamlingen i Frankrikes historia vann idag flera organisationer i en rättsuppgörelse där de stämt franska staten för dess passivitet inför klimatkrisen.

Elin Williams: |2021-02-04| Den franska staten har gjort sig skyldig till att inte vidta tillräckliga åtgärder för att ta itu med klimatkrisen. Beslutet kom från den franska domstolen och kommer fungera som en påminnelse till andra regeringar att agera mer kraftfullt för att minska koldioxidutsläppen, menar Oxfam Frankrike.

Det var december 2018 som Oxfam Frankrike, Notre Affaire à Tous, the Nicolas Hulot Foundation och Greenpeace Frankrike stämde den franska staten för att inte ha minskat landets utsläpp tillräckligt snabbt för att uppfylla sina åtaganden. Över 2,3 miljoner personer skrev under ett upprop för att stötta aktionen - det största i fransk historia.

Det är första gången franska staten tas till domstol för sitt ansvar för klimatförändringarna. Dagens beslut kan tvinga staten att vidta ytterligare steg för att minska sina utsläpp och gör det möjligt för franska medborgare som har drabbats av klimatrelaterade skador att ansöka om ersättning.

Historisk seger för klimaträttvisan

”Dagens beslut är en historisk seger för klimaträttvisan. För första gången har en fransk domstol beslutat att staten kan hållas ansvarig för sina klimatåtaganden. Detta skapar ett viktigt rättsligt prejudikat och kan användas av människor som drabbats av klimatkrisen för att försvara sina rättigheter. Det är en källa till hopp för de miljoner fransmän som krävde rättsliga åtgärder och för alla dem som fortsätter att kämpa för klimaträttvisa runt om i världen. Det är också en påminnelse till alla regeringar om att handlingar betyder mer än ord”, säger Cécile Duflot, generalsekreterare på Oxfam Frankrike.

”Efter idag hoppas vi nu att domstolen kommer att tvinga regeringen att vidta ytterligare åtgärder för att minska utsläppen och se till att Frankrike lever upp till sina klimatåtaganden”, säger Duflot.

Klimatkrisen ökar fattigdom, hunger och ojämlikhet

Oxfam inledde den rättsliga åtgärden eftersom klimatkrisen ökar på fattigdomen, hungern och ojämlikheten runt om i världen. Ofta är det de fattigaste länderna som har bidragit minst till krisen som drabbas värst. I september 2020 avslöjade Oxfam att världens rikaste procent släpper ut mer än dubbelt så mycket koldioxid som den fattigaste hälften av jordens befolkning tillsammans.

Franska staten har nu två månader på sig att överklaga domstolens beslut.

Nytt EU-mål för utsläppsminskning

I december 2020 enades EU:s ledare om ett nytt EU-mål för utsläppsminskning på "minst 55%" under 1990-års nivåer till år 2030. Oxfam uppskattar att nedskärningar på mer än 65% behövs för att Europa ska kunna bidra till att begränsa den global uppvärmningen till 1,5°C.

2019 kom en liknande dom i Nederländerna, där Högsta domstolen beordrade regeringen att snabba på sitt utsläppsminskningsmål. Ett liknande fall för att driva igenom mer ambitiös klimatpolitik är också på gång i belgisk domstol. Antalet klimatmålsärenden har fördubblats sedan 2017 enligt en rapport från FN:s miljöprogram. Från och med juli 2020 hade åtminstone 1550 ärenden som rör klimatförändringar lämnats in i 38 länder.

Oxfams rapport från september 2020, Confronting Carbon Inequality, visar att den rikaste procenten av världens befolkning släpper ut mer än dubbelt så koldioxid som de fattigaste 3,1 miljarder människorna som utgör jordens fattigaste hälft mellan 1990 och 2015. Oxfam är en global hjälporganisation som arbetar med människor mot fattigdom.

www.oxfam.se