IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Sineva Ribeiro, vårdförbundets ordförande: Bristerna i arbetsmiljö och bemanning gör att patientsäkerheten sätts på spel. Det är tungt både fysiskt och psykiskt och många går ner i arbetstid för att orka.

Foto: Ulf Huett/Vård Fokus

VÅRDFÖRBUNDET/VÅRDFOKUS

Den svenska vården

Behovet av en omställning

Nästan 1200 vårdplatser hålls stängda på de svenska akutsjukhusen, på grund av personalbrist. Det visar Dagens Nyheters undersökning från första veckan i mars. 2 000 specialistsjuksköterskor och sjuksköterskor saknas. Det är även ökande brist på barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker.


 Sineva Ribeiro: |2015-04-08  Framtidens karriär –sjuksköterska. Tidningen har frågat 500 sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor om de anser att de bedriver en patientsäker vård på deras arbetsplatser. En tredjedel svarar nej på den frågan.

Nästan lika många, 28 procent, svarar att de gått ner i arbetstid på grund av för hög arbetsbelastning och ytterligare 43 procent (!) säger att de funderat på att gå ner i arbetstid, varav 19 procent säger att de inte har möjlighet på grund av ekonomiska skäl.

Men även om de dåliga arbetsvillkoren uppenbarligen leder till svårigheter att rekrytera och behålla personal, så visar undersökningen också att 93 procent (!) vill ha mer tid till kompetens­utveckling och att hålla sig ajour med aktuell forskning. Vi är legitimerade professioner och har därmed ansvar för att upprätthålla en god och säker vård och att bidra till vårdens utveckling. Många saknar förutsättningar för det i dag.

Nu i april ska du som anställd få besked om din sommarsemester. En sammanhållen längre ledighet är viktig för återhämtningen. Vanligtvis brukar det vara ett svårt pussel för arbetsgivarna att lösa sommarbemanningen. Hur det ska gå i år vill jag knappt tänka på, när vårdplatsläget redan i mars är så allvarligt.

De stora problem som finns i många delar av vården i dag går inte att lösa genom att ”lappa och laga”. Som det är just nu sviker vården många gånger både patienter och personal. Samtalet om vårdens grundläggande värden har tappats bort på vägen och det får svåra konsekvenser.

Om vi fortsätter att göra som vi alltid har gjort kommer vi att få de resultat som vi alltid har fått. Den svenska vården behöver ställa om!

Vårdförbundet vill se ett helt nytt sätt att möta vårdens utmaningar, en personcentrerad vård där delaktighet är grunden. Vi vill se en vårdorganisation som ger möjlighet till hälsosamma arbetstider. Och vi vill se en genomtänkt personalpolitik som värderar våra professioner utifrån den kunskap och den arbetsinsats som vi tillför. Vi är inte utbytbara kuggar i ett maskineri. Var och en av oss har en kunskap som vården inte klarar sig utan. Det ska synas på lönen.

Artikeln är först publicerad på Vårdförbundets medlemstidning Vård Fokus, med 113 000 medlemmar.

Vårdförbundet