IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Det gäller att surfa på vågorna och följa med förändringens vindar om kompetensen ska räcka till även för framtidens krav och utmaningar.  

 

omvärldsorienterat systemtänkande

Medarbetarskap

Nya villkor för ledarskap

Nya villkor för ledarskap och medarbetarskap. Lars Dencik, professor i socialpsykologi, Roskilde Universitet, konstaterar i en artikel att för 25 år sedan var det ingen av oss som hade mobiltelefon eller e-post. Troligen hade ingen ätit sushi, men kanske någon hade smakat kebab. Däremot var Sovjet och Berlinmuren orubbliga och arbetslösheten i Sverige nästan obefintlig. 


Lars Dencik: Om framtiden vet vi bara tre saker: 1. Ingenting; 2. Att den kommer; 3. Den är alldeles annorlunda. För tidigare generationer var traditionen – att se på någon äldre och sedan härma – den största hjälpen för att förbereda sig för framtiden. När jag kom till skolan fick jag utförliga instruktioner: stå upp, gå in, sitt ned och slå upp boken! Den som gjorde på rätt sätt var en lyckad elev.

Nu är det istället reflektion som gäller. När Putte kommer på förskolan pågår ett antal olika aktiviteter. Putte måste stanna upp och bestämma sig för vad han vill göra. Om han väljer att bygga med lego närmar han sig byggarna och kollar av om det är rymdraketer eller bondgård som gäller idag. Sedan flyter han in i leken.

Att mingla genom livet är vad framtidens medarbetare i nätverkscivilisationen är specialister på! Putte säger hej då till mamma på morgonen, hämtas av pappa och hans sambo på eftermiddagen och spenderar helgen med mormor och hennes nye pojkvän. Går in och ut ur olika sammanhang på ett helt naturligt sätt.

Fullständigt oväntad

Framtiden är dräktig med överraskningar och det som är minst förutsägbart påverkar oss mest! Jag menar att vi allt oftare får syn på svarta svanar, som kastar omkull alla vedertagna teorier om verkligheten där ju alla svanar hittills har varit vita. De osannolika händelserna som ingen kunde förutse, får stora konsekvenser.

Vulkanen Eyjafjallajökull stoppade flygtrafiken över större delen av Europa. Terrordådet den 11 september i USA ledde i en lång kedja av händelser till att misshandeln ökade på orter i Sverige där man var beroende av flygindustrin för sysselsättningen. Vad kräver framtiden av ledare?

Allt ledarskap utövas genom medarbetarskap, slår Lars Dencik fast. En modern ledare behöver hög social och kommunikativ kompetens för att fungera som människoskötare och katalysator för förändringar.

Framtidens ledare måste vara organisationens berättare som förklarar varför vi finns. Det gäller att förankra meningen med organisationens uppdrag, väcka engagemang och se till att medarbetarna ständigt är tillräckligt uppdaterade. Under Jan Carlzons tid på SAS slutade företaget flyga flygplan för att istället flyga passagerare. Nokia utvecklade stövlar så att människor kunde gå till varandra. Nu förenar de folk med smarta telefoner. Medarbetarnas engagemang är måttet på hur väl ledarskapet fungerar. Hotel Oriental i Bangkok har vunnit priser för sin servicenivå. Ledningens enda instruktion till personalen är att fråga om de inte vill göra det kunden begär. Medarbetarna har annars eget ansvar att lösa situationer eller uppfylla önskemål som kunderna kommer med.

MEDARBETARSKAPET HAR FYRA KRAV PÅ SIG

» Bryta med/ned traditioner, ständigt reorganisera med sikte på effektivitet. Kan av medarbetarna upplevas som belastande.

» Arrangera organisationen så att man snabbt kan ställa om produktion och verksamhet efter nya behov. Kan av medarbetarna upplevas som utsatthet.

» Ersätta byråkratins tydliga beslutsvägar med en nätverksstruktur där insatserna i varje led registreras för att se om de kan avskaffas (slimming). Kan av medarbetarna upplevas som ogenomskinligt.

» Att bygga laget så att individens insatser får sitt värde i förhållande till kollektivet. Kräver att medarbetarna är lyhörda och kan vara lagspelare.

De medarbetare som efterfrågas har hög tillit till sin egen förmåga, kan hävda sig, har förmåga till behärskning, omvärldsorientering och systemtänkande. Putte har redan lärt sig det på förskolan, men många människor kommer att kuggas ut.

Vi blir väldigt sårbara när hotet om att kuggas ut finns i alla våra roller, på jobbet och i kärlekslivet. Dödsynden framför alla är att vara gammalmodig!

MODERNITETEN OCH KAOSHANTERINGEN

Lars Dencik är själv långt ifrån modern. Han använder mest svartvita OH-bilder i sin presentation, men han verkar klara framtidens kaoshantering med glans. Dagen innan Kompetensdagen var han i Istanbul och direkt efter sin föreläsning i Örebro åkte han till Uppsala för att träffa en ny grupp människor som undrar hur framtidens ledare ska kunna väcka medarbetarnas engagemang.

För oss som stannar kvar i Örebroregionen gäller det att rida på vågorna och följa med förändringens vindar om kompetensen ska räcka till även för framtidens krav och utmaningar.

sonen till judiska flyktingar

Lars Dencik född 1941 som son till judiska flyktingar från Tjeckoslovakien. Han är professor i socialpsykologi och forskar om den samhälleliga moderniseringens betydelse för individer, grupper och sociala relationer – bland annat svenska judars levnadsvanor och attityder samt judars upplevelse av antisemitism i dagens Europa. Lars Dencik ingår i redaktionsrådet för tidskriften Judisk Krönika och i The Academic Board of Paideia – The European Institute for Jewish Studies in Stockholm. 

Lars Dencik är styrelseledamot för forskarnätverket Judarnas Historia i Sverige, ingår i den internationella forskargruppen för projektet ‘Perceptions and Experiences of Antisemitism among Jews in selected EU Member States’ vid European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) och Research Fellow vid Institute for Jewish Policy Research (JPR) i London samt expertledamot för Statens offentliga utredning om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet och liknande intolerans A 2011:02. 

Han har bland annat publicerat: Judendom i Sverige. En sociologisk belysning. Uppsala: Swedish Science Press 2005. Judiskt liv i Sverige – identitet, levnadsvanor och attityder bland medlemmarna i de judiska församlingarna i Sverige vid ingången till 2000-talet. Stockholm: Judiska Centralrådet, 2007. (Tillsammans med Karl Marosi). Diasporans dialektik: om konsten att vara judisk i den svenska moderniteten i Socialvetenskaplig tidskrift Nr. 3 – 4, 2009. Mänskliga rättigheter ur judendomens perspektiv i Mänskliga rättigheter och religion (Dan-Erik Andersson och Johan Modée [red.]) Lund: Liber Förlag, 2011. Den judiska integrationsvägen i Sverige: från mosaiskt majoritetskramande till judiskt minoritetsmedvetande i Uppsala Multiethnic Papers (Helmut Müssener och Per Jegebäck [red.]) Uppsala Universitet 2011.

Session 1: En europeisk judisk intellektuell: Walter Benjamin

Europas kulturliv före Förintelsen befolkades av många judiska intellektuella. Vad gör någon till en euroepisk judisk intellektuell? Frågan belyses med kulturteoretikern Walter Benjamin som exempel.

Session 2: Judars upplevelse av antisemitism i dagens Sverige och Europa

EUs organ för mänskliga rättigheter genomför en undersökning av judars upplevelser och erfarenheter av antisemitism i nio medlemsstater. Lars Dencik som ingår i projektets forskargrupp redovisar några preliminära resultat från denna undersökning.

LIMMUD STOCKHOLM

OM LIMMUD

Limmud

Limmud är ett öppet forum där alla judar och judiskt intresserade kan mötas och lära, oavsett livsstil och bakgrund.

Lars Dencik: Limmud är ett internationellt etablerat och mycket framgångsrikt upplägg för judiskt lärande. Limmud startades i England 1980 och är mest känt för sin årliga brittiska konferens som lockar runt 2.000 deltagare varje år med mottot ”Alla äger kunskap de kan lära ut och alla kan lära sig av andra”.

judiskt identitetsstärkande

Samma principer om ett ickehierarkiskt, lustfyllt och inkluderande lärande omfattades även av Limmud i Stockholm som avhandlades i mitten av november 2014. På Limmud träffades de som ville ta ett steg till på sin Judiska resa. Vi finns numera världen över.

Limmud Stockholm arrangerade ett judiskt identitetsstärkande evenemang för alla vuxna och ungdomar som anser sig ha en judisk identitet. 

Vi arrangerar en gång om året en Limmudhelg för ungdomar och vuxna. Det är ett öppet forum där alla judar och judiskt intresserade kan mötas och lära, oavsett livsstil och bakgrund. Syftet är att bredda och vitalisera intresset för judiskt kunnande på individnivå och därmed i förlängningen även fördjupa det kollektiva svenskjudiska medvetandet.

politiskt och religiöst neutralt 

Limmud Stockholm förhåller sig politiskt och religiöst neutralt vilket bland annat innebär att alla är välkomna oavsett vilken inriktning inom judisk tradition man har eller vilken politisk tillhörighet man bekänner sig till.

Organisationen tillhandahåller en miljö som möjliggör allas deltagande så länge de demokratiska spelreglerna följs. Vidare eftersträvar Limmud en balans och en helhet som inbjuder till nya och förhoppningsvis oväntade möten.

Limmud Stockholm är egen organisation helt fristående från Stockholms judiska församling och drivs till hundra procent av ideella krafter.

RLC