IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Enligt Jonas Sjöstedt (V) finns det inom ungdomshemmen (HVB) alltifrån enskilda lycksökare till stora riskkapitalbolag som har gett sig in där, ibland även rent kriminella.

 

VALÅRET 2014

HVB-hem att lita på

Jonas Sjöstedt om förslagen

När barn och unga placeras på hem för vård och boende (HVB) ska de få det bästa möjliga stödet. Men idag håller inte alla HVB-hem tillräcklig kvalitet. Vänsterpartiet presenterar därför förslag för att höja kvaliteten och se till att alla HVB går att lita på.


  Jonas Sjöstedt: |2014-01-31| - Vi föreslår att man inte ska få driva HVB med vinstintresse och vi vill ha mer öppen kontroll, på både de offentliga och de privata HVB-hemmen. Det här är barn och ungdomar som hör till samhällets allra mest utsatta och ibland är de placerade på hemmen mot sin vilja. Då ska man kunna lita på att de drivs för barnen och ungdomarnas skull, inte för att göra vinst. Idag finns det alltifrån enskilda lycksökare till stora riskkapitalbolag som har get sig in där, ibland även rent kriminella.

De som placeras på HVB är barn och unga som på grund av olika problem inte kan bo hemma placeras. Det kan handla om missbruk, vissa neuropsykiatriska diagnoser eller sociala problem. Idag bor även många ensamkommande flyktingbarn på HVB.

många HVB-hem håller inte måttet

Vänsterpartiet vill höja kraven för att få driva HVB, satsa mer resurser och öka kommunernas möjlighet att följa de placerade så att de får bra vård och boende. Privata aktörer ska även i fortsättningen kunna driva HVB. De vinstdrivna bolag som finns idag får en viss övergångsperiod på sig att ombilda sig till exempelvis aktiebolag utan vinstintresse.

Förslaget läggs fram efter att många HVB-hem har kritiserats för att inte hålla måttet. Det finns privata hem där vinsterna har varit mycket stora, samtidigt som verksamheten inte hållit den kvalitet den ska ha. Även offentligt drivna hem har fått kritik och Vänsterpartiet föreslår därför åtgärder som gäller alla hem, oavsett driftsform.

barn och ungas rättigheter

I förslaget ingår även att rättigheterna för barn och unga på HVB ska stärkas. Det har förekommit flera fall där HVB har använt otillåtna metoder. Det kan vara mobiltelefonförbud eller drogtester som går till på fel sätt eller rentav används som bestraffning. Men det ska inte få förekomma sådant som inskränker grundläggande fri- och rättigheter. Därför vill vi göra det tydligt och slå fast de placerades rättigheter i lag.

Här kan du läsa mer om förslaget!

HVB att lita på

intervju med Jonas Sjöstedt i SVT Nyheter

M