IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

En stor del av världens kol- och oljereserver måste stanna kvar i marken om vi ska klara klimatförändringarna.

GREENPEACE: NY RAPPORT

Brunkol i Tyskland

Så skapar Vattenfall gröna jobb

Vattenfalls brunkolsverksamhet i östra Tyskland har blivit en allt hetare politisk fråga. Den tyska regeringen har föreslagit särskilda avgifter för kolkraftverk för att minska användningen. Så sent som i lördags hölls stora demonstrationer i Tyskland, såväl mot som för fortsatt brunkolsbrytning.


 Annika Jacobson|2015-04-27Att ställa om Vattenfalls elproduktion i Tyskland från brunkol till förnybar energi kan ge minst lika många jobb som kraftverken. En omställning underlättar samtidigt för Tyskland att nå sina ambitiösa klimatmål och minskar samhällets kostnader för föroreningar med 80 miljarder euro. Det visar en rapport som det tyska Institutet för miljöekonomisk forskning (IÖW)* har tagit fram på uppdrag av Greenpeace. Rapporten lanserades samtidigt som Vattenfall höll sin årsstämma.

Vattenfalls brunkolsverksamhet i östra Tyskland har blivit en allt hetare politisk fråga. Den tyska regeringen har föreslagit särskilda avgifter för kolkraftverk för att minska användningen. Så sent som den 25 april 2015 hölls stora demonstrationer i Tyskland, såväl mot som för fortsatt brunkolsbrytning.

Kolanvändningens ekonomiska betydelse 

Kolanvändningens ekonomiska betydelse har lyfts fram av energibolag och fackföreningar. Ett stort antal arbetare riskerar att bli arbetslösa när kolkraften fasas ut. I Vattenfalls anläggningar försvinner cirka 4 100 arbetstillfällen, men lika många kan skapas i regionen genom att bygga ut vindkraft och solenergi.

– Vår studie visar att potentialen för förnybar energi i Sachsen och Brandenburg räcker för att kompensera för de arbetstillfällen som försvinner när brunkolet fasas ut. Vi visar också att en övergång till förnybara energikällor innebär att samhället slipper miljökostnader på drygt 80 miljarder euro, säger rapportförfattaren Julika Weiß, från det tyska institutet IÖW.

Vattenfall har uttalat att man vill fortsätta att fokusera på förnybar energi och minska sina CO2-utsläpp. Av denna anledning vill bolaget nu sälja brunkolsdelen, något som riskerar att nya gruvor innehållande 1,2 miljarder ton brunkol öppnas.  

gröna jobb ett alternativ för regionen 

Rapporten redovisar i detalj hur Vattenfall och andra regionala aktörer i Lausitz skulle kunna bidra till en energisektor som är både klimatmässigt hållbar och socialt ansvarstagande. Det skulle göra Vattenfall till en pionjär i Europa och erbjuda ett alternativ för regionen och de människor som idag lever och arbetar där.

Det är i grunden en region med stor potential, men ju längre man lever kvar i den smutsiga brunkolindustrins föråldrade strukturer, desto sämre kommer möjligheten att åstadkomma nödvändiga förändringar att vara. Denna rapport visar att det är fullt möjligt för Vattenfall att ta ansvar, både för klimatet och för arbetstillfällen i regionen.

En stor del av världens kol- och oljereserver måste stanna kvar i marken om vi ska klara klimatförändringarna. Såväl forskare som politiker är överens om att omställningen till förnybart är nödvändig. 

Sveriges regering borde ha samma principiella hållning i frågan om försäljning av Vattenfalls brunkol som i övrig klimatpolitik. På samma sätt som regeringen motsätter sig kolinvesteringar i fattiga länder genom världsbanken ska Sverige självklart inte medverka till öppnande av nya kolgruvor i Tyskland. Det riskerar dessutom att avsevärt underminera Sveriges möjligheter att förhandla fram ett starkt internationellt klimatavtal i Paris senare i år.

 

Ladda ner rapporten Vattenfalls opportunity

* Institut für ökologische Wirtschaftsforschung, IÖW