IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Vi måste skapa ett samhälle som kan förena olikheter, menar Manuela Kalsky. 

Foto: Jocelyn Moreau.

CENTRUM FÖR RELIGIONSDIALOG

Ett nytt vi

Ett samhälle som förenar olikheter

Hur skapar vi ett nytt samhälle som präglas mer av mångfald än enhet? Det var den utmaning Manuela Kalsky ställde deltagarna i Stockholms stifts Medarbetarmöte inför. Manuela Kalsky är professor i teologi vid Vrije Universiteit i Holland, och projektledare för Nieuwwij, ”Ett nytt Vi” vid det dominikanska studiecentret i Amsterdam.


Helene Egnell: |2015-08-16I Holland är det idag 60 procent av befolkningen som inte tillhör någon kyrka – mot 2 procent i början av det förra århundradet, berättade Manuela Kalsky. Alltfler har dubbla religiösa identiteter, för att de har vuxit upp med föräldrar med olika religiös tillhörighet, eller för att de själva valt att inspireras av flera traditioner. Och 60% säger sig ha en tro, fast de inte utövar den i organiserad form. Det här är en ny situation i ett land som, liksom övriga Europa, de senaste århundradena präglats av enhetsstatens ideal. Frestelsen blir stor att försöka söka sig tillbaka till en nationell enhet. Men det finns ingen återvändo, menar Manuela Kalsky – vi måste istället skapa ett samhälle som kan förena olikheter, så att olika kulturer och religioner kan leva sida vid sida och gemensamt verka för ”ett gott liv för alla”.

rättvisa och omsorg människor emellan

Bibelns ord för ”ett gott liv för alla” är ”Guds rike”. För en kristen är det alltså en central uppgift att verka för rättvisa och omsorg människor emellan, och att göra det tillsammans med människor av olika tro och livsåskådning. Projekt Nieuwwij är huvudsakligen nätbaserat, en plattform med föreläsningar, intervjuer, goda exempel mm, som vill utforska hur ett nytt vi, som baseras inte på likhet utan skillnader, kan gestaltas. Den brännande frågan i projektet, säger Manuela Kalsky, är ”Kan jag tillåta att Den Andre avbryter min berättelse och stör min sinnesro? Vågar jag expandera min verklighetsuppfattning så att jag kan se saker jag helst inte vill se? Med andra ord: gör jag Den Andre till min spegelbild och projektionsyta, eller är jag villig att låta varje människa vara ett mysterium och tillåta mig att bli överraskad?”

Guds skapelse: öppna armar för mångfalden

Allt detta är en stor utmaning för kyrkan: hur ser en kyrka ut som öppnar armarna för mångfalden i Guds skapelse, som söker sanningen i mötet och har rum för människor med ”hybrida identiteter” – en kyrka som ställer dörrar och fönster på vid gavel och släpper in luft och ljus från Guds rike? Det var frågan som Manuela Kalsky lämnade oss med – en fråga som vi på Centrum för religonsdialog gärna söker svar på tillsammans med er!

Läs hela Manuela Kalskys föredrag

RLC