IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Överlevande söker nu igenom spillrorna i hopp om att hitta överlevande och kroppar.

Foto: LUG

LÄKARE UTAN GRÄNSER

Jemens civila bombas

Människor dör på gatan

Nya flyganfall i Jemen, människor dör på gatan. Minst 65 civila har dödats i flyganfall och hårda strider i provinsen Taiz i Jemen. Läkare Utan Gränsers projektsamordnare i Jemen berättar om människor som inte kan söka vård och dör på gatorna.


Malin Lager: |2015-08-21| Salah Dongu'du, Läkare Utan Gränsers projektsamordnare i Jemen, kommenterar den senaste händelseutvecklingen så här:

– Fler än 65 civila har dödats i flyganfall ledda av Saudiarabien i provinsen Taiz i Jemen. Bland dem finns minst 17 barn och 20 kvinnor. 23 personer har skadats och förts till ett sjukhus som Läkare Utan Gränser stödjer. Dödsfallen inträffade när ett bostadsområde bombades och 17 hus träffades. De som överlevt söker nu igenom spillrorna med sina bara händer i hopp om att hitta överlevande och kroppar.

SJUKHUSEN ÄR ÖVERFULLA

Patienter och Läkare Utan Gränsers personal kan inte ta sig till sjukhusen på grund av de hårda striderna och flyganfallen i Taiz. Av de 20 sjukhus som fanns i Taiz är det bara sju som fortfarande tar emot skadade och sjuka. De ska täcka en befolkning på över 600 000 människor. Dessa sju sjukhus är överfulla med skadade patienter och har slut på nödvändiga mediciner.

– Det är mycket frustrerande att människor dör på gatorna i Taiz. Våra team kan inte nå fram till de skadade. Läkare Utan Gränser försöker dela ut sjukvårdsmateriel till sjuksköterskor och läkare. De vårdar skadade som inte har möjlighet att ta sig till sjukhuset. Men dessa insatser är inte på långt när tillräckliga. Det medicinska teamet på Al Rawdah-sjukhuset gör vad de kan men antalet patienter fortsätter att öka. Det råder brist på läkemedel, bedövningsmedel och infusioner.

krypskyttar och flygräder

Sedan mars har Läkare Utan Gränser stött sjukhuset i Taiz och behandlat mer än 4 300 patienter. Sedan den 18 augusti har över 923 skadade lyckats ta sig till sjukhuset. Tyvärr avled 133 av dem på grund av sina svåra skador. Många fler har skadats utan att kunna söka vård alls på grund av krypskyttar och flygräder. De senaste två veckor har striderna intensifierats. Därför har det varit svårt att få tag på medicinsk utrustning för att fylla på lagren på sjukhuset.

Om de stridande parterna fortsätter med attacker och flyganfall kommer fler människor att dö. Därför uppmanas de stridande parterna att sluta angripa civila mål: i synnerhet sjukhus, ambulanser och bostadsområden. Sjukvårdspersonal och humanitära organisationer måste respekteras för att kunna bistå civilbefolkningen.

RLC