Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Aktivister från Greenpeace är nu på plats i Muonio sameby för att protestera mot Sveaskogs planerade avverkingar av lavskogar som är viktiga renbetesområden.

Foto: Greenpeace

GREENPEACE

Sveaskog bryter mot regler

om urfolks rättigheter

Greenpeace International anmäler det statliga skogsbolaget Sveaskog till den internationella miljömärkningen Forest Stewardship Council (FSC). Enligt Greenpeace har Sveaskog brutit mot certifieringsorganets regler för urfolks rättigheter.

Karolina Carlsson: |2021-09-15| Aktivister från Greenpeace är nu på plats i Muonio sameby för att protestera mot Sveaskogs planerade avverkingar av lavskogar som är viktiga renbetesområden.

– En av de grundläggande principerna inom FSC:s regelverk är respekten för urfolk och deras rätt att försörja sig. Men under de senaste fyra åren har Sveaskog upprepade gånger brutit mot denna princip gentemot Muonio sameby, säger Grant Rosoman, skogsexpert på Greenpeace International.

Urfolk har enligt FSC:s principer rätt till samråd

All Sveaskogs mark är certifierad av miljömärkningen FSC, vilket ska garantera att bolagets skogsprodukter följer certifieringsorganets regler för ett ansvarsfullt skogsbruk. Urfolk har enligt FSC:s principer rätt till samråd enligt principen FPIC (free, prior and informed consent), vilket på svenska brukar översättas till “på förhand givet, fritt och upplyst samtycke”.

Urfolken själva avgör om de är urfolk

Reglerna slår också fast att det är urfolken själva som avgör om de är urfolk – oavsett vilken juridisk status gruppen har. Trots det vägrar Sveaskog Muonio sameby rätten till samråd med samplanering. Samtidigt har viktiga renbetesområden avverkats i området, utan att samebyn på förhand fått information om avverkningsplanerna.

– Att neka samebyn rätten till samråd med samplanering innebär i praktiken att Sveaskog inte erkänner Muonio sameby som urfolk. Det är ett väldigt grovt övertramp, särskilt när det görs av statens eget skogsbolag. Vi kräver att Sveaskog stoppar avverkningarna och respekterar samebyns rättigheter.

Karolina Carlsson, talesperson för skogskampanjen på Greenpeace Sverige

Fakta om FSC och Sveaskog

Forest Stewardship Council (FSC) är ett globalt märkningssystem för skog och skogsprodukter. För att få använda FSC:s logotyp på en produkt måste bolaget garantera att det följer FSC:s regler för ett ansvarsfullt skogsbruk. FSC slår bland annat fast att det är urfolken själva som avgör om de är urfolk, oavsett vilken juridisk status gruppen har. Statliga Sveaskog är Sveriges största skogsägare och hela bolagets skogsmark är FSC-certifierad. Sveaskog har tidigare fått kritik för att bryta mot certifieringsreglerna, bland annat när det gäller hur bolaget agerar i samebyar.

GREENPEACE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greenpeace 50 år

Ett halvt sekel som miljöns förkämpar

Greenpeace fyller 50 år och vill passa på att lyfta fram några av de viktigaste händelserna i organisationens historia. Och vill även tacka alla fantastiska volontärer, givare och supporters som stått i frontlinjen i kampen för klimat, miljö och natur – alla tillsammans!

1971 – Den allra första resan:

GREENPEACE 50 ÅR