IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Uppgifter tyder på att omkring vart tjugonde barn runt 

Damaskus lider av allvarlig undernäring.

Foto: Jonathan Hyams/Save the Children

RÄDDA BARNEN

Bland Syriens barn

Hotande hungersnöd

Svårigheter att distribuera mat, ökande priser, och en livsmedelsproduktion som kollapsat.  Rädda Barnen varnar i en ny rapport för att Syriens barn står inför en hotande hungersnöd. Mer än fyra miljoner människor, varav två miljoner barn, saknar möjlighet att skaffa tillräckligt med mat.


 Anders Maxson:  |2013–09–24|  – Från flyktingarna som kommer hit till Libanon och andra grannländer runt Syrien hör vi fruktansvärda berättelser om hur familjer som lever gömda i källare medan stridigheterna pågår tvingas klara sig i dagar på bara bröd, säger Elisabeth Dahlin, Rädda Barnens generalsekreterare som just nu befinner i Libanon för att följa arbetet i flyktinglägren.

I rapporten Hunger in a War Zone har Rädda Barnen samlat in vittnesmål från både flyktingar som lämnat Syrien, och från människor som är kvar i landet och kämpar för att överleva. Säkerhetsläget inne i Syrien gör det mycket svårt att samla in säkra uppgifter om livsmedelstillgången, men många indikatorer pekar på att bristen på mat är överhängande för Syriens barn.

livsmedelspriserna skjutit i höjden
Samtidigt som stridigheterna gjort det svårt att distribuera mat till behövande i landet, har livsmedelspriserna skjutit i höjden. Priset på de vanligaste stapelvarorna har i flera områden i landet ökat med 100 procent. Kriget har också slagit den syriska ekonomin i spillror och fått livsmedelsindustrin att kollapsa. Spannmålsproduktionen är nu mindre än hälften av vad den var innan stridigheterna började för snart tre år sedan. Uppgifter tyder på att omkring vart tjugonde barn runt Damaskus lider av allvarlig undernäring.

VAD BÖR GÖRAS HÄRNÄST?

Världen står och tittar på. Jag är medveten om att det finns en politisk diskussion om vad man bör göra härnäst, men jag tror att alla bör fokusera på att hitta lösningar för att hjälporganisationer ska få tillträde till alla konfliktområden inne i Syrien. Vi har mycket svårt att nå till många av de värst drabbade inne i landet. Det är det som måste upp på den internationella politiska agendan, säger Elisabeth Dahlin.

Rädda Barnen arbetar med att ge nödhjälp i Syrien, Libanon, Jordanien, Egypten och Irak, och är som en opartisk organisation verksam både i rebellkontrollerade och regimkontrollerade områden. Rädda Barnen har förmedlat stöd till omkring 600 000 människor i området, varav 23 0000 människor i Syrien.

Ladda ned rapporten:

Hunger in a War Zone

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och

internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns

rättigheter ska respekteras.