IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Demokratin väger tungt och måste försvaras. Samhället måste ta större ansvar för detta problemkomplex.

Foto: RLC

FÖRSVARET AV DEMOKRATIN

Frihet och andras ofrihet

Låt demokratin väga tyngst!

Sverige har problem med våldsbenägna extremiströrelser. Rasistiska mord och främlingshat präglas enligt åklagare av "särskild hänsynslöshet och råhet". Våldet utförs av olika  rasistgrupper, och mot dem agerar en egenmäktig extremvänster för att med våld bekämpa rasisterna. Det finns även inslag av islamistiska våldsbenägna extremister, men som är i minoritet och i första hand agerar utanför Sverige. De utgör en liten aktivistgrupp. Idag är högerextremism det stora hotet mot samhälle och rikets säkerhet, enligt säkerhetspolisen.


 Paul Lindberg: |2013-02-21Grundläggande för demokrati gäller att den enes frihet inte får bli den andres ofrihet. Denna doktrin är enligt min uppfattning en viktig grundpelarna för begreppet demokrati. Men kring detta är det många som inte håller med, eller ens bryr sig. Alltför många ser demokratin som en rättighet vilket kan utnyttjas hur som helst, något som för dem väger tyngre än ansvar och skyldighet. Att exempelvis erövra den parlamentariska makten, eller den totala makten i sig, är så pass eftersträvansvärt och utgör därför inget hinder för att gå över lik. 

De rasistiska grupperingarna vapentränar och förbereder sig för kamp, de beväpnar sig och ökar i antal. Många av dessa organisationsmedlemmar finns med i dubbelt medlemskap med Sverigedemokraterna.

Enligt Magnus Ranstorp, terrorexpert och forskare på Försvarshögskolan, ligger fokuseringen på den våldsamma högerextremism. Det gäller att söka stoppa våldshandlingarna innan de hinner sättas i verket.

Även om Anders Behring Breivik ansetts som ett udda unikum, så kan sådana som han komma att påverka vissa högerextremister runt om i Europa, som en herostratisk våldsman, och i deras ögon föredömlig i sin djärva storslagsenhet och effektivitet. Breivik kan med tiden komma att värderas som en fascisthjälte, om detta inte stävjas förstås. Breivik är nu isolerad, och det gäller också att han förblir det, vilket det norska folket kräver.

DET BANALA VÅLDET

En hel del av dessa unga och arga rasister kan många gånger betecknas som frustrerade samhällshaverister, med en koppling till fascist- och nazistromantik, med styrka och våld som lösningen på inre och yttre konflikter. Men de är helt medvetna om vad de gör och vad de vill. De söker sig till högerextremistiska nationella rörelser, som visserligen är splittrade med osämja och stridigheter dem emellan. Hur många de är tillsammans är ännu inte helt offentliggjort.

En indikation kan ge en viss uppfattning genom deras eget chattforum på Internet, där det finns omkring 15 000 aktivister. Dessa män är mestadels unga arga chattare i åldern 15 till 30 år. Det är på chatten som de introduceras och sedan går vidare in i extremrörelserna. 

Hur stor lojaliteten är för främlingshat och nazistliknande sympatier bland allmänheten i stort indikeras tydligt genom Sverigedemokraternas parlamentariska ställning och genom partiundersökningar.

Utgör dessa extremistiska rörelser något större hot mot rikets säkerhet? År 2009 bedömdes de inte utgöra ett hot mot rikets säkerhet, men den uppfattningen har nu reviderats. I och med Sverigedemokraternas intrång i Riksdagen har rasismen fått ett parlamentariskt ansikte. Sverige och Danmark tillhör de länder som numera har stora problem med rasistisk extremism i Europa, procentuellt i förhållande till invånarantal. Även om dessa grupperingar inte för närvarande utgör ett hot mot rikets säkerhet, desto större elände kan de utföra mot samhällets medlemmar, mot exempelvis invandrare och deras kulturella yttringar och religionssamfund.

Nynazismen och högerextremismen finns runt om i hela Europa, olika organisationer och grupperingar växer och värvar medlemmar. Är då hotet från främlingsfientliga våldsgrupper överskattade? Nej, för i så fall skulle inte regering och riksdagspartier gemensamt agera med handlingsplaner för att söka stoppa denna destruktiva utveckling.

SVERIGE STÅR FAKTISKT INFÖR ETT HOT

Högerextremistiska och nynazistiska grupper fortsätter att skrika ut sin främlingsfientlighet. Från Tyskland rapporteras det att den senaste tiden haft åtskilliga nazistmord på invandrare, enorma vapenbeslag har gjorts och upprustningar inom nazistiska organisationer har avslöjats, men det ser bara ut som toppen på ett isberg.  

I Danmark avslöjades det hemliga nätverket ORG år 2011. Nätverket visade bland annat ha dolda samarbeten med Dansk Folkeparti. Målet är för dem att rensa Danmark från invandrare och göra upp med "landsförrädare" som gjort invandring möjlig.

Det som uppkommit i och med att högerextremismen tagit plats i samhället, har visat att den politiska mittfåran till viss del anpassar sig till den högerextrema realiteten, som exempelvis statligt presstöd på över en miljon kronor till den öppet nazistiska tidningen Nationaldemokraten.

Magnus Ranstorp, ledande expert på Försvarshögskolan, menar att uppmärksammandet av det danska nätverket ORG och nynazismen i Tyskland gör det ännu viktigare att fokusera på främlingsfientligheten. – Det är viktigt att ha politiskt fokus på det här och inte glömma att satsa från säkerhetstjänsternas sida i Europas, säger han.

Sverige och Danmark har alltså i ett internationellt perspektiv relativt stora problem med våldsam extremism i förhållande till folkmängden, enligt Säpo. Större länder som Polen har färre våldsincidenter inom de här grupperna.

"Svenska Motståndsrörelsen är den nazistgrupp som Säkerhetspolisen bedömer som det största hotet mot Sveriges inre säkerhet. Den militanta organisationen grundades 1995. Ingen medlem har någonsin tidigare trätt fram och berättat om rörelsen fram tills nu. Viking Södergren har tillbringat de senaste åtta åren inom den nazistiska rörelsen och bott i ett nazistiskt kollektiv tillsammans med ledande aktivister i Svenska Motståndsrörelsen. Han trädde fram och berättade helt öppet, sin historia hos Lars Adaktusson.

Viking Södergrens historia kantas av våld, judehat och drömmar om en arisk revolution. I Adaktusson får vi ta del av mängder av unika dokument. Dokument som bland annat beskriver hur man ska bete sig i närstrid. Vi får berättelser om hur de systematiskt misshandlar homosexuella eller personer som de anser vara mindre värda.

Södergren vittnar även om hur rörelsen är en politisk sekt med medlemmar som är beredda att göra vad som helst för sin ledare. En sekt som också har tillgång till vapen.

Södergrens avhopp och berättelse sker i skenet av att fyra personer greps för misshandel i samband med en våldsam nazistdemonstration i Norrköping. Runt om i Sverige sprids dagligen nazistisk propaganda – i stort sett varje helg arrangeras offentliga möten." (Klipp från TV 24)

SVENSKA MOTSTÅNDSRÖRELSEN

Denna grupp har en enväldig ledare som alla medlemmar ska underställas med ett okritiskt bifall. Ledaren heter Klas Lund, känd från vit-makt rörelsen och bosatt i närheten av Skara. 1986 sparkade han ihjäl en man i  Nynäshamn. Efter fängelsestraffet åkte han fast för rån. Rörelsen har haft sin tillväxt ur Vitt Ariskt Motstånd – VAM. Det som framhävs mest är deras antisemitism och beskyllningar om judiska konspirationer. Deras målsättning är att skapa en svensk diktatur av ett nazistiskt slag. För den målsättningen uppmanar de till väpnad revolution, och de förbereder sig genom vapenövningar och egen stridsutbildning. De menar allvar. Deras deviser är: ”Motståndsrörelsen måste vara den kraft som föder det aggressiva och revolutionära tankesättet”. ”Slå först och med full kraft” samt ”Angreppet får inte avslutas innan motståndargruppen skingrats och flyr. När detta skett kan vi återgå till att åsamka omkullslagna motståndare ytterligare skada”

Efter mitten av 2000-talet genomgick SMR en period av radikalisering. Retoriken hårdnade och medlemmarna utförde flera grova brott mot folk med andra åsikter än dem själva. Anhängare uppmanas att beväpna sig. 

Hälften av anhängarna är dömda till våldsbrott och mordförsök. Bland rörelsens medlemmar tycks det finnas kopplingar till Sverigedemokraterna, med flera anhängare som medlemmar även i SD. Säpo varnar för att SMR är Sveriges våldsammaste nazistorganisation.

Jimmie Åkesson

Jimmie Åkesson blev medlem i Moderat skolungdom vid femtonårsåldern. Det var Tina Hallgren Bengtsson,  SD:s dåvarande vice ordförande som drog med Åkesson till SD. Hallgren Bengtsson är nazist, med hitlerhälsning, brände judiska böcker och klädde sig i nazistuniform.

Jimmie Åkesson var med och bildade Nationaldemokratiska studentföreningen i Lund tillsammans med Björn Söder, Richard Jomshof och Mattias Karlsson. Nationaldemokraterna är en öppen nazistisk rörelse. Deras tidning Nationaldemokraten får statligt presstöd på över en miljon om året, år efter år, vilket ses som en skandal i många länder. Presstödsnämnden kan inte hävda att det är lagenligt, i så fall skulle de ha sökt stöd av riksdagspartier och regering för att förändra dessa förhållanden. Ekonomiskt stöd till nazismen är naturligtvis moraliskt fördömligt. Moral och juridik hör naturligtvis ihop, och ska så vara.

Nationaldemokraternas kampparoll ”Sparka ut invandrarna” ändrades till ”att verka för repatriering av etniska främlingar”, som de trodde skulle se mer rumsrent ut. ND gick ihop med Bevara Sverige svenskt (BSS) och samtidigt gjordes namnbytet till Sverigedemokraterna. ND bröt sig loss men tycks ha starka personliga band med SD, och verkar även vara partiets militära kamporganisation, ungefär så som de politiska högerrörelserna gjorde under tidiga 30-talets Tyskland. 

Att detta kunnat gå så långt i Sverige som det nu gjort, kan bero på att statsmakterna håller nazism som något osannolikt och orealistiskt. Om det får fortsätta kan det bli en katastrof för väldigt många människor.

Efter skandalen då SD:s ledamöter trakasserade människor och hotade med järnrör på gatan i Stockholm, som samtidigt filmades med en mobiltelefon, trodde nog många att detta skulle bli början till SD:s nedgång och fall. Den förhoppningen har nog grusats för många.

INFÖR VALET 2014

Jag tror att SD kan växa åtskilligt, men aldrig erövra den parlamentariska makten. För att de inte ska kunna ta sig fram längre, så fordras ett innerligt engagemang av Riksdagens övriga partier, de måste föregå som betydligt föredömligare exempel inför svenska folket. De måste också göra klart inför valet 2014 att de inte kommer att ta stöd från SD, eller göra sig beroende av den främlingsfientliga rörelsen. Om det resulterar i svårigheter för en regeringsbildning så borde en koalitionsregering vara att föredra, vilket borde inkludera de demokratiska partierna, som inte är främlingsfientliga. Det skulle kanske resultera till en viss poäng för SD på grund av ett eventuellt missnöje med en koalition. Främlingsfientligheten måste bestämt motarbetas – för demokratin och humanitetens skull.

Partierna får inte blunda för att SD har ett nazistiskt samband i dess egentliga betydelse. Partierna kan inte önska bort detta hot, eller tro att de kan göras mera rumsrena. De kan ljuga och spela rumsrena, men som slipspolitiker blir de knappast mindre rasistiska – även Hitler hade slips. Eftersom SD:s aktivister mestadels kommer från de nazistiska grupperna så lär inte rasismens ränder gå ur partiet, även om de ljuger om nolltolerans och så vidare, och att de lovar att ligga lågt med sin hets och rasism. 

SD:s ledamöter i Riksdagen med sina nazistiska bakgrunder låter sig provoceras och bli förbannade om de kritiseras. Deras nazistiska vänner i de olika kampgrupperna drar sig inte för att hämnas mot sådana de tycker illa om. Låt därför inte dessa grupper få ytterliga möjlighet för tillväxt i de parlamentariska institutionerna, det blir bara en språngbräda för en möjlig samhällsförändring som inte är önskvärt. 

Ett stort ansvar ligger nu hos riksdag och regering. Deras handlingsplaner mot extremvåldet måste verkställas och intensifieras för en nödvändig mobilisering av vännerna till demokrati och mångfald. Det är både möjligt och på sin plats!

Regeringskansliet:

Mot våldsbejakande 

extremism

Handlingsplanen innehåller bl.a. åtgärder för att öka kunskapen om våldsbejakande extremism, för att förebygga att individer ansluter sig till våldsbejakande extremistgrupper och för att underlätta avhopp för de som redan anslutit sig till sådana grupper. Vidare innehåller handlingsplanen åtgärder för att stärka strukturer för samverkan och åtgärder för att motverka grogrunderna för det ideologiskt motiverade våldet

Våldsam politisk extremism

Regeringen har gett Brottsförbyggande rådet (Brå) och Säkerhetspolisen i uppdrag att i samarbete sammanställa en rapport om våldsam extremism i Sverige inom vit makt-miljön och den autonoma miljön. Syftet med rapporten är att ta fram ett kunskapsunderlag om våldsam extremism som kan ligga till grund för att utforma strategier och konkreta åtgärder för att motverka denna typ av brottslighet. Tyngdpunkten ligger på det tidiga förebyggandet mot våldsam extremism.