IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Livsmedelskris drabbar större delen av Sahel. Om ingenting görs nu står omkring 9 miljoner människor i riskzonen för brist på mat och extrem hunger. 

Foto: Mali Eco Agric

KLIMAT OCH MIGRATION

Flykten från Sahel

Orsakas av global uppvärmning

Flykten över Medelhavet har skördat tusentals liv. Människor flyr från bland annat Sahelregionerna i Afrika. Sahel har under en längre torkperiod inte återfått något regn, vilket omöjliggör överlevnaden i denna region. Klimatförändringen beräknas orsaka en flykt på över 20 miljoner runt om i världen. Uppgifter från FN:s flyktingorgan UNHCR.


Paul Lindberg: |2018-08-09Den globala uppvärmningen inverkar på världens klimat, som pressar vädersystemen i en utveckling vi inte längre greppar över. Om den globala värmeökningen stannar vid dagens lägesposition, eller med en grads höjning, så räcker inte det, vi måste backa till 0-graders värmeökning. Vissa klimatforskare menar att vi kan klara en procenthöjning i relation med den nuvarande utvecklingen. Men, även om vi skulle klara av det så finns det inga garantier för att uppvärmningen skulle upphöra. Klimatförändringarna fortsätter med långa perspektiv, vilket i sig leder till uppvärmning per automatik. Så ser läget ut redan idag.

Eftersom glaciärsmältningen ökar globalt, och den uppvärmda tundran i Sibirien släpper ut metangas i massor, så är den negativa spiralen i full gång. Där det blir värme och torka brinner det. Där det blir mera regn blir det istället översvämningar och markras. Livet på jorden påverkas totalt i detta nu. Det innebär att människan inte längre klarar av att backa med nuvarande mått och steg. Nollpunkten nödvändiggörs redan nu för att gardera oss för fortsatt global uppvärmning. Politiken måste verkställas så att politiker inte ska kunna kringgå åtgärdsbehoven. Och då gäller det inte att rädda bilindustrierna i första hand. Tvärtom!

Invånarna på planeten är redan involverade i denna destruktiva utveckling. Det politiska ansvaret har inte gjort särskilt mycket för att hejda detta debacle. Ord och uttalanden har gjorts men knappast några nödvändiga åtgärder. Det måste vi ändra på redan nu.

I början av 1980-talet skrevs det intressanta artiklar i ingenjörstidningen Ny Teknik, som redan då varnade om klimatförändringar inför framtiden. Och där är vi nu. De visste allt det som forskningen larmar om idag. På den tiden fick klimathotet stor uppmärksamhet i rikspressen. Med tiden lyckades politiskt ansvariga att bagatellisera klimathotet, och trollade bort problemet. Och så har det faktiskt fortsatt.

Egentligen borde alla ansvariga politiker basunera ut att vi nu och omedelbart stoppar den utökade bilismen, med sina miljöskadliga motorvägsbyggen, och istället ta krafttag med teknikutvecklingen för den behövliga kollektivtrafiken med fungerande järnvägar och fungerande kollektivtrafik i tätorter och landsbyggd. Om Sveriges större städer skulle minska bilismen till hälften så skulle vi uppnå de behövliga krav som ställs på oss. Bilindustrin är gigantisk i hela världen. Det löjeväckande inslaget av så kallade miljöbilar hindrar en seriös och realistisk förändring av sakläget.

Massproduktionen av bilar påverkar hel jordens A-biotiska faktorer som lägger hinder för de livsuppehållande ekosystemen. Det som händer med den globala uppvärmningen handlar om gigantisk miljöförstöring på grund av människans överindustrialisering. Det är med A-biotiska faktorer som bedömningar kan göras för att värna ekosystemen. Livet är ett självorganiserande system, och dess komponenter interagerar sinsemellan, från partikelnivå till materienivå, o.s.v. Systemen upprätthålls genom naturens programmerade instruktioner och biosfären är ur termodynamisk synvinkel ett öppet system, både materia och energi utbyts med omgivningen. Gigantisk industriutveckling demolerar dessa system som skapats under miljarder år.

Från Sahel och Kalifornien flyr människor, de flyr från sina hemtrakter för att det många gånger inte går att leva där. De som inte orkar fly av de värst drabbade överlever inte. Och många av dem som flyr exempelvis drunknar i Medelhavet. Och de som lyckas komma till Europa välkomnas inte av urholkade människor som saknar förmågan att fylla uppgiften att bli till som människa.

RLC