Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

.

Solkraftverk är effektivt med enbart dagsljus året runt – vinter och sommar.

Foto: Greenpeace

GREENPEACE

Förnybar energi är avgörande

för klimatet

Förnybar energi som sol och vindkraft kan lösa klimatkrisen och våra energibehov. Nu måste vi lämna fossila bränslen bakom oss och ställa om till 100 procent hållbar förnybar energi.

Ludvig Tillman: |2022-02-14Sedan den industriella revolutionen har vår värld blivit mer och mer beroende av fossilt bränsle. Fossila bränslen är ohållbart eftersom det förgiftar vår planet och eskalerar klimatförändringarna, något som kan orsaka ekologisk och ekonomisk kollaps till 2050.

Världens klimatforskare är eniga: Vi befinner oss i ett planetärt nödläge och för att bromsa den globala uppvärmningen från att överstiga 1,5 grader, måste vi halvera våra utsläpp av växthusgaser till 2030 och nå nettonoll till 2050.

Att bygga vårt samhälle på energi från smutsiga fossila bränslen som kol, gas och olja är inte en hållbar lösning eftersom fossila bränslen står för 87 procent av världens utsläpp av växthusgaser som värmer upp vår planet.

Därför är gas och kärnkraft inte hållbart!

Om vi misslyckas kommer tillvaron på planeten för vår egen och kommande generationer att drabbas av extremväder utan tidigare motstycke, värmeböljor, massutrotning av arter, rubbade ekosystem, ekonomisk kollaps och städer som drunknar under stigande havsnivåer.

Nu står vi inför mänsklighetens största energiomställning. Det är en tuff utmaning, men den är genomförbar. Nu måste världens ledare agera för att möjliggöra en omställning där vårt energibehov täcks av förnybar energi.

100 procent förnybar energi är möjlig

Det har kommit fram att den globala omställningen till förnybar energi inte är så kostsam och visade att de globala koldioxidutsläppen kunde minska från 30 gigaton / år till 20 gigaton / år till 2030, för att sedan närma sig nollutsläpp 2050.

Rapportens slutsats om att en global energiomställning till förnybar energi inte bara är nödvändig utan också möjlig var ett centralt budskap inför COP21 som bidrog till att 191 länder skrev på Parisavtalet, där världens ledare lovade att stoppa den globala medeltemperaturen från att öka mer än två grader, eller helst 1,5 grader genom att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser.

Överenskommelsen var historisk eftersom det för första gången gav mänskligheten ett globalt klimatmål, och ett viktigt första steg i att bekämpa klimatkrisen. Sedan dess har kampen handlat om att se till så att länder och företag håller vad dem lovat.

Omställningen måste skyndas på!

Energieffektivisering och hållbar förnybar energi är en lösning som gör oss fria från vårt destruktiva fossilberoende. Med miljövänliga energikällor som sol och vindkraft så löser vi en av vår tids största utmaningar. Det är förnybara energikällor som aldrig tar slut, som inte förorenar vår planet och som därmed inte heller bidrar till den globala uppvärmningen.

Men trots att vi producerar mer och mer energi från förnybara energikällor varje år, så dominerar kol, olja och gas fortfarande den globala energimixen. Faktum är att det inte bara står för majoriteten av vår energi – 79 procent kommer från fossila bränslen – utan vi ökar vår förbränning av fossila bränslen varje år. På de flesta platser i världen är förnybar energi idag billigare än fossila bränslen.

Förnybara bränslen och energikällor blir billigare

För att världens ledare ska gå med på en energiomställning till 100 procent förnybar energi, måste dessa energikällor vara lika dyra, eller billigare än fossil energi.

Fossila bränslen har länge dominerat världens globala energiförbrukning eftersom de fram tills väldigt nyligen var billigare än förnybar energi. Men här pågår ett paradigmskifte – idag är förnybar energi billigare än fossila bränslen på de flesta platser i världen. Till exempel så har kostnaden för solenergi minskat med 89 procent under det senaste årtiondet.

Ett viktigt skäl till denna utveckling är att vi lär oss allt mer om miljöteknik, och ju mer vi lär oss, desto mer minskar kostnaden via stordriftsfördelar och ökad konkurrens. En sådan prisutveckling har inte elektricitet från fossila bränslen som kol, gas och olja – därför kan vi förvänta oss att prisskillnaden mellan dyr fossil energi och billiga förnybara källor kommer bli ännu större i framtiden.

Inga ekonomiska hinder med förnybara energikällor

Detta gör att det inte längre bör finnas några ekonomiska hinder för att skala upp tekniken inom förnybara energikällor, tvärtom kan det visa sig vara lönsamt. Och när installeringskapaciteten ökar, så blir förnybara energikällor än mer attraktiva.

Under de kommande åren kommer majoriteten av ny efterfrågan på energi att komma från fattiga länder: ska vi klara klimatutmaningen är det därför viktigt att vi tillvaratar möjligheten att säkerställa att större delen av de nya energikällorna bidrar med låga koldioxidutsläpp. Det finns idag ingen anledning att fattiga länder gör om det misstag som rika länder gjort tidigare.

Förnybar energi är inte bara en möjlighet att minska våra utsläpp av växthusgaser, utan även ett sätt att uppnå mer rättvis och större ekonomisk tillväxt bland världens fattiga.

Greenpeace arbetar för förnybar energi

Vi befinner oss i ett planetärt nödläge, och en energiomställning är helt avgörande för att vi ska ha möjlighet att stoppa klimatkrisen!

Greenpeace utmanar och pressar företag och regeringar för att snabbare få igenom energiomställningen. Vi avslöjar fossilindustrins påverkanskampanjer genom bl.a. granskningar som den mot Exxon, och genom kampanjer för ett förbud mot fossilreklam.

Vi gör detta eftersom vi vet att deras desinformation och greenwashing fördröjer energiomställningen, en fördröjning vi inte har tid med. Ju snabbare vi kan avslöja deras lögner och försök att låsa fast oss i ett fossilberoende, desto snabbare kan vi stoppa deras skadliga sätt att arbeta och skapa ett samhälle som byggs på hållbara energikällor.

För att vi ska kunna uträtta allt detta så måste vi vara 100 procent oberoende. Därför tar Greenpeace inte emot pengar från vare sig stater eller företag. Istället är vårt arbete och de förändringar de skapar helt beroende av våra engagerade månadsgivare.

Därför vill vi fråga om du skulle vilja bli månadsgivare? Stödet från privatpersoner som dig är avgörande för att Greenpeace ska kunna fortsätta arbetet med att stoppa klimatkrisen.

greenpeace